• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB PRO Ziņas 1/2024
05.05.2024

Svinīgā Latvijas Pasta un LSAB PRO koplīguma e-parakstīšana
29.04.2024

Piektdien, 2024.gada 26. aprīlī VAS Latvijas Pasts valdes priekšsēdētāja Beāte Krauze-Čebotare un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente Irēna Liepiņa parakstīja jauno Latvijas Pasta Darba koplīgumu. Vienošanās starp darba devēju un darbinieku arodbiedrību nosaka abu pušu tiesības un pienākumus, sekmējot darbiniekiem harmonisku un produktīvu darba vidi. Vienlaicīgi ar Darba koplīguma parakstīšanu puses parakstīja arī pasta prasmju memorandu, kura mērķis ir stiprināt pasta darbinieku profesionālās prasmes, nodrošināt darbinieku karjeras izaugsmi un Latvijas Pasta attīstību.

“Koplīguma parakstīšana ir uzņēmuma kvalitātes zīme. Tas parāda, ka Latvijas Pasts ir sociāli atbildīgs darba devējs un rada konkurētspējīgus darba apstākļus. Ministrija turpinās atbalstīt šādas konstruktīvas attiecības starp arodbiedrībām un darba devējiem, jo no tā iegūst visi,” uzsver satiksmes ministrs Kaspars Briškens.

“Latvijas Pasta darbinieku labbūtība ir mūsu prioritāte, jo no viņu ieguldījuma ir atkarīga uzņēmuma izaugsme, sasniegumi un pozitīva klientu pieredze. Esam sociāli atbildīgs darba devējs, kas rūpējas par savu darbinieku labklājību. Sakām paldies arodbiedrības vadībai par konstruktīvo dialogu un ieguldījumu sarunās, jo koplīguma parakstīšana ir solis pretī stiprai sociālai partnerībai, kur ieguvēji būs gan darbinieki, gan uzņēmums, gan arodbiedrība,” pauž Latvijas Pasta valdes priekšsēdētāja Beāte Krauze-Čebotare, valdes priekšsēdētāja Beāte Krauze-Čebotare, papildinot, ka Latvijas Pasts arī bez koplīguma finansiālo iespēju robežās rūpējas par darbiniekiem, taču koplīgums parāda uzņēmuma apņēmību darbiniekiem nodrošināt stabilāku un drošāku darba attiecību nākotni.

“Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO tic, ka koplīgums ir veiksmīga darba pamats, darba vietas kvalitātes zīme un laba sociāla dialoga rezultāts. Nākotnē 80% strādājošo Latvijā un Eiropas Savienībā strādās saskaņā ar koplīgumu, t.i., uzņēmumam jānoslēdz koplīgums ar arodbiedrību. Tāpēc Latvijas Pasts ir kā līderis un pozitīvs piemērs pasta un loģistikas nozarē, jo ir vienīgais uzņēmums, kas noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību. Latvijas Pasts ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu visā Latvijā, kam uzticas darbinieki un iedzīvotāji. Vislielākais paldies Latvijas Pasta vadībai un Beātei Krauzei-Čebotarei personīgi par tālredzību un ieguldījumu Latvijas Pasta darbinieku prasmju pilnveidošanā un labbūtībā. Faktiski ir paveikts dekādes darbs divos mēnešos. Fantastiski! Vēlamies maksimizēt investīcijas Latvijas Pasts darbiniekos, sākot ar prasmju pilnveidi produktīvākam darbam, darbinieku un uzņēmuma izaugsmei, jo ticam, ka dots devējam atdodas!” saka Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente Irēna Liepiņa, piebilstot, ka Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO atbalsta kampaņu “Publiskajos iepirkumos uzvar tikai uzņēmumi, kas noslēguši koplīgumu ar arodbiedrību”. Arodbiedrības prezidente aicina arī piešķirt citas priekšrocības uzņēmumiem ar koplīgumu.

Latvijas Pastā strādā ap 2300 darbinieku. Latvijas Pasts nodrošina darbiniekiem veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, dažādus pabalstus, papildu apmaksātas brīvdienas īpašos gadījumos un citus labumus. Jaunais Darba koplīgums ir saistošs arī Latvijas Pasta meitasuzņēmumam SIA Mailmaster.

Neliels video ieskats (youtube)

Bilžu galerija


LSAB PRO pievienojas "Misijai nulle"
26.04.2024

Aprīlis - darba aizsardzības mēnesis!

Starptautiskajai Darba aizsardzības dienai par godu Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO  pievienojās iniciatīvas Misija Nulle hartai.
Kā norādīts iniciatīvas mājas lapā - vienīgais pieņemamais negadījumu skaits darba vietā ir nulle. Jo saglabāt ir vieglāk nekā atjaunot.
Cilvēku veselība, uzticēšanās darba devējam, drošu darba apstākļu pārzināšana un uzņēmumu iekšējā kultūra, kas veicina darbinieku sadarbošanos, rūpējoties par savu un kolēģu drošību – tie ir resursi, kurus nevar nopirkt. Tā ir vērtība, kas aug, ja to kopj.
Misija Nulle apvieno cilvēku zināšanas, uzņēmumu praktisko pieredzi un individuālu gribasspēku pilnveidoties, lai visiem iesaistītajiem rūpēties par cilvēku veselību un drošību kļūtu vienkāršāk un efektīvāk.
Tā ir misija ar skaidru jēgu un sasniedzamu mērķi. Tā ir misija, kurā satiekas labākais cilvēkos un biznesā. Tā ir "Misija Nulle".
INICIATĪVAS MISIJA NULLE VIRSMĒRĶI

    Novērst darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu
    Būtiski mazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz "0"
    Preventīvi ieviest pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai

Hartai pievienojāmies tieši 26.04.2024. - kas par notikumiem bagātu datumu! Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO ir vienīgā arodbiedrība, kas ne tikai informatīvi atbalsta, bet arī parakstīja hartu kopā ar citiem 100 uzņēmumiem.


Darba koplīgums – veiksmīga darba pamats un papildu vērtība darbavietai
18.03.2024
 
Koplīgums - veiksmīga darba pamats!
Liels paldies LVRTC par sadarbību ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO un rūpēm par darbiniekiem!
Darba koplīgums ir vienošanās starp arodbiedrību un darba devēju par papildu garantijām darba vietā, stabilu atalgojumu, taisnīgu attieksmi un citiem darba devējam un darbiniekiem svarīgiem jautājumiem. Ja darba devējs ir spējis noslēgt koplīgumu ar arodbiedrību - tā ir uzņēmuma kvalitātes zīme. Tas nozīmē, ka ir izpildīti ļoti daudzi noteikumi un prasības, kas likumos netiek garantētas, bet ko vēlas darbinieki saskaņā ar darba devēja iespējām. Tas liecina par darba devēja ilgtspēju un atbildīgo un rūpīgo attieksmi pret darbiniekiem. Koplīguma izpilde paredz uzņēmumam papildu izmaksas, ja salīdzinām ar uzņēmumu, kur koplīguma nav. Koplīgums ar arodbiedrību ir veiksmīga darba pamats jebkurā uzņēmumā, jo arodbiedrība piesaista uzņēmumam lojālus un čaklus darbiniekus. Ja ir noslēgts koplīgums – darbinieki apņemas nestreikot.

Satiksmes ministrija apbalvo labākos sakaru nozares profesionāļus
28.02.2024

Trešdien, 28.02.2024., atsaucoties uz Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO iniciatīvu, LR Satiksmes ministrijā tika apbalvoti labākie sakaru nozares profesionāļi par būtisku ieguldījumu sakaru nozares uzņēmumos VAS "Latvijas Pasts", VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs , SIA Tet un SIA "Citrus Solutions" un arodbiedrības darbā.

Liels paldies LR Satiksmes ministrijai un Kasparam Briškenam par sakaru nozares darbinieku novērtējumu un šo fantastisko iespēju!
Darbiniekiem bija patiess prieks un pagodinājums saņemt  atzinības rakstus!


Atsauksmes no laureātiem: liels paldies par atvērtību, apbalvojumu un svētku sajūtu!

Liels paldies par darba novērtējumu un ieguldījumu sakaru nozarē!
Tas dod papildus motivāciju strādāt, ceļ sakaru nozarē strādājošo tēlu!
Tieši darbinieki  kopā ar arodbiedrību, darba devējiem un valsti veido sakaru nozari ilgtspējīgu un atbildīgu, stiprinot arī Latvijas kā modernas un demokrātiskas Ziemeļvalsts tēlu.


LSAB PRO nosūta vēstuli Satiksmes ministram un VAS Latvijas Pasta padomes priekšsēdētājam
26.02.2024

Pirmdien, 26.02.2024. LSAB PRO valde apstiprināja un nosūtīja šādu vēstuli Satiksmes ministram K.Briškena kungam un VAS Latvijas pasts padomes priekšsēdētājam: K. Rokena kungam:

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz VAS “Latvijas Pasts” valdes locekļu rīcību, kuri uzstājīgi turpina apstādināto reorganizācijas stratēģiju. Tādējādi, iespējams,  būtiski kaitē VAS “Latvijas Pasts” interesēm un  uzņēmuma ilgtspējai.
Uzņemoties atbildību par neizdevušos stratēģiju, 2024.gada 7.februārī atkāpās VAS “Latvijas Pasts” padome. Paļāvāmies, ka tiks izstrādāts jauns Pasta Attīstības plāns, ņemot vērā darbinieku, iedzīvotāju un valsts vajadzības. Tomēr Pasta Attīstības padomes sapulces tiek pārceltas un attīstības plāna skiču joprojām nav.

Lasīt tālāk


Turpinām kampaņu #sargāsimLatvijasPastu
12.02.2024

Turpinām kampaņu #SargāsimLatvijasPastu  - Dārgie LSAB PRO biedri un sadarbības partneri, Liels paldies par Jūsu atbalstu un patriotismu uzņēmumam!  LSAB PRO kampaņa  #sargasimLatvijasPastu tiek turpināta, jo darba devējs vēlas turpināt iesākto reorganizāciju.  
Šeit ir pieejama arī preses relīze Satiksmes ministrijā 07.02.2024. , kurā tika apturēt agresīvā pasta nodaļu slēgšana un Pasta padome, uzņemoties atbildību, atkāpās: http://lsab.lv/lv/Zinas/Satiksmes-ministrija-SM-sodien-plkst-1130-mediju-parstavjus-informeja-par-aktualo-situaciju-VAS-Latvijas-pasts .
Lai iestātos par uzņēmuma nākotni, mums šobrīd ir jābūt vienotākiem un stiprākiem par Latvijas Pasta nākotni kā jebkad.

 Tāpēc LSAB PRO piektdien, 09.02.2024. izsūtīja šādu vēstuli:

"Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO (turpmāk - LSAB PRO) augstu novērtē Satiksmes ministrijas iesaisti un stratēģijas, kas paredzēja vairāk nekā 100 Pasta nodaļu slēgšanu, procesa apturēšanu!

 Pasta pakalpojumu sniegšana Latvijas iedzīvotājiem ir ne tikai uzņēmuma ienākumu pelnīšanas veids, bet arī drošības un sociālā funkcija. Ir būtiski saglabāt pasta nodaļas, lai sniegtu universālo pasta pakalpojumu (tā vienmēr ir bijusi nacionālā pasta operatora kā kritiskās infrastruktūras uzņēmuma misija) un finanšu pakalpojumus visā Latvijā. Tas ir svarīgi Rīgā un reģionos Latvijas sabiedrībai un informatīvās drošības nolūkos. Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši seniori un mazaizsargātākā sabiedrības daļa paļaujas uz to, ka Pasta nodaļas netiks slēgtas.

 LSAB PRO rosina izstrādāt mūsdienīgu tiesisko regulējumu Pasta attīstībai un nākotnei. Par to rosinājām iniciatīvu manabalss.lv un šobrīd ir savākti vairāk nekā 4132 parakstu. [..]

Lai nodrošinātu taisnīgu un pakāpeniskāku modernizācijas procesu, LSAB PRO ir gatava iesaistīties sociālajā dialogā, lai izveidotu darbiniekiem un Latvijas sabiedrībai labāko stratēģiju un pilnveidotu tiesisko regulējumu attiecībā uz sociālo funkciju.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka pakalpojums “Pastnieks mājās” nevarēs aizstāt pasta nodaļu un veikt universālo pasta pakalpojumu (darba drošība, ceļi, svari, digitalizācija u.c. apsvērumu dēļ). Pasta likuma 1.panta 19.punkts paredz, ka universālā pasta pakalpojuma sniegšanas vieta ir pasta nodaļa.

Ar mērķi pārvarēt esošos izaicinājumus, LSAB PRO aicina Latvijas Republikas Ministru kabinetu piešķirt publisko finansējumu VAS “Latvijas Pasts” uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanai


LSAB PRO prezidente I. Liepiņa piedalās konferencē Darba tiesības 2024
09.02.2024

25.01.2024. LSAB PRO prezidente I. Liepiņa piedalījās konferencē Darba tiesības 2024

"Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO jau otro gadu ir veiksmīgi pārstāvēta augsta līmeņa konferencē "Darba tiesības 2024". Šogad LSAB PRO prezidente dalījās ar labākajiem piemēriem no arodbiedrības dzīves ārpustiesas strīdu izskatīšanā un veiksmīgā atrisināšanā.

Prezentācija: Darba strīdu ārpustiesas risināšana

 

 


Satiksmes ministrijā (SM) šodien plkst. 11.30 mediju pārstāvjus informēja par aktuālo situāciju VAS "Latvijas pasts"
07.02.2024

Satiksmes ministrijā (SM) šodien plkst. 11.30 mediju pārstāvjus informēja par aktuālo situāciju VAS "Latvijas pasts".

LSAB PRO piedalās preses konferecē un aicina izstrādāt darbiniekiem labvēlīgu Pasta stratēģiju.

Preses konferences video:

https://www.tvnet.lv/7954910/video-milzu-terini-komandejumiem-sveice-un-padomes-demisija-ministrija-skaidro-situaciju-latvijas-pasta

 


Aktualitātes par Latvijas Pastu
06.02.2024

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO balss ir sadzirdēta un sasteigtā stratēģija par vairāk nekā 105 Pasta nodaļu aizslēgšanu apturēta! Lai Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejamas Pasta nodaļas un pakalpojumi. Vairāk nekā 90% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju bija pret Pasta nodaļu slēgšanu!

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO vārdā apliecinām cieņu Satiksmes ministrijas darbībai un vislielākais paldies par labo un konstruktīvo sadarbību!
LSAB PRO patiesi novērtē rūpes par VAS “Latvijas Pasts” darbiniekiem, Latvijas sabiedrību un VAS “Latvijas Pasts” nākotni. Ir valstiski svarīgi saglabāt pasta nodaļu tīklu, darba vietas un infrastruktūru, kuras atjaunošana būs ļoti dārga un pat neiespējama.
Šādas izmaiņas ir rūpīgi jāsaskaņo ar Satiksmes ministriju un jāpanāk vienošanās ar arodbiedrību.
Arī preses izdevēji cēla trauksmi par pasta nodaļu slēgšanu, pašvaldības piedāvāja palīdzību.
Arī pasākumu plānu & budžetu darbiniekiem vēlams saskaņot ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību PRO, lai nebūtu jādzird pārmetumi un lai visiem kopā būtu svētki!

Ar aroddbiedrību jārunā savlaicīgi, cieņpilni un jāsniedz datos balstīts plāns. Arodbiedrībai raksta no visas Latvijas, ka Pasta nodaļas ir vajadzīgas - Jaunpilī, Ērberģē, Rīgā (vismaz 28 nodaļas), Mētrainē u.c.
Vislielākais paldies Satiksmes ministrijai par ātru, taisnīgu un atbilstošu iejaukšanos apturot stratēģiju.


Paldies par drosmi un sadarbību!
www.lsab.lv!


Aktualitātes par Latvijas Pastu
02.02.2024

‼ Atbilstoši Satiksmes ministrijas / Ministry of Transport uzstādījumiem Pasta stratēģija ir jāpārstrādā tā, lai uzlabotu situāciju darbiniekiem un Pasta klientiem. 
> Par stratēģijas izstrādi atbild uzņēmuma padome! Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO vēlas redzēt jauno stratēģiju un nevis nepamatotus pārmetumus!


Šodien ilgi gaidītā ārkārtas Attīstības padome izgāja ārpus apstiprinātās darba kārtības un saskaņotā dalībnieku loka pretēji  Satiksmes ministrijas norādījumiem.
Pasts ir vērtība un vienmēr būs darbinieku un tautas acīs.
Liels paldies Satiksmes ministrija / Ministry of Transport par ātro un efektīvo iejaukšanos un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO pozīcijas stiprināšanu.
P.s. Konsultēšanās ir dialogs, lai panāktu vienošanos par darba vietām, pakalpojumiem, inovācijām un attīstību.  
Likums aizliedz veikt jebkādas darbibas pret arodbiedrību un darbiniekiem, kuri cīnās par uzņēmuma nākotni.
Mēs esam vienoti un stipri par Latvjias Pasta nākotni!
#sargasimLatvijasPastu!


Latvijas Pasts aptur plānu slēgt desmitiem nodaļu
01.02.2024

Apstādināts plāns saistībā ar "Latvijas pasta" nodaļu slēgšanu, Latvijas Televīzijai sacīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Beāte Krauze-Čebotare. Satiksmes ministrija ir uzdevusi uzņēmumam izvērtēt katru nodaļu atsevišķi un piedāvāt jaunu risinājumu, saglabājot pēc iespējas vairāk nodaļu. Tāpat ministrija ir gatava palielināt finansējumu, bet "Latvijas pastam" uzdots meklēt arī jaunus tirgus.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/01.02.2024-latvijas-pasts-aptur-planu-slegt-desmitiem-nodalu.a541294/

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO sāka vislielāko paldies Satiksmes ministrijai par šo lēmumu.
Paldies visiem Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO biedriem!

#LSABPRO #socialaisdialogs #uzvara #biedruspeks


LSAB PRO Vadītāja Irēna Liepiņa raidījumā "PANORĀMA" par iniciatīvu "Par Latvijas pasta nākotni"
31.01.2024

Aicinām noskatīties 31.01.2024 sižetu no raidījuma "PANORĀMA", kur LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa stāsta par arodbiedrības iniciatīvu manabalss.lv  "Par Latvijas pasta nākotni".

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/31.01.2024-vac-parakstus-lai-apturetu-pasta-nodalu-slegsanu.a541083


Irēna Liepiņa viesojās TV24 raidījumā "Dienas personība"
31.01.2024

Irēna Liepiņa viesojās TV24 raidījumā "Dienas personība"

https://xtv.lv/rigatv24/video/Xx7KY8PJpDK-01_02_2024_dienas_personiba_ar_veltu_purinu


Iestājamies par Latvijas Pasta nākotni
29.01.2024
Iestājamies par Latvijas Pasta nākotni
 
#sargāsimLatvijasPastu
 
LSAB PRO  iniciatīva ir sākusies un mums ir vajadzīgi  10 000 paraksti! Šobrīd ir 2755 paraksti, tātad vajadzīgas vēl 7245 balsis!  Tieši tad varēs iesniegt iniciatīvu Latvijas Republikas Saeimā kā kolektīvo iesniegumu.
 
Liels lūgums atbalstīt LSAB PRO kampaņu un aktivizēt visus LSAB PRO biedrus, VAS "Latvijas Pasts" darbiniekus, aktīvos iedzīvotājus, ģimenes un draugus! Lūdzu palīdziet  saviem senioriem nobalsot, ja viņiem pašiem nav savas  internetbankas, bet pasta pakalpojumi ir svarīgi un nepieciešami.
Balsojums  ir BEZ maksas – nospiediet pogu “GRIBU TIKAI PARAKSTĪTIES” mājas lapā Mana balss.lv. Katra balss ir svarīga!
 
 

​Ar šo iniciatīvu vēlamies panākt, lai Saeima pievērš uzmanību tam, ka VAS "Latvijas Pasts" lēmums slēgt 105 pasta nodaļas no 172 esošajām pasta nodaļām ir sasteigts un nav sagatavots atbilstīgi Latvijas sabiedrības, it īpaši reģionu iedzīvotāju un mazāk aizsargāto iedzīvotāju, interesēm. Lēmums ir pieņemts, pamatojoties uz īstermiņa rentabilitātes apsvērumiem un neizprotot nacionālā pasta operatora būtisko lomu valstī. VAS "Latvijas Pasts" nodrošina pasta pakalpojumu sniegšanu visā valsts teritorijā un veic arī sociālo funkciju, it īpaši reģionos. Pasta misija ir nodrošināt efektīvu, ērtu un pieejamu pasta pakalpojumu sniegšanu visiem Latvijas Republikā.

Lūdzam Latvijas Republikas Saeimu apturēt VAS "Latvijas Pasts" lēmumu par masveida pasta nodaļu likvidāciju un uzdot Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai izstrādāt detalizētu pasta nozares struktūrpolitiku, kas nosaka nozares attīstības perspektīvu un ilgtspēju, ņemot vērā iedzīvotāju intereses, un nodrošina pasta pakalpojumu nodrošināšanu visā Latvijas teritorijā. Uzņēmumam ir vajadzīgs aktuāls valsts tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu VAS "Latvijas Pasts" veiksmīgu darbību.

Līdz ar to sabiedrība iegūs kvalitatīvus un pieejamus pasta pakalpojumus visā Latvijā.

 

Ar cieņu,
Dr. iur. Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente

+371 29177975
irena@lsab.lv
www.lsab.lv


Par Latvijas Pasta nākotni
24.01.2024

A.god. Kasparam Briškenam Latvijas Republikas Satiksmes Ministram
Ļ. cien. Agnesei Loginai
Latvijas Republikas Kultūras ministrei

Ļ. cien. Beātei Krauzei Čebotarei
VAS ,, Latvijas Pasts ” valdes priekšsēdētājai

Ļ. cien. Aldai Ozolai
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājai

Rīga, 2024.gada 24.janvārī Nr. 03-01/61

Par Latvijas Pasta nākotni
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO ar mērķi uzlabot VAS ,,Latvijas Pasts” darbinieku situāciju, uzņēmuma nākotnes perspektīvu, darba vietu saglabāšanu, pakalpojumu diversifikāciju un tradicionālo pasta pakalpojumu sniegšanu nemainīgi augstā kvalitātē, aicina steidzamības kārtībā VAS “Latvijas Pasts”, Satiksmes ministriju, Kultūras ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, izveidot augsta līmeņa darba grupu kurā uz paritātes principiem ietilpst:
• Latvijas Pasta pārstāvji;
• LSAB PRO pārstāvji;
• Satiksmes ministrijas pārstāvji;
• Kultūras ministrijas pārstāvji;
• SPRK pārstāvji u.c.

VAS “Latvijas Pasts” ir stratēģiski svarīgs valsts uzņēmums, kura darbība nodrošina pasta pakalpojumus visā Latvijas republikas teritorijā un sniedz visu pasta pakalpojumu klāstu, neizvēloties tikai finansiāli ienesīgus pakalpojumu veidus un tas būtiski samazina VAS “Latvijas Pasts” konkurētspēju pasta nozarē.
Pateicos jau iepriekš par ieguldījumu Latvijas Pasta nākotnē.

Ar cieņu,
Irēna Liepiņa


Par Pasta attīstību
23.01.2024

Labdien, dārgie Pasta sektora biedri! 

Ar mērķi uzlabot Pasta darbinieku situāciju (raksts), Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO:

 • gatavojas ārkārtas Attīstības padomei ar darba devēju,
 • tiekas ar Satiksmes ministru;
 • tiekas ar SPRK;
 • un veic citas darbības - gatavo sociālo plānu darbinieku situācijas uzlabošanai.

Diemžēl līdzīga situācija ir arī Šveices un Nīderlandes pastos, no kuriem esam saņēmuši Sociālo plānu attiecībā uz darbiniekiem. LSAB PRO tic labam un konstruktīvam dialogam ar darba devēju! Viss ir mūsu pašu rokās! Atbalstām Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO: iestājamies un ģenerējam idejas darba vietu saglabāšanai un uzņēmuma attīstībai!

 Iesaistāmies & rakstām uz lsab@lsab.lv vai zvanām tel. 29569377 (Ilze) vai mob. tel. 22367496 (Elga). Esam vienoti šajos pārmaiņu laikos!

Un neaizmirstam iestāties arodbiedrībā, ja vēl neesam paspējuši to izdarīt!

Publicējam pirmās idejas pēc tikšanās ar Sabiedrisko pakalpjumu regulēšanas komisiju:

Lasīt tālāk


Iznākusi jauna grāmata "Interešu pārstāvības process. Skaidrojumi un komentāri"
22.01.2024

Iznākusi jauna grāmata "Interešu pārstāvības process. Skaidrojumi un komentāri" ar LSAB PRO prezidentes I. Liepiņas dalību.

Grāmata būs labs materiāls gan darbiniekiem - LSAB PRO biedriem, darba devējiem, tiesu varas pārstāvjiem un citā iesaistītajām pusēm.

I. Liepiņa: "Liels darbs padarīts un dziļas atziņas par sociālo dialogu, koplīgumiem un arodbiedrībām Latvijā, vadoties no pieredzes Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO.

Neliels ieskats grāmatas nodaļā “Interešu pārstāvība un sociālais dialogs: valsts, darba devēji, arodbiedrības” ieskicēju sociālā dialoga jēdzienu, dalībniekus, procesu, tiesisko regulējumu, kā arī vajadzību pēc attīstības un arodbiedrību atjaunotnes.
Ilustrēju iespējamos trīspusējā un divpusējā sociālā dialoga attīstības scenārijus Latvijā.

Šobrīd Latvijā nepieciešama arodbiedrību atjaunotne un transformācija no postpadomju domāšanas kultūras uz sociāldemokrātisku Ziemeļvalstu kultūru, kur sociālā dialoga centrā ir dizaina domāšanas principi, demokrātiskums un drosme. Cilvēcību veido empātija un drosme, un arodbiedrībām jāveicina šīs kvalitātes cilvēkos."


LSAB PRO prezidente uzstājas tiešsaistes konferencē "'Darba tiesības 2024"
18.01.2024

LSAB PRO prezidente uzstājas tiešsaistes konferencē "'Darba tiesības 2024"

Prezentācija I. Liepiņa "Koplīgumi kā darba tiesību megatendence 2024"  

Prezentācija


LSAB PRO Ziņas 3/2023
25.12.2023

Dārgie LSAB PRO biedri,

Laimīgu jo Laimīgu Jauno Pūķa gadu! Lai 2024.gads atnes mieru, veiksmi, veselību un panākumus darbā! Lai piepildās mūsu sapņi un lai mūsu Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība top stiprāka!

Sirsnīgs paldies visiem Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības biedriem, jo īpaši Pasta, Tet un LVRTC darbiniekiem par iesaisti un aktīvu dalību darba pasaules uzlabošanā!
Lai mēs apzināmies mūsu kopspēku un darbinieku interešu pārstāvības nozīmi 2024.gadā. Lai labestība un miers beidzot uzvar tumsu! Pūķis ir arī pārmaiņu simbols. Lai maināmies uz labo pusi un atrodam labāko sevis versiju 2024.gadā darbā un privātajā dzīvē! Vēlreiz paldies par kopā būšanu Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā PRO! Uz tikšanos!
Vienoti, veseli, veiksmīgi un stipri Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā!

Sirsnībā,
Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente

 LSAB PRO ZIŅAS 3/2023


Baltijas arodbiedrību skola 2023 - Rīgā
15.11.2023

2023.gada 12.-13.novembrī norisinājās Baltijas arodbiedrību skola Rīgā, Latvijā.
Tā ir skaista Baltijas sakaru nozares arodbiedrību tradīcija, kas nodrošina informācijas apmaiņu, labāko piemēru pārņemšanu un ieviešanu praksē.
Paplašinām Baltijas sakaru nozares aliansi un darbojamies ar jaunu iedvesmu un idejām! Pirmā diena aizritēja veiksmīgi ar daudz labām idejām un atzinumiem, piemēram,
koplīguma garantijas tikai biedriem nav diskriminācija, bet normāla prakse, kas Lietuvā ir jau ietverta Darba likumā;
Baltijas arodbiedrībām ir vajadzīgi resursi, lai panāktu Eiropas direktīvas par minimālo algu otro mērķi - lielāku koplīgumu pārklājumu privātajā sektorā;
Arodbiedrības ir vajadzīgas drošākai darba nākotnei un sociālajam dialogam.

Pirmdien, 13.11.2023. LSAB PRO kopā ar Baltijas arodbiedrībām parakstījām sadarbības līgumu (alianses līgumu) par:

 • sakaru arodbiedrību attīstību un mācībām Baltijas valstīs;
 • turpmāku sadarbību un koplīgumu garantiju un tvēruma paplašināsanu;
 • par jauniem un inovatīviem organizācijas modeļiem un arodbiedrības vērtības celšanu sabiedrības acīs u.c.

 

Bildes galerijā


Arodbiedrība 2030 jauniešu skatījumā
13.09.2023

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO, sadarbībā ar Fr. Eberta fondu Baltijas valstīs, jau piekto gadu pēc kārtas organizē Jauniešu Forumu "Organizēta darba nākotnes perspektīva" sakaru nozares jauniešiem. Forums notika 2023.gada 18.augustā, Bīriņos. Forumā piedalījās ap 40 dalībnieku no TET grupas, VAS "Latvijas pasts", kā arī Rīgas un reģionu izglītības iestāžu audzēkņi.

Forumā piedalījās LSAB PRO arodbiedrības vadība un aktīvisti, kā arī pieaicinātie lektori par jauniešus interesējošām tēmām. Bet pašiem jauniešiem bija dota iespēja aktīvi piedalīties, runāt un būt uzklausītiem.

Raksts Delfi.lv


Koplīgums-veiksmīga darba pamats
12.09.2023

LSAB  PRO skaistā tradīcija kopā ar FES - Koplīgumu forums: vajadzīgs,  aktuāls, LSAB PRO biedru izlolots. Prieks un lepnums par šo! Paldies  visiem LSAB PRO biedriem un Fr. Eberta fondam Baltijas valstīs!

Raksts Delfi.lv

 


LSAB PRO V Jauniešu forums “Organizēta darba nākotne” 18.08.2023, Bīriņos.
18.08.2023

LSAB PRO V Jauniešu forums “Organizēta  darba nākotne” 18.08.2023, Bīriņos.

 

Bilžu galerija


LSAB PRO Pilnvaroto konference Nr. 6 (08.08.2023)
08.08.2023

LSAB PRO Pilnvaroto konference Nr. 6 (08.08.2023) / Koplīgumu Forums  IV "Arodbiedrību ilgtspēja, attīstība un prasmes: Latvijas - Vācijas perspektīva"

Bilžu galerija


Konference “Darba pasaule pasta nozarē 2030. gadā”
06.07.2023

2023.gada 20.jūnijā Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente I.Liepiņa piedalījās Eiropas sociālā dialoga komitejas projekta  “Darba pasaule pasta nozarē 2030 gadā” noslēguma konferencē. Konference notika Beļģijā, Briselē. Konferencē piedalījās 48  Eiropas valstu pasta nozares dalībnieki – gan darba devēja, gan pasta arodbiedrību pārstāvji. Bija pārstāvētas visas 3 Baltijas valstis. Konferences mērķis bija apkopot un apspriest 5 iespējamos pasta nozares nākotnes attīstības scenārijus un izstrādāt un aprakstīt pasta darbinieku nākotnes amatu/profesiju aprakstus.

 Lasīt vairāk


LSAB PRO Ziņas 2/2023
29.06.2023

Dārgie LSAB PRO biedri,

Aicinu iepazīties ar jaunākajām LSAB PRO ziņām LSAB PRO ZIŅAS 2/2023

Līgo svētki ir nosvinēti (LSAB PRO ir 13 Jāņi un 12 Līgas) un ir sācies lielais dziesmu un deju svētku laiks. Varam lepoties, ka Latvijā ir lielākais koris pasaulē. Latvija var! Dziesmā ir spēks un tā dziedē dvēseli. Lai mums izdodas dziedēt visas rētas un vērst skatu uz rītdienu. Vērst skatu uz spēku nevis nepilnībām. Arī arodbiedrībā ir spēks - tikai tas jāaptver un jāliek lietā! Prieks par mūsu aktīvajiem biedriem, kuri daudz strādā, un stiprina mūsu kopīgo indentitāti. LSAB PRO biedri ir paši labākie - to mēs zinām un novērtējam. Paldies par aktivitāti, iedvesmu un spēku strādāt biedru labā, saskaņā ar labākajiem Eiropas arodbiedrību piemēriem. Kopā varam pārvarēt daudz un pārvērst krīzes laiku par iespēju un izaugsmes laiku!

Eiropas Savienība 2023. gadu ir pasludinājusi par jaunu prasmju gadu. Vai zinājāt, ka pilnveidojot prasmi ik dienu tikai 18 minūtes, gadā tās ir 100 stundas! Tātad tikai 18 minūtes dienā, un Tu vari pilnveidot savas angļu vai citas valodas prasmes ar Duolingo lietotni, digitālās prasmes, komunikācijas prasmes u.c.

LSAB PRO iespēju robežās atbalsta biedru iniciatīvas. Aktīvi biedri, kas rūpējas gan par sevi, gan arodbiedrību kopumā ir LSAB PRO lielākā bagātība. Šobrīd no darba ņēmējiem tiek prasīta personīgā un profesionālā izaugsme (pat jaunas profesijas apguve) un augstākais profesionālais līmenis savā darba vietā.Prasmi uztvert jaunas zināšanas (inteliģenci) veido:

 • mentālā (IQ – intelektuālā prasme);
 • emocionālā (EQ – emocionālā prasme);
 • garīgā (SQ – garīgā prasme);
 • ķermeņa (BQ – ķermeņa uztveres prasme).

Vai mums jākonkurē ar robotiem vai roboti ir mūsu jaunie darba rīki? Atbilde ir, protams, nav jākonkurē.

Šobrīd var daļēji piekrist frāzei, ka mākslīgajam intelektam NAV intelekta.

Cilvēki ir pirmajā vietā. #Cilvekipirmajavietā ir LSAB PRO vadmotīvs jau no 2019. gada, kad noritēja pirmais LSAB PRO Koplīgumu forums ar Fr. Eberta fonda Baltijas valstīs atbalstu.

Šogad rīkosim jau ceturto Koplīgumu forumu un piekto Jauniešu forumu. LSAB PRO var lepoties ar to, ka sieviešu un jauniešu iesaistes dimensija ir īpaša vērtība mūsu darbībā. Tā ir pašsaprotama. Mēs, LSAB PRO biedri, esam proaktīvi un tālredzīgi.

Sociālais dialogs ir būtisks sabiedrības attiecību, politikas, kultūras un sabiedrības problēmu risināšanas instruments. Interesanti, ka arī mākslīgais intelekts uzskata sociālo dialogu par vērtību, proti - "Sociālais dialogs ir vērtīgs, jo veicina sapratni, empātiju, konfliktu risināšanu, inovāciju un demokrātiskas sabiedrības attīstību". Vērtība, atvērtība, ilgtspēja un dialogs brīnišķīgi sader kopā.Un starp citu, algu kāpināšana nav iemesls hiperinflācijai. Peļņas kritēriji gan. Tāpēc peļņas uzstādījumiem jābūt taisnīgiem. Ne velti Eiropas Arodbiedrību kongresa pamattēze bija "Kopā par taisnīgu vienošanos darbinieku labā"!

Tikai apvienojot spēkus un iesaistoties arodbiedrībā - LSAB PRO -panāksim vairāk darbinieku un demokrātijas labā. Pasīvi nogaidot un uzliekot šo nastu uz kolēģu pleciem (panāciet to un tad vēl to un varbūt tad iestāšos) nebūs kārotā rezultāta. Mums jātiecas uz tādu saliedētību kā Īrijas Pastā, kur 90% strādājošo ir arodbiedrībā un darbinieki ievēl pat uzņēmuma padomes locekli!

Ar sociālo dialogu nodrošinām atvērtību un darbinieku iesaisti, cienīgas darba vietas un ekonomisko izaugsmi.

Prieks par katru jaunu biedru arodbiedrībā! Paldies esošajiem biedriem! Kopā mēs esam stipri un vienoti. Arodbiedrība-> Spēks 

Ar cieņu,
Irēna Liepiņa

LSAB PRO prezidente


LSAB PRO Ziņas 1/2023
06.04.2023

LSAB PRO marta valde
30.03.2023

Ceturtdien, 30.03.2023. veiksmīgi noritēja LSAB PRO marta valdes sēde, kurā apstiprinājām LSAB PRO gada pārskatu, pasākumus biedriem. Apzinājām labākās vietas un programmu Jauniešu un Koplīguma forumiem, kā arī LSAB PRO attīstības projektus, biedru piesaistes iespējas un starptautisko sadarbību.

Paldies par saturīgo valdes sēdi!


LSAB PRO biedru ieguvumi
07.02.2023
Vai sakaru nozarē esi pieprasīts un zinošs darbinieks un arodbiedrības biedrs?
 
LSAB PRO biedru ieguvumi :
– koplīgums, attiecas uz visiem darbiniekiem;
– arodbiedrības iesaiste dialogā ar darba devēju par darbiniekus interesējošiem jautājumiem;
– arodbiedrības biedriem juridiskā palīdzība;
– arodbiedrības biedriem palīdzība darba drošības un darba apstākļu sakārtošanā;
– arodbiedrības biedriem atbalsts īpašos gadījumos;
– arobiedrības biedriem dažādas apmācības;
– arodbiedrības biedru pieredzes apmaiņa;
– arodbiedrības biedriem kopīgi pasākumi brīvajā laikā.
Ja esi atsaucīgs, ieinteresēts, darbīgs, gribi iegūt jaunas zināšanas – pievienojies LSAB PRO !

LSAB PRO Pilnvaroto konference nr. 5 (03.02.2023)
03.02.2023
Kādas ir aktualitātes sakaru nozares darbiniekiem 2023?
Piektdien, 03.02.2023. notika Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO pilnvaroto konference "Arodbiedrību ilgtspēja taisnīgākai darba videi". Šajā reizē piedalījās Pasta, TET grupas un Latvijas Valsts Radio un televīzijas centra arodorganizāciju biedri no dažādiem novadiem. Jauki bija satikties visiem kopā !
Īpašs prieks par sociālo partneru - sakaru nozares lielāko darba devēju interesantajām prezentācijām un daudz labām ziņām darbiniekiem. Paldies sakaru nozares darba devējiem par dialogu un rūpēm par darbiniekiem!
Konferenci atklāja LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa pastāstot par arodbiedrības ilgtspēju taisnīgākai darba videi, aktualitātēm dažādos sektoros sarunās ar darba devējiem un LSAB PRO darba plānu 2023.gadā. LSAB PRO ir gandarīta par sadarbību ar darba devējiem un atbalsta cienīga darba standartus un ekonomisko izaugsmi darba vietā - ANO ilgtspējīgas attīstības mērķis Nr. 8.
Mārcis Vilcāns VAS ,,Latvijas Pasts “ valdes priekšsēdētājs klātesošos iepazīstināja ar ieplānoto un aktualitātēm šajā gadā, ar procesiem , kuri iesākušies iepriekšējā gadā un turpināsies šogad. Par darbinieku apmierinātības mērījumu uzņēmumā, pamatojoties uz darbinieku anketēšanas datiem.
Solvita Bruģe TET grupas Cilvēka un Vides dienesta direktores p.i. stāstīja par elastīga darba vides pamatprincipiem, ilgtspējas nozīmi un dažāda vecuma darbiniekiem uzņēmumā, par vadošo darbinieku darbu gan ar jaunajiem kolēģiem, gan no uzņēmuma, dažādu iemeslu dēl, aizejošajiem.
Ilze Opmane – Jēgere LVRTC valdes locekle iepazīstināja ar biznesa virzieniem uzņēmumā, ar darbinieku skaitu un to sadalījumu gan pēc dzimtes, gan vecuma. Kas būtu vajadzīgs, lai kļūtu par pieprasītu darba devēju, lai attīstītu un saliedētu kolektīvu, lai būtu pēctecības plānošana un sadarbība ar augstskolām.
LSAB PRO valdes locekļi Ervīns Praņevskis un Elga Morozova pastāstīja par gaidāmajiem pasākumiem jauniešiem un LSAB PRO biedriem.
Visbeidzot, lektore I.Snidzāne ,, Emociju regulēšana" vienkāršā un saprotamā veidā lektore lika paskatīties katram uz sevi un padomāt - vai māku pārvaldīt un saprast savas emocijas un kāds ir emocionālās reakcijas mehānisms, kāpēc kādā situācijā rīkojamies tā un ne citādi.
Pēc konferences izstaigājām Centrāltirgus pagrabus un jumtus. Bija interesanti!
Uzraksti, kas vēl aktuāls sakaru nozares darbiniekiem?

Darba tiesību konference 2023
25.01.2023

LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa uzstājas konferencē "Darba tiesības 2023"  par  arodbiedrību un koplīgumu nozīmīgo lomu darba tiesību jomā un Eiropas standartu īstenošanu Latvijā.  Konference norisinājās ATTA centrā, Rīgā, 25.01.2023.

Šeit redzams neliels video.


LSAB PRO Ziņas Augusts-Novembris 2022
18.11.2022

Valsts prezidenta apsveikums 18.novembrī
17.11.2022

Patiess pagodinājums saņemt apsveikumu Latvijas Valsts 104.gada dienā no Valsts Prezidenta E. Levita kunga.


Pateicības raksts
02.11.2022

 2022.gada 1.novembrī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente I. Liepiņa saņēma pateicības rakstu no Latvijas Republikas Satiksmes ministra T. Linkaita kunga par konstruktīva sociālā dialoga veicināšanu un par ieguldījumu nozares darbinieku interešu aizstāvībā. 

Paldies par pagodinājumu!

 

 

 


LSAB PRO piedalās UNI Eiropa izpildkomitejā, pārstāvot Austrumeiropu un Centrāleiropu
24.10.2022

   LSAB PRO 2022.gada 19. un 20. oktobrī piedalījās UNI Eiropa izpildkomitejā, pārstāvot  Austrumeiropu un Centrāleiropu (ar balss tiesībām). LSAB PRO ir pārstāvēta UNI Eiropa izpildkomitejā un vadības komitejā, kurā ir apvienotas Eiropas lielākās un ietekmīgākās privātā sektora arodbiedrības.LSAB PRO ir šāda iespēja pateicoties biedriem un LSAB PRO biroja intensīvam darbam.

Prieks un pagodinājums pārstāvēt LSAB PRO, piedalīties un smelties vērtīgas atziņas, kā LSAB PRO biedriem pārvarēt dzīves dārdzības krīzi.Radām iespēju vienoties par jauniem sadarbības partneriem un projektiem. 

Svarīgākie punkti dienas kārtībā:

 • algu un koplīgumu pārrunu stiprināšana krīzes laikā;
 • piemēri no Nīderlandes, Anglijas, Vācijas kā mazināt dzīves dārdzības krīzes ietekmi (automātiskā kompensācijas sistēma, kurā algas tiek palielinātas par inflācijas procentu ir iestrādāta Beļģijas, Nīderlandes un citu valstu sistēmās). Latvijā inflācija ir gandrīz visaugstākā -21.5% , Igaunijā - 25%, salīdzinoši - Šveicē - 3% ;
 • minimālās algas direktīvas īstenošana Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs;
 • kampaņa par koplīgumiem publiskajos iepirkumos;
 • biedru organizēšana arodbiedrībā.
 Noteikti dzirdētās atziņas un iestrādes tiks pielietotas pārrunās LSAB PRO biedru labā! Pretīm jaunām uzvarām - mazām un lielām!

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO - Koplīgums
04.10.2022

2022.gada 19.augustā noritēja ikgadējais LSAB PRO Koplīgumu forums, kurā LSAB PRO biedri iesniedza priekšlikumus koplīgumam.
Iesniedz savu priekšlikumu lsab@lsab.lv.

Gaidīsim!


Biedru sapulce Saldū
30.09.2022

Piektdien, 30.09.2022. cēlāmies agri un devāmies uz biedru sapulci Saldū.
Izrunājām aktualitātes, uzklausījām biedru priekšlikumus un vienojāmies sasaukt sapulces biežāk.

Uzņēmām jaunus biedrus mūsu Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO.
Iesildoties rīdienas lielajai vēlēšanu dienai, ievēlējām jaunu arodgrupas pārstāvi un vietnieci Saldus un Brocēnu pastā.

Tikties un runāt ir forši! Rodas jaunas idejas! Paldies visiem par atsaucību un sirsnību!

Vienoti, veseli un stipri LSAB PRO!


LSAB PRO noslēdz sadarbības memorandu ar partiju "Konservatīvie"
28.09.2022

Šodien, 28.09.2022. LSAB PRO noslēdza sadarbības memorandu ar partiju "Konservatīvie"! Paldies par atsaucību!
Labklājības Ministrs G. Eglītis apstiprināja, ka minimālā alga 2023.gadā tiks paaugstināta no 500 uz 620 EUR. Tas nozīmē algu pārrēķinu uz augšu sakaru un viesmīlības darbiniekiem iespēju robežās!
Augstu novērtējam labo sadarbību, paveikto un idejas!
Galvenie sadarbības memoranda punkti:
1. Veicināt sociālā dialoga tiesiskā regulējuma pilnveidošanu (sociālā dialoga likuma izstrāde).
2. Sekmēt koplīgumu slēgšanu sakaru un viesmīlības nozarē, atbalstot atbildīgus darba devējus likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos;
3. Pilnveidot darba un arodbiedrību tiesību regulējumu, darba aizsardzības un citu tiesību normatīvo aktu grozījumus ;
4. Atbalstīt caurspīdīgu darba samaksas un vienkāršotu nodokļu politiku Latvijā, veicot šādus pasākumus:
   a. Vienkāršot nodokļu sistēmu un veicināt tās atbilstību digitālajai ekonomikai;
   b. Stiprināt sociālo dialogu ar darba devējiem sakaru un viesmīlības nozarē;
   c. mazināt ienākumu nevienlīdzību privātā sektorā strādājošajiem, veicinot koplīguma pārrunas sakaru un viesmīlības nozarē un ģenerālvienošanās slēgšanu (pasta un loģistikas nozarē, bezvadu telekomunikāciju nozarē, viesmīlības un radio un televīzijas nozarē, IKT un izklaides nozarē u.c.), lai koplīgumu pārklājums tuvinātos 80%;
   d. ņemt par piemēru Eiropas Arodbiedrības konfederācijas 6 soļu plānu visiem strādājošajiem iedzīvotājiem dzīves dārdzības krīzes pārvarēšanai: algu palielināšana; palīdzība īpašām grupām; nodokļu korekcija; Darbu aizsardzības sistēmas SURE izveide; investīcijas zaļā enerģija; arodbiedrību iesaiste lēmumu pieņemšanā u.c.


Pieņemta direktīva par Eiropas Savienības minimālo algu
18.09.2022

Dārgie LSAB PRO biedri!
Apsveicu visus ar labām ziņām!

✅šodien ir pieņemta direktīva par Eiropas Savienības minimālo algu (tas nozīmē, ka Latvijā minimālā alga, sākot ar 2023.gadu pieaugs no 500 līdz vismaz 620 -640 EUR);
✅algas cels visiem strādājošiem, ievērojot algu "trepi" un minmālās algas ietekmi finanšu iespējās. Skolotājiem. Pastniekiem u.c.
✅šobrīd ir jāpalīdz ikvienam strādājošam, jo ikviens saskaras ar dzīves dārdzību un 21.5% inflāciju.
✅Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ir izstrādājusi 6 soļu plānu visiem strādājošajiem iedzīvotājiem dzīves dārdzības krīzes pārvarēšanai: algu palielināšana; palīdzība īpašām grupām; nodoklu korekcija Darbu aizsardzības sistēmas SURE izveide; investicijas zaļā enerģija; arodbiedribu iesaiste lēmumu pieņemšanā.
Prieks, ka LSAB PRO ir pārstāvēta tika spēcīgā un modernā arodbiedrībā kā UNI GLOBAL!
Varam lepoties, ka esam darījuši tik daudz LSAB PRO biedru labā un visu strādājošo labā, lai Latvijā būtu vairāk koplīgumu un mēs tuvinātos 80% koplīgumu pārklājumam (LSAB PRO ir noslēgusi vairākus koplīgumus un devusi lauvas artavu tiesikajā regulējumā, kas būtu labvēlīgs koplīgumu slēgšanai, esam iedibinājuši Koplīguma forumus u.c.).
Blīvs koplīgumu pārklājums (80%) ir tikko pieņemtās direktīvas par Eiropas minimālo algu galvenais mērķis. Jo vairāk koplīgumu - jo labāk klāsies darbiniekiem.
Lai mazinātu dzīves dārdzības sekas uz strādājošiem, LSAB PRO valde vienbalsīgi pieņēma lēmumu panākt uzlabojumus sakaru un viesmīlības uzņēmumu darbiniekiem finanšu iespēju robežās.
Tāpēc ir svarīgi atbalstīt LSAB PRO kolektīvajās pārrunās!
Nestāvi malā - iesaisties, iestājies un atbalsti LSAB PRO!

https://www.uni-europa.org/news/minimum-wages-and-collective-bargaining-eu-directive/

https://www.youtube.com/watch?v=awS338nPgLg  #dialogs #koplīgums #miers


LSAB PRO intervija par minimālo algu
18.09.2022

Valdība atbalsta reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā
13.09.2022

Ministru kabineta 13. septembra sēdē atbalstītais Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavotais konceptuālais ziņojums “Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām" nosaka mērķtiecīgākas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas īstenošanu, paredzot tādu būtisku izmaiņu ieviešanu kā katra jaunā politiskā cikla valdības korporatīvās pārvaldības politikas noteikšanu, pienākumu Ministru kabinetam reizi 5 gados izskatīt arī neprivatizējamu valsts kapitālsabiedrību turpmāko stratēģisko attīstību un ieviest centralizētāku valdes locekļu atlasi kapitālsabiedrībās, kurām nav izveidotas padomes.

Visu rakstu lasiet šeit.


LSAB PRO piedalās UNI Global sanāksmē par arodbiedrības uzdevumiem biedru labā krīzes laikā
02.09.2022
LSAB PRO piedalās UNI Global sanāksmē par arodbiedrības uzdevumiem biedru labā krīzes laikā:
 • kā vairot biedru ienākumus ar kolektīvo pārrunu palīdzību;
 • kā pārdzīvot krīzi un nenoteiktības laikus kopā;
 • kā aktivizēt biedru iesaisti, lai būtu "vējs burās" pārrunu laikā un arodbiedrība sasniegtu labākos rezultātus;
 • kā popularizēt arodbiedrību un veidot pozitīvu publisko tēlu un reputāciju sabiedrībā;
#augam kopā
 
Vērtīga dalība un praksē pielietojamas noderīgas atziņas no Japānas, Nīderlandes, Vācijas, Šveices, ASV, Kenijas, Kanādas un citām dalībvalstīm par darba nākotni, krīzes, kara un inflācijas pārvarēšanu, klimatu un arodbiedrību būtisko lomu šobrīd.

LSAB PRO Koplīgumu forums “Dizaina domāšanas koplīguma pārrunās” video
29.08.2022

Koplīguma foruma III "Dizaina domāšana koplīguma pārrunās" video.

Fantastiskas atsauksmes, fantastiski cilvēki!

Liels paldies visiem dalībniekiem!

 


LSAB PRO Koplīgumu forums “Dizaina domāšanas koplīguma pārrunās”
23.08.2022

Piektdien, 19.08.2022. skaistajā Bīriņu pilī norit Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO forums "Dizaina domāšana koplīguma pārrunās" III sadarbībā ar Fr. Eberta fondu Baltijas valstīs.

Sirsnīgs paldies visiem LSAB PRO biedriem!

Liels paldies īpašajiem viesiem: Latvijas Republikas Satiksmes ministram T. Linkaita kungam, VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" valdes priekšsēdētājam Ģ.Ozola kungam, Tet grupas valdes loceklei un Cilvēka un vides dienesta direktorei I. Ronei, Latvijas Pasta valdes pārstāvim K.Krūminam.  

Ar katru gadu mūsu forumi kļūst labāki, saturiski un emocionāli bagātāki!

Idejas maina pasauli un koplīgumi dizainē to labāku!

Paldies Fr. Eberta fondam Baltijas par iespēju šo skaisto un vajadzīgo tradīciju turpināt!

Ar LSAB PRO Koplīguma forumā pieņemto rezolūciju var iepazīties šeit:  rezolūcija

Bildes skatīt galerijā

 


Video no LSAB PRO Jauniešu foruma
12.08.2022

Video no LSAB PRO Jauniešu foruma.

Video autore. L. Zaharāne


LSAB PRO Jauniešu forums 2022
07.08.2022

Sestdien, 2022.gada 6.augustā LSAB PRO veiksmīgi organizēja Jauniešu forumu “Organizēta darba perspektīva nākotnē” IV sadarbībā ar Fr. Eberta fondu Baltijas valstīs. Tā ir skaista un biedru iemīļota tradīcija – mūsu LSAB PRO forumi. Kopā guvām iedvesmu jaunai darba dienai, nedēļai un pat gadam.  Priecājamies, ka saņemam iedvesmojošas biedru atsauksmes un pat atziņu, ka forumi ir gada gaidītākie pasākumi!

Viss raksts

Ieskaties LSAB PRO Jauniešu foruma foto galerijā: Bilžu galerija 


DARBA PASAULE PASTA NOZARĒ 2030. GADĀ
19.07.2022

Šo Sociālā dialoga komitejas projektu atbalsta Eiropas Komisija, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts, VS/2021/0034.

Kopā ir izstrādāti 5 pasta nākotnes 2030 scenāriji un darba grupas turpina tos padziļināti izpētīt, analizēt un pilnveidot. Īpaša uzmanība tika pievērsta digitalizācijas ietekmei uz darbinieku prasmju pilnveidi un darba vides uzlabošanu. Darba devēju un arodbiedrību kopējā sadarbība ļauj labāk izpētīt pasta nozares izaicinājumus un iespējas, lai visi varētu labāk sagatavoties nākotnei. Seminārā kopīgi ieskicējām arī nākotnes profesijas pasta sektorā: zaļais pastnieks un pastniece, inovāciju vadītājs, tīklošanās arhitekts utt.

Viss raksts.


Pasta darbinieku prasmes un darba vide digitālajā laikmetā
19.07.2022

Grazia Maremonti – Inovāciju un digitalizācijasakadēmijas vadītāja/ Head of Digital and Innovation

Academy - Poste Italiane/Itālijas pasts

Itālijas Pastā mācībām 2021.gadā ir veltītas 6 miljoni stundu. 98 % darbinieku (no 139 tūkstošiem strādājošo) ir apguvuši digitālās prasmes, jaunas IT sistēmas, lai varētu turpināt savu darbu. Tas attiecas ne tikai uz tehnisko pusi, bet arī zināšanām (know- how) par jaunajiem procesiem darba vietā, kolēģu vajadzībām un prasībām, ar tehniskā un personāla procesiem saistītajām apmācībām. Apmācība ir balstīta uz darbinieka individuālo prasmju uzlabošanu pastā. Daudzpusīgas apmācību iespējas, kas piemērotas katra darbinieka vajadzībām.

/Omnichannel delivery of training to be adapted to every employee/.

Viss raksts


Podkāsts par jaunajiem Darba likuma grozījumiem
13.07.2022
Šodien LSAB PRO piedalījās videointervijā par jaunajiem Darba likuma grozījumiem (stāsies spēkā ar 01.08.2022.) un tieši koplīgumiem. Liels paldies Alisai par šo iespēju!
Galvenie momenti:
✅ koplīgums ir rakstveida līgums starp arodbiedrību un darba devēju par labu darbiniekiem. LSAB PRO ir noslēgusi 5 koplīgumus (labākie koplīgumi ir ar Tet grupu, Latvijas Pastu un LVRTC);
✅ lai motivētu slēgt koplīgumus, ar jaunajiem Darba likuma grozījumiem ir iespējas ieviest vairāk ieguvumus arī darba devējiem, nesamazinot darbinieku kopējo aizsardzības līmeni;
✅ Latvijā ir vajadzīgi koplīgumi, lai mums būtu daudz talantīgu darbinieku un vēl talantīgāku darba devēju, interešu balanss un forša darba vide. Direktīvas par adekvātu minimālo algu (projekts/ priekšlikums) 4.pants paredz, ka dalībvalstīm (Latvijai) jāveic pasākumi, kas veicina sociālo partneru spēju iesaistīties kolektīvās līgumsarunās par algu noteikšanu un mudina uz konstruktīvām, jēgpilnām un informētībā balstītām pārrunām par algām. Viena no direktīvas autorēm E. Linča uzsver, ka direktīva ieviesta, lai algas tiek līdz cenām un pirktspēja būtu labāka Centrāl un AustrumEiropas valstīs;
✅ koplīgums jāslēdz ar arodbiedrību tāpēc, ka arodbiedrība ir tā kvalificētais darbinieku pārstāvis. Šobrīd Latvijā ir vajadzīgs arī arodbiedrībām profesijas standarts, paredzot noteiktus profesionalitātes standartus darbinieku pārstāvjiem. Šāds projekts ir veiksmīgi ieviests Rumānijā u.c.
  


LSAB PRO Ziņas Maijs-Jūnijs 2022
01.07.2022

Dārgie LSAB PRO biedri,

 Aicinu iepazīties ar jaunākajām LSAB PRO ziņām, kurās atspoguļojam nelielu daļu no padarītā maijā un jūnijā. 

 LSAB-PRO-Zinas-2022-Mai-Jun-v2.pdf

    Vasarā izbaudām dabas burvību, uzkrājam spēkus un resursus ziemai, kā arī nostiprinām veselīgu pārliecību par sevi. Lepojos, ka LSAB PRO biedri sniedz lauvas tiesu inovatīva sociālā dialoga evolūcijā, kas balstīts uz cieņu pret darba devējiem un valsti (korporatīvais sociālais dialogs).

Mūsu arodbiedrība pulcē čaklākos, lojālākos un produktīvākos darbiniekus - darba vietas patriotus - dialogam ar darba devējiem.

Būšana arodbiedrībā ir mūsu pamatbrīvība un demokrātijas sastāvdaļa. Arodbiedrību brīvību aizsargā Latvijas Republikas Satversmes 108.pants paredzot, ka strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot. Valsts aizsargā arodbiedrību brīvību.

Arī ANO Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās, (C87) 2.un 5.pants aizsargā apvienošanās brīvību.

Un, protams, Latvijas Republikas Darba likuma 8.pants paredz tiesības apvienoties organizācijās darbiniekiem, kā arī darba devējiem ir tiesības brīvi apvienoties organizācijās un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses un izmantotu šo organizāciju sniegtās iespējas.

Visbeidzot Arodbiedrību likuma 4.pants paredz tiesības dibināt arodbiedrību un iestāties arodbiedrībā.

Tāpēc jā - iestāties arodbiedrībā drīkst un ir pat ļoti vēlams , skatoties uz strauji mainīgo darba tirgu Latvijā, Eiropā un pasaulē. Ko nevar viens - var visi kopā.

Ja darba devējs noslēdz koplīgumu ar LSAB PRO, tad darbiniekiem ir papildus garantijas un kamēr koplīgums ir spēkā, LSAB PRO biedri nestreiko un ir atbildīgi par produktivitāti veicinošu vidi darbā.

Iestājoties LSAB PRO - spēcinām sevi un kolēģus!

Iedrošini draugus un kolēģus pievienoties LSAB PRO! 

Lai jauka vasara!

Ar cieņu,
Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente
E-pasts: irena@lsab.lv

 


LSAB PRO piedalās Valsts kancelejas konferencē “Ģenerālvienošanās: vienošanās ir spēks!”
03.06.2022

Piektdien, 03.06.2022. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO piedalījās Valsts kancelejas konferencē “Ģenerālvienošanās: vienošanās ir spēks!” par izaicinājumiem, ar ko saskaras darba devēju un darba ņēmēju organizācijas, par uzņēmējdarbības vidē nepieciešamo valsts iesaisti un par tendencēm, ko tuvākajos gados sagaidām ģenerālvienošanās un nozaru koplīgumu jomā.

Vislielākais paldies Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO biedriem par būtisku ieguldījumu sociālā dialoga un koplīgumu attīstībā Latvijā, sociālajiem partneriem un viesmīlības nozares ģenerālvienošanās pusēm - Latvijas Restorānu biedrībai, Latvijas Viesnīcu un Restorānu Asociācijas un Latvijas Tirgotāju asociācijas vadītājiem par lielisku sociālo dialogu un viesmīlības nozares attīstību.

Koplīgumos viennozīmīgi ir spēks!
#socialaisdialogs # miers # demokrātija un līdzdalība #sadarbība

Piedalās:
Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks
Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane
Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētājs un Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents Gints Miķelsons
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente Irēna Liepiņa u.c.

Diskusijas video pieejams šeithttps://youtu.be/EYo-4B0S9pw

 

 

 


LSAB PRO Ziņas Februāris-Aprīlis 2022.g.
02.05.2022

Dārgie biedri, aicinām iepazīties ar LSAB PRO ziņām Februāris-Aprīlis 2022.g.

Ar cieņu,
Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente
E-pasts: lsab@lsab.lv

 


31.03.2022 LSAB PRO valdes sēde
01.04.2022

Ceturtdien, 31.03. notika notika LSAB PRO valdes sēde, kurā apstiprinājām gada pārskatu, atbalstu biedriem un izrunājām citas aktualitātes.

Apsveicām Ilzi dzimšanas dienā.

Paldies visiem par aktīvu iesaisti LSAB PRO darbā!

Pavasara sveicieni, Irēna


LSAB PRO piedalās RUB īstenotā projekta noslēguma apaļā galda diskusijā
23.03.2022
Trešdien, 23.03.2022. LSAB PRO piedalījās  Rīgas Uzņēmēju biedrības īstenotā norvēģu grantu projekta "Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga stiprināšana Latvijā" noslēguma apaļā galda diskusijā.
Kopā ar sociālajiem partneriem atskatījāmies uz projektā paveikto un apspriedām turpmākos soļus sociālā dialoga stiprināšanai uzņēmēju organizāciju, arodbiedrību un pašvaldību līmenī.
Liels paldies Rīgas Uzņēmēju Biedrībai par sociālā dialoga attīstību Latvijā un labo sadarbību ar LSAB PRO. Vienmēr priecājamies par sociālā dialoga stiprināšanu, dzirkstošam idejām uzņēmējdarbības attīstībai un labākām darba vietām Latvijā. Kā Norvēģijas sociālā dialoga eksperte norādīja, ka dažreiz kādai no dialoga pusēm ir "jārāda balss", lai tā tiktu sadzirdēta un kopīgi sameklēti labākie risinājumi uzņēmējiem, pašvaldībai vai darbiniekiem.
 
Kopā dialogā esam spēks!
 

Noslēgts sadarbības memorands par labu sociālo dialogu un darbinieku prasmju pilnveidi nozarē
22.03.2022

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) prezidents Normunds Bergs un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO (LSAB PRO) prezidente Irēna Liepiņa, 2022. gada 22. martā, parakstīja sadarbības memorandu par labu sociālu dialogu un darbinieku prasmju pilnveidi elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības nozarē.

Sadarbības memoranda mērķis ir veicināt sociālo dialogu nozarē un pilnveidot darbinieku prasmju pilnveides iespējas. LSAB PRO aicina noteikt vairāk priekšrocību tiem uzņēmumiem, kuri slēdz koplīgumus ar arodbiedrībām. LETERA apņemas veidot sociālo dialogu un kolektīvās pārrunas ar LSAB PRO, attīstot atbildīgu un iesaistošu vidi Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības nozarē.

LSAB PRO aktīvi iestājas arodbiedrību tēla modernizāciju, Eiropeisku sociālo dialogu, industriālās demokrātijas stiprināšanu un prasmju pilnveidi drošākai darba nākotnei.

LETERA prezidents Normunds Bergs:

“Uzņēmējiem un arodbiedrībām mēdz būt atšķirīgi viedokļi nodarbinātības jautājumos. Tomēr, neskatoties uz atšķirībām ir arī pietiekoši daudz vienojošā. Mums nav ne mazāko domstarpību, ka izglītība ir pats būtiskākais, kas nepieciešams, lai Latvijā plauktu uzņēmējdarbība un būtu laimīgi strādājošie. Arī daudzos citos jautājumos var atrast kopīgus problēmu risinājumus. Jāsaprot, ka zināšanu ietilpīgā ekonomikā jūsu darba galvenie instrumenti katru vakaru dodas mājās. Un to labklājība, izglītība un apmierinātība ar darba samaksu un vidi ir galvenais priekšnoteikums, lai uzņēmums varētu būt radošs, produktīvs un pelnīt daudz naudas akcionāriem. Win – win.”

LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa:

"LSAB PRO ir pagodinājums sadarboties ar LETERA kā modernu un spēcīgu nozares darba devēju organizāciju un veidot sociālo dialogu elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības nozarē, lai stiprinātu demokrātiju un Eiropeiskās vērtības Latvijā. Šis laiks prasa drosmi, atklātību, gudrību, solidaritāti un ātru lēmumu pieņemšanu. Memorands apliecina, ka darba devēji un arodbiedrības var būt stipri sociālie partneri, kas solidāri attīsta uzņēmumu nākotni, darba vietas, kā arī darbinieku profesionalitāti un labklājību, pārvarot Covid19 un kara Ukrainā radītās grūtības. Sociālais dialogs ir lielisks veids kā stiprināt mieru, demokrātiju un labklājību katrā darba vietā Latvijā un pasaulē."

Sadarbības memorands pieejams šeit.

LSAB PRO ir aktīva un moderna darbinieku organizācija, kas apvieno nodarbinātos pasta un loģistikas, IT un telekomunikāciju, radio un TV, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu nozarēs, kā arī informācijas apstrādē un pārraidē strādājošos neatkarīgi no uzņēmuma vai iestādes īpašuma formas. LSAB PRO biedri ir arī citās darbības sfērās strādājošie, kā arī studenti un audzēkņi. LSAB PRO iestājas par demokrātiju, mieru, inovatīvu sociālo dialogu un drošu darba nākotni. http://www.lsab.lv/

LETERA ir dibināta 1995.gadā, lai pārstāvētu savu biedru intereses un sekmētu nozares izaugsmi un popularizēšanu. LETERA ir apvienojušies uzņēmumi, pētniecības un izglītības iestādes, kas darbojas Latvijā elektronikas un elektrotehnikas, optisko iekārtu, informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru, aizsardzības aprīkojuma, aviācijas un kosmosa tehnoloģiju jomās. https://www.letera.lv/

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente Irēna Liepiņa


LSAB PRO raidieraksti par sieviešu līderību Eiropas arodbiedrībās
07.03.2022

Par godu Starptautiskajai Sieviešu dienai LSAB PRO ierakstīja 6 raidierakstus par sieviešu līderību Eiropas arodbiedrībās. Klausāmies arodbiedrību viedokļu līderes no Vācijas, Somijas, Beļģijas, Apvienotās karalistes un Itālijas un, protams, LATVIJAS - LSAB PRO.

Šobrīd vēlam mieru, veselību un skaistumu - iekšēju un ārēju!


LSAB PRO podkāsts #2 Arodbiedrību nākotnes modelēšana
06.03.2022

Šobrīd visas pasaules arodbiedrības ir sadevušās rokās par mieru. 2022.gads ir izsludināts kā starptautiskais miera gads. Dzīve turpinās. Un LSAB PRO neatlaidīgi turpina darbinieku interešu pārstāvības darbu no sakaru, viesmīlības un citas nozares privātajā sektorā no strādājošo skatupunkta.  Šobrīd ir svarīgi analizēt notiekošo un veidot nākotni labāku. Tāpēc LSAB PRO uzrunāja Eiropas Arodbiedrību institūta vecāko pētnieci Aīdu Ponci de Kastiljo [Aida Ponce Del Castillo], kuras idejas ļauj vienā momentā aktivizēt analītisko domāšanu, savienojot to ar sensoro notikumu izjūtu, tādējādi radot vairākas "bildes" par arodbiedrību nākotni. Kur mēs esam šobrīd un kur mēs būsim 2040.gadā? Kādas būs darbinieku iespējas? Kādas būs arodbiedrības?  Ir jāmācās ķert vājos signālus, analizēt tos un veidot labākos nākotnes scenārijus (forecast).  Arodbiedrības ir lieliskas "vājo signālu" uztvērējas un dialoga vedējas ar darba devējiem un valdību. Šobrīd kā nekad ir iespējams stiprināt dialogu, mieru, demokrātiju. Miers un demokrātija sākas ikviena sirdī, ģimenē, darba vietā. Tāpēc ir būtiski stiprināt industriālo demokrātiju, arodbiedrības un sociālo dialogu un gudru un tālredzīgu pieeju. 

Šī podkāstu sērija ir balstīta uz Eiropas Arodbiedrību institūta kursiem par sieviešu līderību arodbiedrībās. Sieviešu līderība ir vajadzīga biedru skaita pieaugumam, sieviešu - arodbiedrību līderu skaita pieaugumam un labākai darba nākotnei. Lai empātiskā veidā saprastu "Ko darbinieki vēlas" un īstenotu to pēc labākās sirdsapziņas. Mēs esam vienotas par mieru, demokrātiju un inovatīvu Eiropas Sociālo dialogu. # ETUI_org, #sieviešulīderība #pārmaiņuvadībaarodbiedribas # miers # sociālaisdialogs # koplīgumi

Saite uz Spotify podkāstu: podkāsts

 


LSAB PRO atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem
28.02.2022

�� Šodien, 28.02.2022. pl. 8:30 Zoom formātā LSAB PRO valde lemj par atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem un vienojas par ziedojumu Ukrainas iedzīvotājiem.
Aicinām ikvienu atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus iespēju robežās ziedojot portālā ziedot.lv un atbalstot informatīvo kampaņu

#StandWithUkraine

#LatvijaAtbalstaUkrainu

 https://www.ziedot.lv/ukrainas-cilvekiem-4203

Pievienojamies Eiropas arodbiedrību konfederācijas aicinajumam aizsargāt cilvēkus, mieru un demokrātiju Ukrainā.

Eiropas arodbiedrību rezolūcija : EtucStatement_Ukraine_22-0227.pdf

 


LSAB PRO valdes sēde
16.02.2022
Trešdien, 16.02.2022. noritēja LSAB PRO valdes sēde par aktuālākajiem jautājumiem sektoros un darbiniekiem svarīgiem jautājumiem.
 
Pārrunājām:
�� Pasta atalgojuma uzlabojumus darbiniekiem un citas aktualitātes;
�� TET koplīguma labumus;
�� Aktualitātes LVRCT darbiniekiem;
�� Digitālās komunikāijas un sadarbības uzlabošanas iesējas ar LSAB PRO biedriem (ieskaitot LSAB PRO jauno mājas lapu);
�� LSAB PRO Koplīguma forumu un LSAB PRO Jauniešu forumu;
�� LSAB PRO svarīgākās tikšanās (piemēram, ar Rīgas domes mēru M. Staķa kungu 10.02.2022.) un hakatonu par pieejamu dzīvojamo fondu nodarbinātajiem Rīgā un citur;
�� Atbalstu LSAB PRO biedriem (no Sociālā fonda un Covid19 fonda);
�� Atbalstu LSAB PRO 100 pasākumiem u.c.

LSAB PRO tiekas ar TET grupas personāla vadību
16.02.2022
16.02.2022. pl. 9:00 LSAB PRO tiekas ar TET grupas personāla vadību attālinātā režīmā MS Teams formātā, lai pārrunātu koplīguma labumus 2022.gadā.
 
TET grupas un LSAB PRO sanāksmē:
 • Izskatījām 2021.gadā paveikto;
 • Apstiprinājām Sociālā fonda budžetu 2022.gadam;
 • Apstirpinājām Sporta un kultūras pasākumus TET grupas darbiniekiem;
 • Apstiprinājām atbalsta pasākumus darbiniekiem (Pabalstu komisijas ietvaros);
 • Izskatījām iespējas saistībā ar I Living Labs sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu;
 • Izrunājām nākotnes plānus un ieceres saistībā ar TET grupas koplīgumu.
Liels paldies I. Ronei, A. Mūrniecei, I. Sēnei un Elizabetei!
No LSAB PRO piedalījās: I. Liepiņa, I. Makare.

LSAB PRO digitālās transformācijas darba grupa
14.02.2022

Pirmdien, 14.02.2022. veiksmīgi noritēja LSAB PRO digitālās transformācijas darba grupa par LSAB PRO jauno mājas lapu. Vēlamies padarīt ērtāku, funkcionālāku un vizuāli saistošāku LSAB PRO mājas lapu  https://lsabpro.lv/! Jaunā mājas lapa ir ar uzsvaru uz biedriem svarīgākajiem jautājumiem gan kopumā, gan pa sektoriem.

Izsaki savu viedokli par https://lsabpro.lv, lai varam iegūt labāko rezultātu!

Aicinām biedrus izteikt viedokli par LSAB PRO jauno mājas lapu uz e-pastu lsab@lsab.lv!


LSAB PRO tikšanās ar Rīgas domes priekšsēdētāju
10.02.2022

Ceturtdien, 10.02.2022.,  lietišķā un gaišā atmosfērā noritēja LSAB PRO tikšanās ar Rīgas domes priekšsēdētāju M. Staķa kungu par sadarbību sociālā dialoga veidošanā Rīgā un par Islandes arodbiedrību pieredzi dzīvojamā fonda jautājumu risināšanā u.c. jautājumiem.

Islandes iedzīvotājiem ir paveicies ar to, ka nav jārisina apkures jautājumi - tiek izmantota vulkāna enerģija un arī geizeru siltais ūdens. Toties Latvijā un Rīgā ir iespējama Rotācijas fonda izveide vai citi mehānismi, kas darītu labvēlīgāku un pieejamāku mājokļu politiku (“affordable housing”) strādājošiem.

LSAB PRO pateicas par veltīto laiku un atziņu, ka jāveicina labo, darbīgo un Eiropeisko arodbiedrību kustība Latvijā! LSAB PRO iesniegs priekšlikums rakstveidā, turpinot efektīvu biedru un privātā sektorā strādājošo interešu pārstāvību Rīgā un Latvijā.

Aicinām biedrus  aktīvi iesaistīties  sev  svarīgu un aktuālu  jautājumu risināšanā ar arodbiedrības  palīdzību  un  sūtīt  jautājumus un priekšlikumus uz lsab@lsab.lv . Jo arodbiedrība - tie esam mēs  paši,  un jo aktīvāki un vienotāki būsim, jo vairāk varēsim panākt kopīgi un saskaņoti  rīkojoties. Ikviens biedra jautājums un ierosinājums ir  svarīgs, lai uzlabotu strādājošo stāvokli gan Rīgā, gan reģionos.


LSAB PRO tikšanās ar Pasta personāla daļas vadību
09.02.2022
9.02.2002. veiksmīgi noritēja LSAB PRO tikšanās Ms Teams platformā ar Pasta personāla daļas vadību par aktualitātēm Pasta darbiniekiem:

�� par darba līguma grozījumiem saistībā ar atalgojuma pielikumu (orientējamies uz martu);
�� par koplīguma aktualizēšanu - LSAB PRO ir sagatavojusi aktualizēto koplīguma tekstu un nosūtīs darba devējam, lai varam aktualizēt datus;
�� par obligātajām veselības pārbaudēm darbiniekiem (OVP), kuras ir lūgums veikt līdz 2022.gada 28.februārim. Ja vajadzīgs pagarinājums lūgums rakstīt irena@lsab.lv vai uz Pasta personāla daļu;
�� par Pasta Sociālo fondu - gaidīsim iesniegumus uz lsab@lsab.lv;
�� par darbiniekiem, kuri vēl nav paspējuši vacinēties, var to izdarīt līdz 28.februārim (bija 15.02.2022.).
un citiem Pasta darbiniekiem svarīgiem jautājumiem.

Lai visiem veiksmīga un priecīga diena!

LSAB PRO podkāsts #1 "Veiksmīgs digitālais zīmols".
08.02.2022

Turpinām LSAB PRO podkāstus ar raidierakstu sēriju "Ko vēlas darbinieki 2022.gadā?" - attālinātā ierakstā:).
LSAB PRO ir svarīgi pilnveidot biedru digitālās komunikācijas prasmes un veicināt profesionālo un personīgo izaugsmi.

Tāpēc mūsu epizode #1 "Veiksmīgs digitālais zīmols".

Liels paldies komunikācijas arhitektei Ilzei Rassai par vērtīgajiem ieteikumiem un digitālās komunikācijas un pārstāvības pilnveidošanu. Ar komunikācijas arhitekti Ilzi Rassu arī pirmais podkāsts.

Saite uz Spotify podkāstu: podkāsts


TET grupai “Līdzsvara balvu 2021” nominācija
07.02.2022

Apsveicam TET grupu ar Latvijas Darba devēju konfederācijas “Līdzsvara balvu 2021” nominācijā "Atbalsta pasākums darbiniekiem elastīgu darba režīmu īstenošanai". Prieks, ka LSAB PRO ir koplīguma grozījumu partneris un veicināja darba un ģimenes līdzsvaru TET darbiniekiem.

TET elastīgas dzīves pamatā ir izvēles iespējas augstākai motivācijai:

 • Birojs kā satikšanās un koprades vieta (vismaz 1-2 dienas mēnesī);
 • Attālināts darbs/darbs no mājām;
 • Darbs uz laiku no ārvalstīm;
 • Iespēja pielāgot darba laiku.

Vairāk video:https://www.linkedin.com/feed/


LSAB PRO Ziņas Oktobris - Decembris 2021.gads, Janvāris 2022.gads
27.01.2022

Dārgie biedri, aicinām iepazīties ar LSAB PRO ziņām Oktobris -Decembris 2021 - Janvāris 2022.

Ar cieņu,
Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente
E-pasts: lsab@lsab.lv


LSAB PRO un RUB piedalās ESF projektā par darbinieku iekļaušanu un aizsardzību uzņēmumu restrukturizācijā
17.01.2022

RUB sadarbībā ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību PRO piedalās kopīgā ESF projektā par darbinieku iekļaušanu un aizsardzību uzņēmumu restrukturizācijā (“INCLUSION – promoting workers` involvement in decision making during the restructuring processes in undertakings”).

2021.gada 15.decembrī notika projekta partneru online tikšanās.
Galvenās atziņas par sociālo dialogu restrukturizācijas procesā: solidaritāte un dalītā atbildība ir galvenie ieguvumi pārmaiņu procesos.
Šajā projekta partneru tikšanās reizē Latviju pārstāv projekta eksperte Irēna Liepiņa un RUB biedra SIA “Webdev” darbinieks un LU Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes students  Valters Rokjānis.
Projekta mērķi:
– Apmainīties ar labu praksi un pieredzi starp sociālajiem partneriem no ES jaunajām, vecajām dalībvalstīm un kandidātvalstīm;
– Uzlabot sociālo partneru pārstāvju kvalifikāciju juridiskajos jautājumos un ES direktīvās, kas saistītas ar pārstrukturēšanas procesiem;
– Stiprināt sadarbību starp sociālajiem partneriem un sagatavot jaunus risinājumus, lai risinātu pārstrukturēšanas procesa sekas;
– Palielināt darba ņēmēju un darba devēju pārstāvju informētību par ES tiesību aktiem attiecībā uz darba ņēmēju iesaistīšanu;
– Risināt darba ņēmēju iesaistīšanas problēmas, kas saistītas ar pārmaiņām darba pasaulē saistībā ar ārpakalpojumiem, apakšlīgumiem, digitalizāciju/mākslīgo intelektu/automatizāciju un jauniem darba veidiem;
– Attīstīt sociālo dialogu starp darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem.
Projekta dalībvalstis: Polija, Serbija, Ziemeļmaķedonija, Malta, Spānija, Rumānija un Latvija.
Projekta ilgums: 22 mēneši, sākot no 2021.gada aprīļa
 
 

Laimīgu Jauno 2022. gadu!
30.12.2021

Dārgie LSAB PRO biedri,

Sirsnīgs paldies par Jūsu iesaisti Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā PRO! Arodbiedrība ir lielisks darbinieku kolektīvās aizsardzības veids un zināšanu krātuve. Mēs daudz iegūstam, esot arodbiedrībā. Palīdzam, augam, atbalstām. Arodbiedrība - esam mēs paši!  Prieks, ka vairākkārt mūsu Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO ir minēta kā paraugs citām arodbiedrībām. Augstu novērtēju un no sirds pateicos par mūsu unikālo kopspēku un identitāti!

Digitalizācija un  Covid19 pandēmija mūs iegrieza nenoteiktības un pārmaiņu virpulī. Un mēs varonīgi tiekam galā. Mēs maināmies un pilnveidojamies ātrāk. Šodien izdarām to, kas vakar šķita neiespējams. Kļūstam uzmanīgāki, ātrāki un gudrāki. Arī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO aug un sadarbojas ar Islandes un citām Ziemeļvalstu arodbiedrībām. It īpaši mūs uzrunāja Islandes modelis. Galvenā doma tajā  ir, ja arodbiedrība panāk  koplīgumu uzņēmuma strādājošo labā, tad visi strādājošie, kuri bauda koplīguma labumus ir attiecīgās arodbiedrības biedri. Darbinieki izvēlas būt biedri, novērtējot kolektīvo aizsardzību, kāda ir iespējama tikai ar arodbiedrību un labu, jaudīgu sociālo dialogu labākai darbinieku aizsardzībai!

No sirds lepojos ar ikvienu Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO biedru!

Vienoti, veseli un stipri Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā PRO!

Laimīgu jo Laimīgu Jauno 2022. gadu! Lai esam īsti Tīģeri!

Sirsnībā,
Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente


Par izstāšanos no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS)
28.12.2021

Dārgie kolēģi! Vēl Vecajā gadā bijām spiesti pieņemt vienu svarīgu, bet vajadzīgu lēmumu.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO valdes lēmums par izstāšanos no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS)

Rīgā, 2021.gada 28.decembrī

Ar dziļu nožēlu paziņojam, ka Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO ir spiesta uz nenoteiktu laiku izstāties no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, sākot ar 2022.gada 1.janvāri līdz brīdim, kad tiks ņemtas vērā pamatotas Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO intereses,šādu apsvērumu dēļ:
1. nedemokrātiska un juceklīga lēmumu pieņemšana un procesu organizācija LBAS;
2. nav pietiekama atbalsta modernām privātā sektora arodbiedrībām, kas vērstas uz attīstību. Izkropļota izpratne par solidaritāti. Lēmumi ir vērsti uz citādi domājošu personu “vajāšanu” nevis uz strādājošiem būtiskiem jautājumiem. Faktiski tiek mākslīgi devalvēta arodbiedrību vērtība sabiedrībā. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai PRO tas nav pieņemams.
3. Nav Eiropeiskas izpratnes par sociālo dialogu vadības līmenī (ir tikai lozungi) un dinamiskas virzības arodbiedrību kustībā Latvijā; netiek atbalstītas vajadzīgās pārmaiņas, vērojama stagnācija.
4. Nav pieņemama nostāja par vakcināciju un sabiedrības epidemioloģisko drošību COVID19 laikā u.c. apsvērumi.

LSAB PRO turpina darboties augstākajā līmenī un biedru labā tikai ārpus konfederācijas. Šādam lēmumam pamatā ir svarīgi iemesli.

Lēmuma dokuments pieejams šeit: dokuments

Ja rodas jautājumi - lūdzu rakstiet lsab@lsab.lv.

Ar patiesu cieņu,
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO


Irēnas Liepiņas grāmatas ''Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā'' prezentācijas videoieraksts
09.12.2021

2021.gada 8.decembrī notika Irēnas Liepiņas grāmatas ''Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā'' on-line prezentācija.

Īpašs paldies  Vidzemes Augstkolai, LSAB PRO biedriem, jo īpaši Dignai, Sandim, Ilzei un visiem LSAB PRO biedriem, kas piedalījās on-line sanāksmē, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores  vietniecei Ilonai Kiukucānei un Rīgas Uzņēmēju biedrībai par atzinīgajiem vārdiem! Paldies visiem, kas atbalstīja!


Grāmatas "Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā" tiešsaites prezentācija
07.12.2021

LSAB PRO prezidentes, ViA docentes, Dr.iur. Irēnas Liepiņas desmit gadu ilgais pētījums darba tiesību jomā ir vainagojies ar grāmatu – iespaidīgu monogrāfiju – "Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā", kas uzskatāma par vienu no apjomīgākajiem pēdējo gadu pētījumiem darba tiesībās.

https://va.lv/lv/jaunakais/zinas/via-docente-irena-liepina-izdevusi-apjomigu-monografiju-par-darbinieku-aizsardzibu


Par vispasaules cienīga darba solidaritātes akciju DPD darbiniekiem
01.12.2021

God. Jānim Grantam
DPD Latvijas valdes priekšsēdētājam

SIA DPD Latvija
Uriekstes iela 8A, Rīga

Par vispasaules cienīga darba solidaritātes akciju DPD

Rīgā, 2021. gada 1. decembrī. 

Lasīt vēstules tekstu

Solidaritātes akcijas ietvaros, aicinām DPD Latvija darbiniekus iestāties Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā PRO aizpildot iesnieguma formu: iesnieguma forma


Kāpēc ir izdevīgi būt arodbiedram?
29.11.2021


Šveices arordbiedrības rīcības diena par atbildīgu biznesa modeli DPD
26.11.2021

Labdien!

   Atbalstām un izsakām solidaritāti Šveices arodbiedrībai UNIA, kas organizē DPD darbiniekus arodbiedrībā.
DPD ir Francijas Pasta uzņēmums un ir nepieciešams uzlabot nodarbinātības noteikumus kurjeriem un citiem darbiniekiem.
   LSAB PRO atbalsta Šveices arordbiedrības UNIA rīcības dienu 2021. gada 1.decembrī par atbildīgu biznesa modeli DPD grupas ietvaros Šveicē un visās darbības teritorijās.
   Aicinām Latvijas DPD darbiniekus pievienoties LSAB PRO un atbalstīt akciju par darba standartu uzlabošanu!

Ar cieņu,
Dr. iur. Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente

 


Antigēnu testu izmaksas sedz darba devējs
27.10.2021
Antigēnu testu izmaksas sedz darba devējs
 
Prieks, ka LSAB PRO ierosinājumu par antigēnu testu izmaksu segšanu atbalstīja gan darba devēji, gan valdība. LSAB PRO rosināja, ka antigēnu testu izmaksas sedz darba devējs. LSAB PRO iedrošina biedrus vakcinēties pret Covid19!
 
Atgādinām, ka darbiniekiem vēlams uzsākt vakcināciju līdz 2021.gada 15.novembrim. Informācija par vakcīnām ir pieejama šeit: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-iedzivotajiem
Ja darbinieks šobrīd nevar vakcinēties (slikta pašsajūta, citi objektīvi šķēršļi)  - aicinām sazināties ar ģimenes ārstu.
 
LSAB PRO vērš biedru uzmanību uz ārkārtas situācijas tiesisko regulējumu, 2021. gada 9. oktobra MK rīkojuma Nr. 720 piekto punktu:
 Ārkārtējās situācijas laikā:

5.1. darba devēji:

5.1.1. nodrošina darbiniekiem (amatpersonām) attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj;

5.1.2. organizē darbu tā, lai klātienē ar darba devēja norīkojumu darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki (amatpersonas), kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā;

5.1.3. nodrošina, ka darbinieki (amatpersonas), kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, darba telpās atrodas tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba devēja veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām;

5.1.4. nepieļauj darbinieku (amatpersonu) pulcēšanos vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu veikšanu.

LSAB PRO vērš uzmanību uz MK rīkojuma Nr. 720 5.2.punkta noteikumiem, kuri paredz, ka, ja darba devējs ir informējis darbinieku (amatpersonu), ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, darbinieka (amatpersonas) pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa.

Ja darbinieks (amatpersona) vakcināciju nav uzsācis vai nav pabeidzis noteiktajā termiņā (līdz 2021. gada 15.  novembrim), darba devējs darbinieku (amatpersonu) atstādina no darba vai amata pienākumu veikšanas.

Atgādinām, ka no 2021.gada 15.novembra valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību, piemēram, VAS "Latvijas Pasts", LVRTC) darbinieki un amatpersonas  darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Pievienojam arī rakstu par darba attiecībām ārkārtas situācijā un raidījumu #Krustpunktā par vakcinēšanās pienākumu COVID 19 ārkārtas situācijas laikā.

Raksts par vakcinētiem un nevakcinētiem darbiniekiem un darba tiesiskajām attiecībām.

Raidījums "Krustpunktā"


LSAB PRO veicina epidemioloģisko drošību
20.10.2021

LSAB PRO veicina epidemioloģisko drošību

LSAB PRO atbalsta vakcināciju Latvijā. Tā ir vienīgā drošā izeja no Covid19 raisītā ārkārtas stāvokļa un krīzes medicīnā, tautsaimiecībā, kultūrā un visās pārējās jomās. Esam iesnieguši mūsu nozares darba devējiem priekšlikumus par darbinieku tiesiskā, ekonomiskā un sociālā stāvoļa uzlabošanai pandēmijas laikā, kā arī apkopojuši labāko starptautisko praksi Covid19 pandēmijas laikā no koplīgumu piemēriem.
LSAB PRO rosina apmaksāt antigēna testus no darba devēja līdzekļiem līdz vakcinācijas pabeigšanai 2021.gadā. Darbiniekiem nav finansiālo līdzekļu antigēna testu veikšanai.

LSAB PRO lūdz rast iespēju darbiniekiem, kuri jau ir uzsākuši vai pierakstījušies potes veikšanai un vēl nebūs saņēmuši darbspējīgus sertifikātus un individuālos gadījumos, kad darbinieks nevar izpildīt epidemioloģiskās drošības prasības veselības stāvokļa dēļ un tiks iesniegti ārstniecība dokumenti slimnīcu konsīlijam atzinuma saņemšanai, veikuši par saviem līdzekļiem laboratoriskos testus, novirzīt apmaksai koplīgumā paredzētajā kārtībā (sīkāka informācija LSAB PRO birojā).
LSAB PRO rosina izvērtēt Centrālā laboratorija" valdes priekšsēdētājas Stellas Lapiņas ieteikumu kā organizēt darbinieku testēšanu, risinājumu darba vietā: https://www.facebook.com/RigaTV24/videos/839468953385470.
LSAB PRO rosina izmaksāt koplīgumā paredzēto kompensāciju ilggadīgiem darbiniekiem, ja uzņēmumā nostrādāti vismaz 10-15 gadi un darba tiesiskās attiecības lūdz izbeigt paši vai to rosinās darba devējs saistībā ar epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

Lai LSAB PRO būtu lielāka jauda komunicēt ar biedriem, LSAB PRO lūdz ieviest un īstenot koplīguma par Arodbiedrības uzticības personām noteikumus, sākot ar 2021.gada 1.novembri. Tuvākajā laikā vēlamies darba devēju iedrošināt ieviest arī Islandes modeli, kas nostiprina augstākās epidemioloģiskās drošības un sociālās iekļaušanās prasības darba vietā. Islandes modelis paredz to, ja arodbiedrība ir noslēgusi koplīgumu, tad visi darbinieki, uz kuriem attiecas koplīgums, ir attiecīgās arodbiedrības biedri. Vairāk par Islandes modeli - sk. podkāstu ar lielākās Islandes arodbiedrības ASI valdes locekli Gundegu Jaunliniņu: https://www.youtube.com/watch?v=1voEgwBb12w&t=599s

Vēlreiz, LSAB PRO atbalsta vakcināciju kā izeju no Covid19 krīzes situācijas. Individuāli gadījumi tiek risināti individuāli, ņemot vērā objektīvus šķēršļus vakcinācijai (anafilaktiskā šoka draudi, ārstu konsīlija atzinums, operācija, grūtniecība utml.). LSAB PRO ir saņēmusi darbinieku jautājumus par gadījumiem, ja ir paaugstināts asisnpiediens, trombu risks, plānota operācija, ja darbinieks ir dekrētā atvaļinājumā, ja vakcinācijas uzsākšana (pirmā pote) paredzēta pēc 25. oktobra (šobrīd veidojas rindas vakcinācijas punktos) vai arī, ja darbs tiek veikts pamatā attālināti.

Droši raksti priekšlikumus uz lsab@lsab.lv!

Par epidemioloģisko drošību kā virsmērķi
20.10.2021

Par epidemioloģisko drošību kā virsmērķi

Dr. iur. I. Ziemeles komentārs
Eiropas Savienības Tiesas tiesnese, RJA profesore

Rīkojuma mērķis ir nodrošināt valsts funkciju, tai skaitā cilvēktiesību aizsardzības, īstenošanu

Atbildot uz "Jurista Vārda" jautājumu par Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – Rīkojums) 5.2. un 5.3. punkta interpretāciju, varu sniegt īsu to apstākļu uzskaitījumu, kas būtu jāņem vērā, kā arī dalīties pārdomās par to, kas, iespējams, tomēr vēl būtu precizējams.

Minēto tiesību normu satura noskaidrošanā acīmredzami nevar aprobežoties ar to gramatiskās nozīmes noskaidrošanu, jo tas noved pie rezultāta, kas ir grūti savietojams ar citiem Latvijas tiesību sistēmā esošiem būtiskiem elementiem un Rīkojuma mērķi.

Noskaidrojot šo tiesību normu vietu minētā Rīkojuma sistēmā un saistībā ar Rīkojuma mērķi, veidojas lielāka izpratne par to, ko minētās tiesību normas noteic.

Būtiskie elementi ir šādi. Proti, Rīkojuma mērķis ir nodrošināt valsts funkciju īstenošanu arī ārkārtējā situācijā, novērst medicīnas iestāžu pārslodzi un ierobežot nāves gadījumu skaitu. Savukārt 5.2. un 5.3. punkts ir jāskata visa 5. punkta sistēmā, kas ir primāri vērsts uz to, lai privileģētu to darbinieku (amatpersonu) darbu, kas ir vakcinēti vai pārslimojuši. Taču tas neizslēdz, ja apstākļi ļauj, arī tādu darbinieku darbu, kas ir testēti vai var strādāt attālināti. Proti, noteikums "ja darba devējs ir informējis darbinieku" ir jālasa sistēmā ar citām iespējām, kuras darba devējam ir jāpārbauda pirms šādas informācijas sniegšanas darbiniekam.

Savukārt "valsts un pašvaldību amatpersonas un darbinieki" ir tie, kuriem atbilstoši Satversmē noteiktai valsts iekārtai ir jāīsteno valsts funkcijas. Visupirms tie ir Satversmē noteiktie konstitucionālie orgāni, kas īsteno valsts funkcijas – likumdošanu, izpildu funkciju un tiesu varu – arī ārkārtējā situācijā. Tā ir arī valsts pārvalde, neatkarīgās iestādes un pašvaldības. Rīkojuma mērķis ir noteikt tādus šo personu pienākumus, kas netraucē valsts funkciju īstenošanu, bet, tieši otrādi, kas nodrošina to, ka šīs personas būs, tā teikt, darba kārtībā. Tādējādi primārais mērķis ir nodrošināt valsts funkciju īstenošanu, tostarp cilvēka tiesību aizsardzību, ārkārtējos apstākļos. Šīs valsts funkcijas neveic abstrakti veidojumi, bet reāli cilvēki. Ņemot vērā amatpersonu atbildību īpaši šajos apstākļos sabiedrības priekšā, šīm personām ir noteikts konkrēts pienākums Rīkojumu 5.3. punktā.

Taču jēdziens "var veikt tikai tad, ja" ir jāinterpretē atbilstoši mērķim nodrošināt valsts funkciju veikšanu, ievērojot amatpersonu amata garantiju specifiku. Ar Rīkojumu nevar grozīt Satversmē noteiktās amata garantijas, piemēram, tiesnešu ievēlēšanas atcelšanas specifiku u.tml.

Tātad tiek privileģēts amatpersonu pienākums vakcinēties, kam vajadzētu gan būt pašsaprotamam, bet acīmredzot tā nav, un līdz ar to notikusi šāda izšķiršanās, kas kā tāda ir pareiza vairāku Satversmē ietverto principu gaismā (piem., cilvēka tiesību aizsardzība, ilgtspējība). Tomēr burtiska un no konteksta un sistēmas atrauta 5.3. punkta interpretācija var atsevišķos izņēmuma gadījumos novest pie valsts funkciju īstenošanas traucējuma, ja amatpersona nevar pildīt amata pienākumus un citas iespējas nav izsvērtas, bet šī amatpersona (darbinieks) konkrētās funkcijas veikšanai ir nepieciešama, un tad var rasties šī punkta satversmības jautājumi. Rīkojuma mērķis, kā jau minēts, nebija veidot regulējumu, kas traucētu valsts funkciju īstenošanu. Šāds rezultāts, piemērojot 5.3. punktu, novestu līdz absurdam un būtu pretrunā Rīkojuma mērķim.

Tādējādi, apzinoties, ka vienmēr būs izņēmuma gadījumi, kas būtu jāinterpretē šauri, ka pastāv konkrēti valsts iekārtas principi, kurus nedrīkst pārkāpt, 5.3. punkta piemērošanai ir jābūt tādai, kas nodrošina valsts funkciju īstenošanu, kas sevī ietver citu cilvēku neapdraudēšanu un valsts amatpersonu (darbinieku) īpašās atbildības pienākuma ievērošanu.

 Avots: 


LSAB PRO atbalsta epidemioloģisko drošību
14.10.2021
Šodien, 14.10.2021. LSAB PRO bija lieliska iespēja piedalīties TET grupas on-line forumā.
Iespaidīgi, radoši un atbildīgi! Ilgtspējīga, droša un attīstoša darba vide. Lieliska darba vieta kur satiekas gudri cilvēki un augstās tehnoloģijas! ��
 
Piekrītam, ka TET ir Latvijas digitālā sirds un priecājamies par atbildīgu un stingru pieeju attiecībā uz darbinieku epidemioloģisko drošību Latvijā.
Liels paldies Ingrīdai Ronei par dialogu un atklātu pieeju arī sarežģītiem jautājumiem.
 
Veseli, vienoti un stipri!

LSAB PRO piedalās Eiropas Sociālā dialoga Pasta sektora komitejā
14.10.2021
�� 14.10.2021 notika Pasta sektora Eiropas Sociālā dialoga komitejas sanāksme, kurā eksperti izcēla 5 (piecas) TOP nākotnes prasmes pasta sektorā, kuras var iedalīt 4 lielās grupās:
 
  1. digitālās prasmes (jāiepazīst nākotnes digitālie rīki, datu plūsma & aizsardzība). Vēlams veltīt tehnoloģiju zināšanām vismaz 2-4 stundas mēnesī. LSAB PRO noteikti atbalsta prasmju pilnveidi kolektīvajās pārrunās, jo tas palīdzēs darbā! Jau pirms Covid19 iesniedzām priekšlikumu izveidot darbinieku prasmju fondus.
   2. loģistikas prasmes;
   3. sociālās prasmes (komunikācija ar klientiem un kolēģiem) + darba vides drošības zināšanas (epidemioloģiskā drošība - drošs pakalpojums, emocionālā vide, stresa samazināšana, izolācijas seku pārvarēšana, ergonomika darbā u.c.);
   4.specifiskas produktu/ pakalpojumu zināšanas (ieskaitot e-komerciju un e-mācīšanos);

LSAB PRO birojs iztulkos šos materiālus un dalīsies ar tiem ar biedriem un darba devēju sociālā dialoga ietvaros, lai darbinieki būtu zinoši, pārliecināti un labāk atalgoti!
Dialogs, darbinieku prasmju pilnveide un tehnoloģijas ir neatņemama drošas vides sastāvdaļa Pastā.
�� Īpaši tika izcelta ģenerālvienošanās loma pasta sektorā, lai sasniegtu vajadzīgo apjomu, jaudu un līmeni.
 
    

LSAB PRO podkāsts "Sociālā dialoga modernizācija Latvijā"
11.10.2021
Dārgie LSAB PRO biedri,
��Vēršu Jūsu uzmanību uz jaunāko LSAB PRO podkāstu "Sociālā dialoga modernizācija Latvijā".
 • atbalsts inovatīvam sociālajam dialogam;
 • datos balstīta veidokļu apmaiņa un jēgpilni priekšlikumi;
 • koplīgumi uzņēmuma un nozares līmenī;
 • Ziemeļvalstu vērtīborientācija sociālajā dialogā Latvijā.

Pretim jaudīgam sociālajam dialogam Latvijā!

 


Sociālais dialogs Latvijā un pasaulē
30.09.2021

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO piedalās konferencē "Personāla vadība 2022", daloties pieredzē par sociālo dialogu Latvijā un pasaulē.

 

 Prezentācija pieejama šeit.

Ar cieņu,
Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente
E-pasts: lsab@lsab.lv


Trīspusējais sociālais dialogs
28.09.2021

Otrdien, 2021.gada 28.septembrī, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO piedalījās Rīgas uzņēmēju biedrības rīkotajā pasākumā Ādažos. Šis ir trešais no četriem reģionālajiem pasākumiem norvēģu granta projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” ietvaros.
Šajā reizē - Ādažu novads. Liels paldies Ādažu novada domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam, domes deputātei Karīnai Miķelsonei un domes komandai par dalību pasākumā.
Liels paldies biedrībai “Ādažu uzņēmēji” un, īpaši, Uldim Štēbelim par viesmīlību un visu to, ko biedrība veic, lai būtu veiksmīgs dialogs ar pašvaldību un lai veicinātu uzņēmējdarbības vidi novadā.
Apmeklējām novada uzņēmumus SIA "Felici" (ražo Muesli Graci) un SIA “Rubrig”.
Dalījāmies pieredzē un veidojām pārnovadu kontaktus.
Paldies pasākuma dalībniekiem no Rīgas, Mārupes, Ķekavas, Siguldas un Ādažiem.
Paldies mūsu partneriem biedrībai “Latvijas Biznesa savienība” un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO.

Pasākumu Ādažos organizēja LSAB PRO partneri - RUB -Rīgas uzņēmēju biedrība.

Liels paldies Edītei Alksnei un Jurim Juhņēvičam


LSAB PRO Ziņas Jūlijs - Septembris 2021
21.09.2021

Dārgie biedri, aicinām iepazīties ar LSAB PRO ziņām Jūlijs - Septembris.

Ar cieņu,
Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente
E-pasts: lsab@lsab.lv

 


Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā
14.09.2021
Jau drīz tiks publicēta LSAB PRO prezidentes Irēnas Liepiņas grāmata "Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā" .  
​Grāmata ir īpašs veltījums LSAB PRO biedriem un ieguldījums kolektīvo darba tiesību un sociālā dialoga attīstībai Latvijā. Individuālās darba tiesības Latvijā ir augstā līmenī, tāpēc vajadzīgs attīstīt arī kolektīvās darba tiesības Latvijā, kas nodrošinātu labāku darba tirgus regulējumu un lielāku darbinieku labbūtību. 
 
 


Podkāsts "Sociālais dialogs un koplīgumi - Islandes modelis"
03.09.2021
Ļoti vērtīgas atziņas arodbiedrību ikdienā un Koplīgumu slēgšanā. Islandes modelis!
 
Paldies par atsaucību un sadarbību!
 
 


Sadarbības memorands par sociālā dialoga modernizāciju Latvijā
01.09.2021

Sadarbības memorands par sociālā dialoga modernizāciju Latvijā

LR Labklājības Ministrs Gatis Eglītis, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO (LSAB PRO) prezidente Irēna Liepiņa un Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, 2021.gada 1. septembrī, Zinību dienā, LR Labklājības ministrijā (LM) parakstīja sadarbības memorandu par sociālā dialoga attīstību un modernizāciju Latvijā.

 

Viss raksts     Dokuments (PDF)


LSAB PRO jauniešu forums: kā radīt drošu darba vidi jauniešiem un tikt galā ar stresu?
23.08.2021

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO (LSAB PRO) aktīvā nedēļa, kas sākās ar Koplīgumu forumu, nedēļas nogalē noslēdzās ar trešā Jauniešu foruma norisi 2021.gada 13.un 14.augustā. Tas notika simboliskā vietā, atpūtas kompleksā “Rožmalas”, kur aiz konferenču zāles loga redzamas vējdzirnavas. Kafijas pauzē foruma dalībnieki jokoja, ka dažreiz arodbiedrības darbs līdzinās Dona Kihota neatlaidīgajai cīņai ar vējdzirnavām. Lai šis darbs būtu jēgpilns, sanākušie foruma tēmas “Organizēta darba perspektīva nākotnē” ietvaros apsprieda arodbiedrības šī brīža situāciju un nākotnes perspektīvu.

 

Viss raksts   Vairāk bildes galerijā


LSAB PRO kurss – uz ziemeļiem un integrējošo modeli
16.08.2021

10. augustā gleznainajā Bīriņu pilī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO (LSAB PRO) biedri pulcējās uz Koplīgumu forumu. Foruma ieskaņā ikviens priecājās atkal satikt domubiedrus dzīvē, parunāties pie kafijas tases un būt daļai no kolektīvās kopbildes, kas ir daļa no LSAB PRO tradīcijām.

 (foto Aija Krodere)

Koplīguma forumu ar uzrunām atklāja tā rīkotāji - LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa un Fridriha Eberta fonda Baltijas valstīs direktors Pērs Krumrejs (Peer Krumrey).

Viss raksts Vairāk bildes galerijā


Par LSAB PRO Koplīguma forumu
11.08.2021

   2021.gada 10.augustā sadarbībā ar Fr.Eberta fondu LSAB PRO rīkoja Koplīguma forumu.
Koplīguma forumu atklāja I. Liepiņa, LSAB PRO prezidente un Fr. Eberta Fonda Baltijas valstīs biroja direktors Peer Krumrey. Iedvesmojošu video uzrunu Koplīguma foruma dalībniekiem teica Satiksmes ministrs Tālis Linkaits.
Tālāk sekoja I. Liepiņas prezentācija “Koplīgumu attīstība Latvijā” minot, ka ģeogrāfiski piederam Ziemeļeiropai, bet sociālā dialoga kultūra un kolektīvo pārrunu veids – Austrumeiropas tradīcijām. Tas uzskatāmi redzams tabulā par koplīguma modeļiem Eiropā.

   Sociālais dialogs Latvijā jāuzlabo ņemot vērā labākos Ziemeļvalstu sociālā dialoga modeļus, piemēram, Islandes modeli. Ir trīs veidi kā uzlabot sociālo dialogu Latvijā: stiprinot un atjaunojot esošo sistēmu, iesaistot jaunus biedrus (organizēšana) un ieviešot vajadzīgās inovācijas (labā prakse, piemēram, Islandes modelis, arodbiedrības digitālā klātbūtne un jāpilnveido tiesiskais regulējums).

   Par Islandes modeli detalizēti izstāstīja Gundega Jaunliniņa – latviete, kas strādā lielākajā Islandes arodbiedrībā - ASI.
Koplīguma forumā atzinīgus vārdus par sadarbību ar LSAB PRO minēja Edmunds Beļskis, LVRTC valdes priekšsēdētājs un VAS Latvijas Pasts” valdes pārstāvji Kristaps Krūmiņš un Anda Ozola.
Savukārt, LDDK tautsaimniecības eksperts Jānis Hermanis iepazīstināja ar aktuālajiem datiem sakaru nozarē.

   Paldies visiem par atbalstu, iedvesmu un labo sadarbību!

 

 

 


Podkāsts "Sociālais dialogs pasta un loģistikas nozarē"
07.08.2021
Ļoti īpašs un nopietns Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO podkāsts ar Satiksmes ministru Tāli Linkaita kungu.  Vienkārši, gudri un konstruktīvi! 
 
Paldies par atsaucību un sadarbību!
 
 


Arodbiedrība ir vērtība ! 7 iemesli, lai iestātos arodbiedrībā.
28.06.2021


LSAB PRO Ziņas Aprīlis - Jūnijs 2021
23.06.2021

Labdien, cien. LSAB PRO biedri !

Jaunākās  LSAB PRO ziņas Aprīlis-Jūnijs 2021 - lūdzu lasiet un sūtiet kolēģiem un visiem interesentiem, lai LSAB PRO rindas kuplinās.

Vairāk par jaunumiem lasiet arī mūsu Facebook lapā: https://www.facebook.com/Latvijas-Sakaru-darbinieku-arodbiedr%C4%ABba-108908835894036/?ref=pages_you_manage

Youtube kanālā: https://www.youtube.com/channel/UC0CgvixPTpRKoPTlwQ1o5bA

Ar cieņu,

Irēna Liepiņa

LSAB PRO prezidente

E-pasts: lsab@lsab.lv

 


LSAB PRO paraksta memorandu par sociāli atbildīgu komercpraksi
10.05.2021

Viesmīlības nozares darba devēju un ņēmēju organizācijas, Ekonomikas ministrija (EM) un Iekšlietu ministrija (IeM) ir parakstījušas memorandu par sociāli atbildīgas un epidemioloģiski drošas komercprakses īstenošanu. Nozares uzņēmēji uzskata, ka sabiedrības veselība ir lielākā vērtība un apņemas darīt visu, lai saglabātu un veicinātu sabiedrības veselību Covid-19 pandēmijas laikā.

Memorandu parakstījuši – EM, IeM, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, Latvijas Restorānu biedrība, Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", Latvijas Bārmeņu federācija, Latvijas Bāru asociācija, Latvijas Ēdinātāju apvienība un Latvijas Vīnziņu asociācija.
Viesmīlības nozares dalībnieki, EM un IeM apņēmušās stiprināt sadarbību, lai kopīgi izstrādātu, pastāvīgi pilnveidotu un praksē īstenotu viesmīlības nozarei piemērotākos rīcības scenārijus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai atbilstoši faktiskajai vīrusa izplatības situācijai valstī.

Memorandā teikts, ka apzinoties, kādas negatīvas sekas Covid-19 infekcijas turpmāka izplatība var radīt sabiedrības veselībai, drošībai un tautsaimniecībai, viesmīlības nozare apņemas proaktīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības risku mazināšanai sabiedriskās ēdināšanas vietās un naktsmītnēs.

EM memoranda ietvaros apņemas sniegt atbalstu naktsmītņu un sabiedriskās ēdināšanas nozares dalībniekiem, informējot par aktuālajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem un sniedzot nepieciešamos skaidrojumus. Savukārt IeM apņemas sniegt atbalstu sabiedriskās ēdināšanas nozares dalībniekiem situācijās, kad apmeklētājs atsakās ievērot normatīvajos aktos un sabiedriskās ēdināšanas nozares dalībnieku noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kā arī savas kompetences ietvaros sniegt atbalstu sabiedriskās ēdināšanas nozares dalībniekiem attiecīgo epidemioloģisko prasību vienotas izpratnes veidošanā, pēc iespējas savā darbībā īstenojot “konsultē vispirms principu”.

LSAB PRO atbalsta sociāli atbildīgu komercpraksi un drošas darba vietas viesmīlības nozarē.


LSAB PRO gūst starptautisku atzinību
05.05.2021

29.04.2021., noslēdzošajā UNI Eiropa konferences dienā, LSAB PRO prezidente I. Liepiņa atkārtoti ievēlēta UNI Eiropa izpildkomitejā, kopā ar arodbiedrību kolēģiem, pārstāvot Latviju, Baltijas valstis un citas Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis (Bulgārija, Polija, Čehija, Rumānija, Slovēnija, Slovākija u.c.). Paldies par LSAB PRO darba novērtējumu un starptautisku atzinību! Prieks sadarboties!

LSAB PRO prezidente:
"Patiess prieks par augsto UNI Eiropa novērtējumu un atzinību! Liels paldies LSAB PRO biedriem par Eiropas sociālā dialoga kultūras attīstību Latvijā un darbu sakaru nozares strādājošo labā."


Par pasta nodaļu darba laiku
30.04.2021

Vakar, 29.04.2021. Latvijas Sakaru darbinieku arodiedrība saņēma vairākus zvanus par pagarināto darba laiku vairākām Pasta nodaļām.

Reaģējot uz situāciju, LSAB PRO vērsa darba devēja uzmanību uz šādiem aspektiem: Jāpārskata esošie ierobežojumi pasta nodaļām e-komercijas uzplaukuma laikā (rindas veidojas C19 pandēmijas ierobežojumu dēļ);

 • Efektīvāk būtu ļaut strādāt vairākām kasēm nodaļā nevis pagarināt darba laiku; (ievērojot darba drošību un atstatumu starp darbiniekiem);
 • Darbinieki izjūt lielu fizisko un psiholoģisko slodzi pasta nodaļās ;
 • Tiek palielināts kontaktstundu skaits ar klientiem C19 laikā, kas nav vēlams (pat ja darba stundu skaits mēneša ietvaros darbiniekam paliek nemainīgs);
 • LSAB PRO iebilst pret 6h darba laika palielināšanu sestdienās, jo klienti ir pieraduši sūtījumus izņemt līdz piektdienai (maijā sākas dārzu kopšana un izbraukšana pie dabas brīvdienās).

LSAB PRO vērš darba devēja uzmanību uz to, ka rindas pie nodaļām ir C19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ nevis Pasta darbinieku vainas dēļ. Šobrīd ir daudz nopietnāki ierobežojumi skolās un ārstniecības iestādēs un sabiedrība tos ievēro.
LSAB PRO aicina Latvijas Pasta valdi rast iespēju ņemt vairāk vērā darbinieku intereses un noteikt piemaksu par intensīvo darbu C19 laikā klātienē. Gaidām labas ziņas uz Darba svētkiem – 1.maiju!

Ar cieņu,
Dr. iur. Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente


Kas ir galvenais Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā?
30.04.2021

Dārgie LSAB PRO biedri,

Kas ir galvenais Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā? Protams, ka biedri.

Gatavojoties 1.maijam, kas ir Latvijas Republikas Satversmes Sapulces sasaukšanas diena un Darba svētki, vēršu Jūsu uzmanību uz galveno arodbiedrībā - organizēšanu. Jā, organizēšana ir pati svarīgākā funkcija arodbiedrībā! Arodbiedrība ir biedri, kuri kopā izstrādā stratēģiju, īsteno to un iesaista jaunus biedrus arodbiedrībā. Audzējam mūsu arodbiedrības spēku, lai labāki panākumi kolektīvajās pārrunās. To apstiprina Latvijas, Zviedrijas, Īrijas un visas Eiropas un pasaules spēcīgākās arodbiedrības!

Nāc un iesaisties! Raksti lsab@lsab.lv vai sūti vēstuli uz LSAB PRO, Bruņinieku ielā 29/31-308.kab., Rīga, LV 1001!

Ieskatam neliels video no UNI Europa5.konferences par organizēšanu angļu valodā: 

https://twitter.com/UNI_Europa/status/1387320354423640069?s=20

Ar cieņu,
Dr. iur. Irēna Liepiņa
LSAB PRO prezidente


LSAB PRO Ziņas Februāris -Marts 2021
02.04.2021

Labdien, cien. LSAB PRO biedri !

Jaunākās  LSAB PRO ziņas Februāris-Marts 2021 - lūdzu lasiet un sūtiet kolēģiem un visiem interesentiem, lai LSAB PRO rindas kuplinās.

Ar cieņu,

Irēna Liepiņa

LSAB PRO prezidente

E-pasts: lsab@lsab.lv


Jaunākās LSAB PRO ziņas
26.01.2021

Dārgie LSAB PRO aktīvisti,

 Aicinu iepazīties ar LSAB PRO jauno ziņu izlaidumu. Sirsnīgs paldies Jums par ieguldījumu, idejām un darbību LSAB PRO.

Veiksmīgu un jauku nedēļu!

 Ar cieņu,

 Dr. Irēna Liepiņa

LSAB PRO prezidente


Jaunākās LSAB ziņas
10.09.2020

Labdien, cien. LSAB biedri!

Aicinu iepazīties ar  LSAB ziņām par mūsu veikumu vasarā!  

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai 2021. gadā aprit 100 gadi.  Cienām mūsu saknes un tiecamies ar pozitīvu spēku un darba misijas apziņu pretim nākotnei. LSAB darbība ir centrēta uz biedriem. Par sadarbību, zināšanām un disciplīnu arodbiedrībā!

Vienoti un stipri Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā!

Ar cieņu,
solidaritātē,

Dr. Irēna Liepiņa

LSAB prezidente


LSAB tikšanās Satiksmes ministrijā
27.08.2020

2020. gada 27. augustā veiksmīgi norit Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības tikšanās ar Satiksmes Ministru T. Linkaiti, VAS “Latvijas Pasts” vadību un Latvijas Preses izdevēju asociāciju par iespējām uzlabot abonētās preses piegādes kvalitāti.

Tika pārrunāti arī LSAB biedriem svarīgi jautājumi par darba laiku, atalgojumu u.c.


LSAB rīko otro Jauniešu forumu "Organizēta darba perspektīva nākotnē"
14.08.2020

2020. gada 14. un 15. augustā Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LSAB) ar Fridriha Eberta fonda atbalstu rīkoja jau otro Jauniešu forumu "Organizēta darba perspektīva nākotnē".

Pirmajā foruma daļā jaunieši un LSAB aktīvisti kopīgi vienojās par arodbiedrības vērtībām, misiju un darbībām, lai panāktu vēlamos rezultātus sakaru nozarē nodarbinātajiem Latvijā. LSAB prezidente Irēna Liepiņa īpaši uzsvēra jauniešu lomu arodbiedrību izaugsmē un aktīvas sabiedrības veidošanā, kur sociālajam dialogam ir noteicošā loma.

Otrajā LSAB Jauniešu foruma daļā valdīja sportisks gars un jaunieši pildīja sporta uzdevumus svaigā gaisā.

Viss raksts            Vairāk bildes galerijā                 


Arodbiedrība - ieguvumi darbiniekiem un darba devējiem
15.07.2020


Tikšanās LR Satiksmes ministrijā
13.07.2020

Jūlija sākumā noritēja tikšanās LR Satiksmes ministrijā par VAS "Latvijas Pasts" darbinieku atalgojuma uzlabošanas progresu, abonētās preses piegādi un ģenerālvienošanos. 

Viss raksts


LSAB prezidentes intervija TVNET portālam
08.07.2020

Covid-19 radītā krīze vairāku nozaru uzņēmumiem Latvijā ir likusi pārvērtēt un mainīt veidu, kā strādāt. To izjūt ne tikai darbinieki, bet arī uzņēmumu klienti. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente Irēna Liepiņa intervijā portālam TVNET pastāstīja, kādēļ nepieciešams atslēgties no digitālajām ierīcēm, kāda nākotne gaida pasta nozari, kā arī - kāpēc Latvijai nepieciešams sociālā dialoga likums nozaru koplīgumu attīstībai.

Interviju lasīt šeit.

 

 


Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai.
08.07.2020

Komisija iepazīstina ar Eiropas Prasmju programmu ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai. Tajā izvirzīti vērienīgi kvantitatīvi prasmju pilnveides (jau esošu prasmju uzlabošanas) un pārkvalificēšanas (jaunu prasmju apgūšanas) mērķi, kas jāsasniedz nākamajos 5 gados. Programmas 12 darbības pievēršas nodarbinātībai vajadzīgajām prasmēm, veidojot partnerības ar dalībvalstīm, uzņēmumiem un sociālajiem partneriem, dodot cilvēkiem iespēju iesaistīties mūžizglītībā un izmantojot ES budžetu par katalizatoru, ar kura palīdzību piesaistīt publiskos un privātos ieguldījumus prasmju veidošanai.

Visu rakstu lasīt šeit.

Prezentācija apskatāma šeit.


LSAB tiekas ar Satiksmes ministru
11.06.2020

2020. gada 11. jūnijā noritēja Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības delegācijas tikšanās ar Satiksmes ministru Tāli Linkaitu.

Tikšanās laikā tika izrunāti VAS "Latvijas Pasts" darbinieku aktuālie jautājumi: par darba laiku, slodzēm, normēšanu un atalgojuma uzlabošanas iespējām uzņēmumā un ilgspējīgu attīstību.

Liels paldies ministram par atsaucību un pozitīvu jautājumu virzību!


Pievienojies LSAB! Kopā mēs paveiksim vairāk!
09.06.2020

LSAB ZELTA BIEDRI
03.06.2020

Marutai Eizentālei - 80

2020. gada 2. jūnijā Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) ilggadējā biedre, Maruta Eizentāle atzīmēja savu 80 gadu jubileju. Sirsnīgi sveicam!  LSAB vārdā jubilāri sveica LSAB prezidente Irēna Liepiņa, vēlot stipru veselību, panākumus un enerģiju!

Maruta ir mūsu arodbiedrības biedre pasta sektorā jau no 18 gadu vecuma. Kopā tie ir 62 gadi, kopā ar Latvijas pastu un arodbiedrību! 

Viss raksts

     


Viesmīlības nozares ģenerālvienošanās
17.04.2020

 Viesmīlības nozare vienojas par priekšnoteikumiem ilgtspējas un konkurētspējas nodrošināšanai pēc Covid-19 krīzes

Dr. Irēna Liepiņa, LSAB prezidente: “2020.gada martā Latvijas Sakaru nozares arodbiedrība (LSAB) un trīs darba devēju organizācijas ir parakstījušas ģenerālvienošanos viesmīlības sektorā. Ģenerālvienošanās ir LSAB un Latvijas Restorānu biedrības, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas un Latvijas Tirgotāju Asociācijas vienošanās par minimālajiem noteikumiem visā nozarē un kopīgu risinājumu meklēšana cienīgu darba vietu nodrošināšanai COVID19 laikā un pēc tā.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

Viss raksts   

 


Viesmīlības nozares ģenerālvienošanās
15.04.2020

 2020.gada 16. martā Latvijas Sakaru nozares arodbiedrība (LSAB) un trīs darba devēju organizācijas ir parakstījušas ģenerālvienošanos viesmīlības sektorā.

LSAB Pilnvaroto konferences balsojumā vienbalsīgi tika atbalstīts LSAB prezidentes Irēnas Liepiņas mandāts noslēgt ģenerālvienošanos viesmīlības nozarē.

Sveicam jauno LSAB valdes locekli E. Morozovu, kura pārstāv tūrisma un viesmīlības sektoru.

 Viss raksts

Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.


Jaunākās LSAB ziņas
11.04.2020

Dārgie LSAB aktīvisti,

Aicinu iepazīties ar LSAB jauno ziņu izlaidumu par galvenajiem notikumiem martā un aprīļa sākumā.

Ziņas pieejamas šeit.

Sirsnīgs paldies Jums par ieguldījumu, idejām un darbību LSAB.

Priecīgas Lieldienas!

Veselību, optimismu un pavasara enerģiju vēlot,

 

Ar cieņu,

Irēna Liepiņa,

LSAB prezidente


Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības konference pasta sektorā “Vienoti un stipri”
23.03.2020

Video no LSAB pasta sektora konferences 2020.gada 7.martā


Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības paziņojums par atbalstu valdības rīcībai, lai ierobežotu Covid- 19 izplatību un samazinātu krīzes ietekmi uz Latvijas uzņēmumiem un strādājošajiem
19.03.2020

Valdības sociālie partneri - Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) un  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) - ņemot vērā Ministru prezidenta K.Kariņa 2020.gada 14.marta rīkojumu Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu  ar mērķi ierobežot Covid- 19 izplatību, izsaka pārliecību par uzņēmēju un visu Latvijas iedzīvotāju izpratni un spēju uzņemties atbildību, lai sniegtu atbalstu valdības ieviestajiem pasākumiem saslimšanas izplatības mazināšanai.

Viss raksts


Globālo arodbiedrību padome: steidzami ekonomiski stimuli un pasākumi darba vietā, ņemot vērā COVID-19
19.03.2020

Pārstāvot vairāk nekā 200 miljonus darbinieku visā pasaulē, Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC), UNI Globālā arodbiedrību apvienība un tās globālie arodbiedrību partneri vakar aicināja valdības un darba devējus steidzami rīkoties COVID-19 krīzes gadījumā.

Grupas pieņēma paziņojumu Globālo arodbiedrību Padomes sanāksmē Londonā.

Viss raksts


Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības TET grupas pilnvaroto konference
18.03.2020

2020. gada 14. februārī notika Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības TET grupas pilnvaroto konference par koplīgumu TET grupā uzņēmuma ilgtspējai. LSAB konferenci vadīja LSAB prezidente I. Liepiņa, ar prezentācijām uzstājās TET valdes locekle I. Rone, kā arī LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

Viss raksts           Vairāk bildes galerijā

Konference notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros. 

 

 


Aicinam ikvienu atbalstīt algu pārrunas
20.01.2020

Ir nepieciešams izrāviens algu pārrunās pasta nozarē! Aicinu ikvienu atbalstīt algu pārrunas, lai rezultāti priecētu! Algu pārrunas ir kā kāpšana stāvā kalnā - biedri ir galvenais dzinējspēks uz augšu! Jo vairāk biedru - jo labāks rezultāts algu pārrunās! Pievienojies LSAB jau šodien - lsab@lsab.lv! Tavs atbalsts ir būtisks!


Stājās spēkā TET grupas un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības koplīgums jaunajā aktuālajā 2020.gada redakcijā
03.01.2020

No 2020.gada 1. janvāra stājās spēkā TET grupas un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības koplīgums jaunajā aktuālajā 2020.gada redakcijā. Prieks par vienu no labākajiem un inovatīvākajiem koplīgumiem Latvijā!

Vairāk: lsab@lsab.lv.


Kāda izskatīsies pasta nozare 2030. gadā?
02.01.2020

Kāda izskatīsies pasta nozare 2030. gadā? Eiropas pasta sociālie partneri, ieksaitot LSAB, paredz nākotnes tendences šajā nozarē. LSAB par pasta nozares nākotni diskutēja 6.12.2019. konferencē "Pasta sektora ilgtspēja".

Viss raksts


Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības konference pasta sektorā "Pasta sektora ilgtspēja".
06.12.2019

2019. gada 6. decembrī Arodbiedrību namā veiksmīgi un brīnišķīgā atmosfērā norisinājās Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības konference pasta sektorā "Pasta sektora ilgtspēja".

Viss raksts            Vairāk bildes galerijā


LSAB biedri piedalās konferencē "Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā"
04.12.2019

2019. gada 4. decembrī vairāki LSAB biedri un sakaru nozares darba devēji aktīvi piedalījās valdības sociālo partneru - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) - organizētajā konferencē "Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā".

Konference notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

 

Viss raksts     


LSAB Jauniešu forums “Organizēta darba perspektīva nākotnē”
12.11.2019

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LSAB) 8.11.2019. organizēja Jauniešu forumu “Organizēta darba perspektīva nākotnē”, lai izglītotu jauniešus par sociālo dialogu un kolektīvajām pārrunām sakaru nozarē. Arodbiedrība ir organizēta darba perspektīva un var būt risinājums labākai darba nākotnei jauniešiem.

Viss raksts       Vairāk bildes galerijā

                 


LSAB Jauniešu forums “Organizēta darba perspektīva nākotnē”
08.11.2019


Ģenerālvienošanās nozaru koordinatoru un LBAS nacionālo ekspertu sanāksme
30.10.2019

2019. gada 30. oktobrī norisinājās ģenerālvienošanās nozaru koordinatoru un LBAS nacionālo ekspertu sanāksme, kurā tika pārspriestas aktualitātes piecu nozaru ģenerālvienošanās procesos. Nozaru pārstāvjiem pievienojās Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta Īpašuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļu nodaļas vadītāja Anda Orehova, lai sniegtu Finanšu ministrijas viedokli un komentārus par nodokļu atvieglojumiem atsevišķās pozīcijās tiem uzņēmumiem, kuros slēgts koplīgums.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

Viss raksts                                                     


LSAB aktualitātes: 4. apskats
15.10.2019

LSAB aktualitātes: 4. apskats

KĀPĒC vajadzīga pasta ģenerālvienošanās?

Vairāk video skatīt šeit.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 


ETUC seminārs “Mākslīgais intelekts: Algoritmu un e-pārvaldības izpratne” (Artifical Intelligence: Making sense of algorithms and e-governance”)
14.10.2019

2019. gada 08. oktobrī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības biedrs Sandis Mečajs piedalījās Eiropas arodbiedrību institūta (ETUI) rīkotajā seminārā “ Mākslīgais intelekts: Algoritmu un e- pārvaldības izpratne”. Seminārā kopumā piedalījās 20 Eiropas valstu arodbiedrību biedri (pārstāvot ap 10 dažādas valstis un nozares). Semināra mērķis bija apkopot un risināt konkrētus arodbiedrības jautājumus par MI (algoritmu izmantošanu, dziļo mācīšanos, datu analīzi). 

Viss raksts


LSAB tikšanās ar VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdi
01.10.2019

Šodien 2019. gada 01. oktobrī VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) valde tikās ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības  prezidenti Irēnu Liepiņu un LVRTC arodorganizācijas vadītāju Nadeždu Imaku, lai pārrunātu līdzšinējo un turpmāko sadarbību.

Viss raksts.


Pieredzes apmaiņas brauciens par ģenerālvienošanos 16.09.-17.09.2019 uz Slovēnijas Brīvo arodbiedrību konfederāciju un nozaru arodbiedrībām
16.09.2019

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) ESF projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros, notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Slovēniju, Ļubļanu. Latvijas arodbiedrību delegācijas sastāvā bija Ineta Makare (LSAB), Zaiga Volka (LIA), Dace Tarasova (LAKRS), LBAS projekta eksperti - Nataļja Preisa un Mārtiņš Svirskis.

Viss raksts             


LSAB paveiktais 2019.gada pirmajā pusgadā
12.09.2019


Ir izveidota Eiropas platforma par darbinieku nosūtīšanu
10.09.2019

LSAB pārstāvji piedalās projekta VS/2017/0351 "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana" noslēguma seminārā Sofijā, Bulgārijā. Šobrīd veiksmīgi projekta ietvaros ir izveidota un darbojas platforma, ar  mērķi informēt darbiniekus un darba devējus par minimālajām prasībām darbam ārzemēs nosūtīšanas gadījumā: http://eu-watchdog.com/

Viss raksts    Vairāk bildes galerijā

      


KAMPAŅA: Par ģenerālvienošanos ilgtspējīgai pasta nākotnei
09.09.2019

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LSAB) iestājas par cienīgu atalgojumu VAS “Latvijas Pasts” strādājošajiem un uzņēmuma ilgtspējīgu nākotni. LSAB atbalsta Globālās arodbiedrības UNI Global kampaņu, kurā ir 5 (piecas) galvenās prasības:

1. Investēt pasta nākotnē;
2. Izveidot ilgtspējīgu universālā pakalpojuma modeli, kurš ietver paku skaita pieaugumu;
3. Noteikt minimālos sociālos un vides standartus (ģenerālvienošanās pasta nozarē);
4. Garantēt ilgtspējīgu finansējumu universālā pakalpojuma izpildei;
5. Ievērot universālā pakalpojuma saistības (UPS) prasības (kompensāciju par abonētās preses piegādi).

LSAB vērš uzmanību, ka pasta pakalpojumu nozare ir nozīmīga Latvijas tautsaimniecībai un tai ir liels attīstības potenciāls. VAS ,,Latvijas Pasts” ir viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā. Atalgojuma paaugstināšana ir vajadzīga VAS ,,Latvijas Pasts” darbiniekiem un jauniešu piesaistei. Darbiniekiem ir augsta atbildība, zināšanu apjoms, plaša pieredze, darbiniekiem ir veselības un dzīvības risks. Viņu pašaizliedzīgais darbs nav pienācīgi atalgots un vairāku gadu garumā palicis nemainīgs.

Labākais veids kā uzlabot atalgojuma sistēmu un darba vidi pasta nozarē ir ģenerālvienošanās, piemēram, kā tas ir Skandināvijas un Rietumeiropas valstīs.

Par ģenerālvienošanos ilgtspējīgai pasta nākotnei! 
Vairāk informācijas: lsab@lsab.lv vai 29569377!

ATBALSTI UN PIEVIENOJIES LSAB!

Iesniegums par iestāšanos LSAB šeit

Parakstu lapa pieejama šeit


Jaunākās LSAB ziņas
15.08.2019

Dārgie LSAB aktīvisti,

 Aicinu iepazīties ar LSAB jauno ziņu izlaidumu par galvenajiem notikumiem pavasarī un vasarā.

Ziņas pieejamas šeit.

Sirsnīgs paldies Jums par ieguldījumu, idejām un darbību LSAB.

Veiksmīgu un jauku nedēļu!

 

 Ar cieņu,

 Dr. Irēna Liepiņa

LSAB prezidente


Pievienojies LSAB
15.08.2019


Atzinība no Valsts Prezidenta E. Levita kunga
09.08.2019

Arodbiedrības darba ikdienas priecīgākais mirklis - atzinība no Valsts Prezidenta E. Levita kunga! Prieks censties darbīgākai Latvijai! Kompliments visiem LSAB biedriem!


Tikšanās ar Fridriha Eberta fonda pārstāvjiem
06.08.2019

2019. gada 6.augustā Fridriha Eberta fonda (FES) pārstāvji tikās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietnieci un LSAB prezidenti Irēnu Liepiņu un Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības (LBNA) priekšsēdētāja vietnieku Mārtiņu Dunski, kā arī LSAB pārstāvi.

F. Eberta fonda pārstāvniecības Baltijas valstīs vadītājs Peer Krumrey un Matthias Weber pauda fonda ieinteresētību arodbiedrību un sociāldemokrātiskās kustības atbalstīšanā, īpaši akcentējot dažādu jauniešu projektu lielo nozīmi.

I. Liepiņa pateicās F. Eberta fondam par sadarbību un atbalstu demokrātiskām arodbiedrībām Latvijā (LBAS un tās nozarēm). FES atbalsta LBAS pasākumu organizēšanai, kas notiek jau tradicionāli – Darba tiesību forumam, semināriem par digitalizāciju un dzimumu līdztiesību, arodbiedrību jauniešu vasaras nometnēm, diskusijām u.c.

Arī turpmāk FES atbalstīs visas iepriekš minētās LBAS organizētās aktivitātes, turklāt LBAS varēs iesaistīties arī FES atbalstītos starptautiskos projektos starp 11 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

FES uzskata par svarīgu dzirdēt arodbiedrību balsi jautājumos, kas skar strādājošos. 
Ceram uz lielisku sadarbību!


Piesakies mācībām "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"
03.06.2019

Sākot ar 2019. gada 27.maiju ir uzsākta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem 12 tautsaimniecības nozarēs ES fondu projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide".

Var pieteikties visi strādājošie vecumā no 25 gadiem. https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/

Mācības ir pieejamas 12 tautsaimniecības nozarēs: 

elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
drukas un mediju tehnoloģijas;
transports un loģistika;
enerģētika;
ķīmiskā rūpniecība;
būvniecība;
kokrūpniecība;
metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
kultūra.

Detalizēts mācību saraksts ir pieejams projekta mājas lapā https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/

Šajā kārtā ir iespējams piedalīties mācībās, lai apgūtu mūžizglītības kompetences! Mūžizglītības kompetences:

valodu kompetence (piemēram, angļu valoda elektroenerģētikas nozarē strādājošajiem)
digitālā kompetence
uzņēmējdarbības kompetence (piemēram, iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai)
ilgtspējas kompetence
matemātiskā kompetence un kompetence dabaszinātnēs, tehnoloģijās un inženierzinātnēs
kultūras izpratnes un izpausmes kompetence
personīgā, sociālā un mācīšanās kompetence
apvienotās jeb integrētās kompetences


Konference “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs - valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”
15.05.2019

2019. gada 15. maijā sociālie partneri - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Valsts kanceleja organizēja konferenci “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs - valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”. 

Konference tika rīkota ES fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros.

Viss raksts  un vairāk bildes       


Par Pasta darbinieku atalgojuma uzlabošanas iespējām
03.05.2019

Tarifu celšana ir vienīgā iespēja uzlabot pasta darbinieku dzīves apstākļus

Pēdējo nedēļu laikā Latvijas sabiedrība diskutē par “Latvijas Pasta” ieceri mainīt universālo pasta pakalpojumu tarifus, pārmetot, ka tas sadārdzinās atsevišķus pakalpojumus.

Taču, vai kaut viens ir padomājis, ko tas nozīmē pašiem pasta darbiniekiem, kam tarifu maiņa ir vienīgā iespēja uzlabot dzīves apstākļus? 

Viss raksts


LSAB svētku konference “Sociālajam dialogam 100”
03.05.2019

2019.gada 02.aprīlī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība rīkoja svētku pilnvaroto konferenci "Sociālajam dialogam 100".

Sociālais dialogs ir vērtība. Sociālais dialogs ir miera un labklājības simbols un šogad tiek svinētā sociālā dialoga 100. gadadiena.

Viss raksts               Bildes skatīt galerijā.


LSAB biedri apmeklē A. Zeltiņas meistarklasi
13.04.2019

2019. gada 13. aprīļa pēcpusdienā un 18. aprīlī LSAB biedri no Latvijas Pasta AO, TET Jelgavas AO, Liepājas AO un VASES AO apmeklēja Agneses Zeltiņas rotu izgatavošanas meistarklasi.

Viss raksts

 


LSAB ilggadējā biedra un arodbiedrības uzticības personas Jurija Mališeva runa.
11.04.2019

"2019. gada 2. aprīlī mēs atzīmējām Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības svētku pilnvaroto konferencē "Sociālajam dialogam 100".
Es Jurijs Mališevs, ilggadējs Lattelecom darbinieks un arodbiedrības biedrs no 1962. gada, līdz šai dienai esmu līniju ekspluatācijas un celtniecības centra (LECC AO) arodbiedrības priekšsēdētājs. Biju uzaicināts uz LSAB rīkoto konferenci "Sociālajam dialogam 100". Redzētais un dzirdētais mani patīkami pārsteidza. Es lepojos ar to, ka piedalos LSAB arodbiedrības atjaunošanas un uzplaukuma procesā LSAB prezidentes Dr. Irēnas Liepiņas vadībā. 

Visa runa


Pateicība no SIA "Mailmaster"
10.04.2019

Labvakar!
Liels paldies par lielisko pasākumu!
Saņemtā balva bija liels pārsteigums gan mūsu valdes loceklim, gan visam
Mailmaster kolektīvam.
Pateicamies!
 
SIA "Mailmaster" kolektīva vārdā
Gundars Briedis. 


Jaunākās LSAB ziņas
01.04.2019

Dārgie LSAB aktīvisti,

Aicinu iepazīties ar LSAB jauno ziņu izlaidumu par galvenajiem notikumiem no janvāra līdz martam.

 

Ziņas pieejamas šeit.

 

Sirsnīgs paldies Jums par ieguldījumu, idejām un darbību LSAB.

Veiksmīgu un jauku nedēļu!

 

Ar cieņu,

Dr. Irēna Liepiņa

LSAB prezidente                                                

 


LSAB biedri apmeklē baleta izrādi “Pie Zilās Donavas”
17.03.2019

2019. gada 17.martā LSAB biedri no Zemgales AO un Latvijas Pasta apmeklēja LNO  baleta izrādi “Pie Zilās Donavas”.

Viss raksts


LSAB seniori apmeklē baletu "Pie zilās Donavas"
17.03.2019

2019. gada 17. marta vakarā LSAB seniori apmeklēja valšu karaļa, izcilā komponista J. Štrausa baletu ,,Pie zilās Donavas''.  

Viss raksts


Turpinam veidot interneta platformu "Watchdog" par darbinieku nosūtīšanu Eiropā
11.03.2019

2019. gada 11., 12. un 13. martā LSAB biedri “ESF projekta VP/2017/003/0031 "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana” ietvaros piedalījās III darba grupas sanāksmē, kura notika Madridē, Spānijā.

Viss raksts


LSAB Latvijas Pasta darbinieki apmeklēja Tenoru trio koncertu
08.03.2019

2019. gada 08. martā LSAB Latvijas Pasta darbinieki no Kurzemes un Rīgas apmeklēja Tenoru trio koncertu Latvijas Nacionālās operas un baleta Jaunajā zālē. 

Viss raksts


Atziņas no "Faktu apkopošanas semināra par digitalizāciju darba pasaulē”, Brisele, 28.02.2019
05.03.2019

2019.gada 28. februārī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības biedrs Lauris Labanovskis piedalījās Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) rīkotajā seminārā "Faktu apkopošanas seminārs par digitalizāciju darba pasaulē”/“Fact-finding seminar on digitalization in the world of work”/. Seminārs notika Beļģijā, Briselē, Eiropas Komisijas kongresu centrā (CCAB). 

Viss raksts


LSAB biedri ar ģimenēm apmeklē baleta izrādi “Karlsons lido”
03.03.2019

2019. gada 03. martā LSAB organizēja ģimenes izrādes apmeklējumu. Latvijas Nacionālajā operā LSAB biedri noskatījās baleta izrādi “Karlsons Lido”.

Viss raksts


LSAB biedru ceļojums uz Palangu
23.02.2019

2019. gada 23. janvārī LSAB biedri devās ceļojumā uz Lietuvu, lai baudītu brīvdienas Lietuvā. Apmeklēja Dzintara muzeju, Botānisko dārzu un slaveno gājēju ielu – Basanavičus gatvi.

Viss raksts               Vairāk bildes galerijā.
                             


LSAB prezidente Irēna Liepiņa saņem pateicību no Kultūras Ministrijas
21.02.2019

2019. gada 21. februārī Kultūras ministrijā notika Latvijas valsts simtgades Rīcības komitejas sēde, kurā piedalījās LBAS priekšsēdētāja vietniece, LSAB prezidente Irēna Liepiņa.

Kultūras ministre Dace Melbārde pasniedza Pateicību Irēnai Liepiņai par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts simgades svētku tapšanā. 


LSAB seniori apceļo Kurzemes muižas
16.02.2019

2019. gada 16. februārī LSAB seniori brauc ekskursijā apskatīt vēl neiepazītas muižas Kurzemes pusē.

Viss raksts      Vairāk bildes skatīt galerijā.


Pirmā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēde
07.02.2019

2019. gada 06. februārī veiksmīgi noritēja  pirmā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēde par 2019.gada valsts budžeta sagatavošanas aktuālajiem jautājumiem.

LSAB aktualizēja jautājumu par ģenerālvienošanās veicināšanu pasta nozarē un komepnsācijas laicīgu izmaksu VAS "Latvijas Pasts" darinieku atalgojuma uzlabošanai, kā arī citus darbiniekiem svarīgus jautājumus. Vairāk:  https://www.mk.gov.lv/content/nacionalas-trispusejas-sadarbibas-padomes-2019-gada-6-februara-sedes-darba-kartiba

Vairāk bildes skatīt šeit.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

 

                      

 


Sociālais dialogs Eiropā
06.02.2019

Sociālais dialogs Eiropā: apstiprināta Eiropas Sociālo partneru darbības programma 2019.-2021.gadam

Skatīties video:

https://www.facebook.com/ETUCCES/videos/237383437213659/?t=0

                        


Gada noslēgums
27.12.2018

Mīļie biedri,

   Vēl viens gads ir noslēdzies, skaisti iemirdzoties Latvijas simtgadei! Mums, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai  - 2018.gads bija aizraujošs ar daudzām izmaiņām sakaru  nozarē, kura  ir digitālās ekonomikas centrā.   

Viss raksts       


LSAB seniori apmeklēja Vecgada koncertu Latvijas Nacionālajā operā
26.12.2018

2018. gada nogalē LSAB seniori apmeklēja Vecgada koncertu Latvijas Nacionālajā operā.

Viss raksts


LSAB seniori Ziemassvētkos apmeklē koncertu Vecrīgas Svētā Jāņa baznīcā
25.12.2018

LSAB seniori Ziemassvētkos 2018. gada 25. decembrī pārpildītā Vecrīgas Svētā Jāņa baznīcā noklausījās  brīnumjauku, sirsnīgu koncertu.

Viss raksts un vairāk bildes


LSAB seniori apceļo Kurzemi Ziemassvētku noskaņās
15.12.2018

2018. gada 15. decembrī seši LSAB aktīvākie seniori ceļotāji pievienojās nelielai grupiņai ekskursijā uz Kurzemi meklēt Ziemasvētku noskaņu un paraudzīties redzētas un neredzētas vietas šajā Latvijas daļā.

Viss raksts un vairāk bildes


LSAB Lattelecom grupas biedri apmeklē Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri
13.12.2018

2018. gada 13. decembrī LSAB Lattelecom grupas biedri izmantoja iespēju apmeklēt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrādi ''Mana skaistā lēdija".

Viss raksts un vairāk bildes


PAR ĢENERĀLVIENOŠANOS, PRET POPULISMU
12.12.2018

LBAS: PAR ĢENERĀLVIENOŠANOS, PRET POPULISMU
Patlaban Saeimas darba kārtībā atkārtoti ir nonākuši Darba likuma grozījumi, ar kuru pieņemšanu valsts spertu būtisku soli sociālo partneru autonomijas paaugstināšanā, inovatīva sociālā dialoga veidošanā un veicinātu ģenerālvienošanos slēgšanu Latvijā. 
Ģenerālvienošanās noslēgšana paredz būtisku minimālās algas paaugstināšanu. Ņemot vērā katras nozares specifiku, šis kritērijs ir pārrunu priekšmets. Būvniecības nozarē arodbiedrības un darba devēji jau ir vienojušies par minimālās algas paaugstināšanu līdz 780 eiro (bruto), kas “uz rokas” nozīmē dubultu algas paaugstinājumu – 555 eiro, un piemaksu par profesionālo kvalifikāciju 5% apmērā. 
Vairāk lasiet: 
https://arodbiedribas.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

                      

 


Irēna Liepiņa piedalījās diskusijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā"
11.12.2018

2018.gada 11. decembrī LBAS priekšsēdētāja vietniece, LSAB prezidente Irēna Liepiņa piedalījās diskusijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā".

Diskusija bija par izmaiņām Darba likumā, ko iepriekšējā Saeima pieņēma, bet Valsts prezidents atdeva to atpakaļ Saeimai otrreizējai caurlūkošanai un kādēļ Darba likuma izmaiņu skatīšana kavējas.

Diskusijā piedalījās Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītājas vietnieks Raimonds Koņuševskis, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece , LSAB prezidente Irēna Liepiņa, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja vietniece Katrīna Zariņa, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Skride

 


LSAB biedri apmeklē Ķīnas Laternu festivālu Lietuvā
08.12.2018

2018. gada 08. decembra rītā LSAB biedri devās ceļojumā uz Lietuvu, lai baudītu brīvdienu Ķīnas Laternu festivālā Lietuvā. Pakrojas muižā – varēja apskatīt 20 Ķīnā darinātas gigantiskas zīda laternu skulptūras.

Viss raksts      Vairāk bildes skatīt galerijā 


LSAB biedri piedalās konferencē “Nozaru koplīgumi un nozaru konkurētspēja: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā”
06.12.2018

2018. gada 06. decembrī Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkota starptautiska konference par nozaru koplīgumiem un konkurētspēju, kā arī sociālo partneru organizāciju pieredzi Eiropā. Konferencē piedalījās Eiropā atzītākie eksperti sociālā dialoga jomā.

Viss raksts


Nozaru koplīgumu pārrunu prakse Somijā
05.12.2018

Ismo Kokko, Somijas Arodbiedrību Centrālās organizācijas (SAK) koplīgumu pārrunu padomnieks dalās pieredzē par nozaru koplīgumu pārrunu praksi Somijā.

 


Sociālajam dialogam Latvijā - 25
03.12.2018

2018. gada 30. novembrī Rīgas pilī norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un sociālā dialoga 25. gadadienai veltīta LDDK Gada balvas 2018 pasniegšanas ceremonija. Šogad īpaši tika godināti tautsaimniecības nozaru līderi, kuri šajos gados stiprinājuši Latvijas tautsaimniecību un nozaru attīstību, sekmīgi darbojoties sociālā dialoga ietvaros.

Viss raksts


LSAB piedalījās Darba tiesību forumā
30.11.2018

2018. gada 30. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Baltijas valstīs organizēja darbu tiesību forumu, kurā diskutēja par ekskluzīvām arodbiedrību tiesībām, inovatīvu sociālo dialogu, koplīgumu pārrunu brīvību.

Arī vairāki LSAB biedri piedalījās, uzzinot vērtīgas atziņas par arodbiedrību ekskluzīvo kompetenci un koplīgumu inovatīvām pārrunām, koplīgumu brīvību publiskā un privātā sektorā un datu aizsardzību.

Viss raksts


LSAB VASES AO biedri apmeklēja koncertuzvedumu “’Pūt, vējiņi”
27.11.2018

2018. gada 27. novembrī LSAB VASES AO biedri kuplā skaitā  apmeklēja koncertuzvedumu “’Pūt, vējiņi” VEF Kultūras pilī. Koncertuzvedums ir velte Latvijas 100 gadei un akcentēja Daugavas un jūras tēmu.

Viss raksts un vairāk bildes           


LSAB senioru ekskursija uz Zemgali
25.11.2018

2018.gada 25. novembrī miglainā un pelēkā rudens dienā grupiņa LSAB senioru devās ekskursijā uz Zemgali. Dienu gaišu un priecīgu darīja piesātinātā ekskursijas programma, kā arī satiktie cilvēki katrā apskates vietā.

Viss raksts                  Vairāk bildes skatīt galerijā.


LSAB konference „Eiropas Sociālais dialogs pasta nozarē – ģenerālvienošanās iniciatīva”
22.11.2018

2018.gada 22. novembrī notika LSAB konference „Eiropas Sociālais dialogs pasta nozarē – ģenerālvienošanās iniciatīva”, kurā apspriedām pasta nozares aktualitātes. Bija interesanti, noderīgi un galvenais - patiess prieks satikties, iedvesmoties jaunām panākumu virsotnēm!

Viss raksts                      Vairāk bildes skatīt galerijā.

                   

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002


LSAB Latvijas Pasts arodbiedrības biedri apmeklē Modes Muzeju
22.11.2018

2018. gada 22. novembrī LSAB Latvijas Pasts arodbiedrības biedri apmeklēja Modes Muzeju Rīgā. Šobrīd muzejā ir izstāde «1918. Brīvības šiks», kas tapusi Modes muzeja un Aleksandra Vasiļjeva fonda sadarbībā, piedaloties Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam.

Viss raksts         Vairāk bildes skatīt galerijā.


LSAB labākie 2018. gadā
10.11.2018

Mīļie biedri,

Sveicu Latvijas simtgades mēnesī! 

Īpaši sveicu LSAB Latvijas Pasta arodorganizāciju  kā vienus no labākajiem 2018. gadā un LSAB aktīvāko biedri K. Hohbergu (VASES arodorganizācija)!

Viss raksts    Vairāk bildes skatīt galerijā.


LSAB seniori apmeklē Dižkoncertu Latvijai 100
09.11.2018

2018. gada 09. novembrī, Latvijas simtgades mēnesī, LSAB senioriem tika piedāvāta iespēja Arēnā Rīga apmeklēt 3.5 stundu ilgo populārās mūzikas dižkoncertu – “Latvijas gadsimts”.

Viss raksts

 

 


LSAB ekskursija uz Pērnavu
27.10.2018

2018.gada 27. oktobrī LSAB biedri devās brīvdienā uz Igauniju.

Viss raksts     Vairāk bildes skatīt galerijā.


LSAB seniori apmeklē Dailes teātri
21.10.2018

2018. gada 21. oktobrī LSAB senioriem bija iespēja Dailes teātrī noskatīties komēdiju " Ar vīru nav viegli". Lugas tulkotājs no angļu valodas kā arī režisors ir Dž.Dž.Džilindžers.

Kārtīga izsmiešanās kūre tika garantēta un tā arī bija. Izcili savu lomu atveidotāji komēdijā bija Juris Žagars, Ģirts Ķesteris, Intars Rešetins, Lilita Ozoliņa un Vita Vārpiņa.

Senioriem izrāde ļoti patika.

Cieņā,

Aija Daukste

LSAB Senioru kustības 

priekšsēdētāja


LSAB biedri apmeklēja Dailes teātra izrādi "ART"
15.10.2018

2018. gada 14. oktobrī ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības atbalstu 50 Lattelecom grupas un 14 LP AO arodbiedrības biedri, kopā ar ģimenes locekļiem, devās uz Dailes teātra izrādi "ART".

Viss raksts


LSAB Rēzeknes – Krāslavas AO priekšsēdētāja Jeļena Novikova piedalījās Friedrich-Ebert-Stiftung fonda rīkotajā starptautiskajā konferencē Budapeštā, Ungārijā
15.10.2018

2018. gada 02. un 03. oktobrī LSAB Rēzeknes – Krāslavas AO priekšsēdētāja  Jeļena Novikova piedalījās Friedrich-Ebert-Stiftung fonda rīkotajā starptautiskajā konferencē Budapeštā, Ungārijā "Dzimumu līdztiesība Austrumeiropā un Centrāleiropā, “Ideālā darbinieka" perspektīvas digitālajā laikmetā”.

Viss raksts


Parakstīts sadarbības memorands par ģenerālvienošanās (nozares koplīguma) veicināšanu pasta nozarē
09.10.2018

Satiksmes ministrs Uldis Augulis un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) prezidente Irēna Liepiņa šodien, 9. oktobrī, Pasaules pasta dienā, Satiksmes ministrijā (SM) parakstīja sadarbības memorandu par ģenerālvienošanās (nozares koplīguma) veicināšanu pasta nozarē.

Viss raksts

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

 

                      

 


Sveicam Cienīga darba dienā!
07.10.2018


Brīvdienas Igaunijā
06.10.2018

2018. gada 6. un 7. oktobrī LSAB biedri no Liepājas AO, Talsu AO kopā ar VAS Latvijas Pasts darbiniekiem no Liepājas, Ventspils, kā arī no Kurzemes novada Gudeniekiem, Zirņu un Ezeres pagastiem devās brīvdienās uz Igauniju.

Viss raksts     Vairāk bildes galerijā

 


LSAB biedru ekskursija uz Baltkrieviju “Rudens rapsodija”
06.10.2018

2018. gada 06. un 07. oktobrī Rēzeknes – Krāslavas – Ludzas AO izmantoja unikālu iespēju uzzināt kā dzīvo cilvēki kaimiņvalsts pierobežā – Glubokoje pilsētā, kā arī apmeklēja visai Baltkrievijai nozīmīgas svētceļojuma vietas – Mosaru, un Budslavu.

Viss raksts       Vairāk bildes skatīt galerijā.


Parakstīts sadarbības memorands par ģenerālvienošanās veicināšanu IKT nozarē
04.10.2018

Šī gada 4.oktobrī Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) prezidente Irēna Liepiņa parakstīja sadarbības memorandu, ar kuru abas puses apliecina apņēmību veicināt nozaru sociālā dialoga attīstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē (IKT), pilnveidojot darba procesu, kas tiek veikts inovācijas un tehnoloģijas sabiedrības un strādājošo labā Latvijā. 

Viss raksts

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

                      

 


LSAB Lattelecom biedru ceļojums uz Sāremā salu
01.10.2018

2018.gada 29. un 30. septembrī LSAB Lattelecom grupas arodbiedrības biedri  septembra
pēdējās brīvdienas pavadīja Igaunijā, Sāremā salā.

Bildes skatīt galerijā.


Rēzeknes-Krāslavas AO un Ludzas AO biedri apmeklēja āra baseinu Rēzeknes Olimpiskajā centrā
21.09.2018

2018. gada 21. septembra vakarā, rudens siltajā dieniņā, Rēzeknes – Krāslavas – Ludzas AO biedri apmeklēja āra baseinu Rēzeknes Olimpiskajā Centrā.

Bildes skatīt galerijā.


Ceļojums uz Venēcijas lagūnu Itālijā
20.09.2018

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība radīja iespēju grupai arodbiedrības biedru piepildīt vienu no saviem sapņiem – redzēt Itālijas ziemeļu daļas skaistākās vietas.

Ceļojums ilga 10 dienas no 2018. gada 7.septembra līdz 16.septembrim. Visu ceļojuma laiku saule lutināja un padarīja īpaši jauku vēsturisko vietu apskati, kā arī atpūtu pie jūras pēc izbraukuma ekskursijām.

Vairāk bildes skatīt galerijā.


Pieredzes apmaiņas brauciens par ģenerālvienošanos nozarē uz Somiju, Helsinkiem, 2018.gada 17.un 18. septembrī
17.09.2018

Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros, projekta koordinatore I.Makare 2018.gada 17. un 18. septembrī piedalījās tikšanās ar Somijas  arodbiedrību pārstāvjiem Somijā, Helsinkos.

Bildes skatīt galerijā.

  


Inovatīvs sociālais dialogs - ieguvums darbiniekiem un darba devējiem
07.09.2018


Jaunākās LSAB Ziņas
30.08.2018

Dārgie LSAB aktīvisti,

Aicinu iepazīties ar LSAB jauno ziņu izlaidumu par galvenajiem notikumiem no jūnija līdz augustam.

Ziņas pieejamas šeit.

Sirsnīgs paldies Jums par ieguldījumu, idejām un darbību LSAB.

Veiksmīgu un jauku nedēļu!

 

 Ar cieņu,

 Dr. Irēna Liepiņa

LSAB prezidente


Latvijas Pasta arodorganizācijas ekskursija uz Šauļiem
27.08.2018

Latvijas Pasta arodorganizācija 2018.gada 25.augustā organizēja ekskursiju uz Šauļiem Lietuvā.

Galeriju skatīt šeit.


Izmanto īpašos piedāvājumus ar LSAB biedra karti
27.08.2018

Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie tā, lai ar LSAB biedra kartēm pie sadarbības partneriem visā Latvijā varētu saņemt izdevīgus piedāvājumus un atlaides.

Mājas lapā www.lsab.lv sadaļā - biedriem - iespējas ar LSAB karti var apskatīt šobrīd pieejamās atlaides.

 


LSAB biedri no VAS "Latvijas pasts" pavada nedēļas nogali Polijā
18.08.2018

2018.gada 18. un 19. augustā LSAB biedri no VAS "Latvijas pasta" pavadīja nedēļas nogali Polijā, Belostokā.

Brauciens izdevās jauks un interesants un apvienoja Latvijas pasta darbiniekus no dažādām Latvijas pilsētām.

Bildes var apskatīties galerijā.


VAS “Elektroniskie sakari” arodorganizācijas biedri savā pirmajā kopīgajā laivu braucienā pa Ventu
17.08.2018

VAS “Elektroniskie sakari” arodorganizācijas biedri 2018.gada 17.augustā devās uz Skrundu savā pirmajā kopīgajā laivu braucienā pa Ventu.

Neaizmirstams piedzīvojums un fantastiski kopā pavadīts laiks!

Vairāk bildes var apskatīt galerijā.


Nāc un pievienojies LSAB
16.08.2018


Ieteikumi sēdoša darba veicējiem
15.08.2018

2018.gada 08.augustā LSAB biedri tikās ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas fizioterapeiti Kristīni Asonovu, kas pastāstīja, ko var darīt cilvēki, kas veic sēdošu darbu, sava fiziskā stāvokļa uzlabošanai. Šoreiz par metodēm, kas neprasa milzu piepūli un neaizņem daudz laika.

Pilnu rakstu lasīt šeit.


Veidojam Eiropas platformu par darbinieku nosūtīšanu
01.08.2018

Šī gada 1.augustā sadarbībā ar Bulgārijas arodbiedrību savienību „PODKREPA” Eiropas Savienības Mājā Rīgā ESF projekta VP/2017/003/0031  ietvaros norisinājās starptautisks seminārs "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana". Šis bija trešais diskusiju forums projekta ietvaros.  

Vairāk bildes galerijā

Ir izveidota informatīva platforma, lai panāktu taisnīgāku mobilitāti Eiropas Savienībā eu-watchdog.com, kurā var atrast vērtīgu informāciju par darbinieku nosūtīšanu.

                


LSAB biedru ceļojums pa Zemgali "Izgaršojam Zemgali! Mālkalnu sieri, piparmētras un garšīgās konfektes"
28.07.2018

2018.gada 28. jūlijā LSAB LP AO  biedri un līdzbraucēji devās ekskursijā “Izgaršojam Zemgali! Mālkalnu sieri, piparmētras un garšīgās konfektes”.

Karstajā vasaras sestdienā devāmies uz Latvijas pierobežu – Eleju, kur līdz mūsdienām ir saglabājusies grāfam Mēdemam, savulaik piederošā muiža ar plašu parku.

Tālāk ceļš mūs veda uz Sesavas pagasta „Blūdžiem”, kur saimnieko Mālkalnu ģimene. Te saimniece Ināra stāstīja par sieru gatavošanu, tomātu un ķiploku audzēšanu. Degustācijā baudījām svaigo, kūpināto, cieto un marinēto sieru, pašu ceptu maizi.

Ciemojāmies Vilces pagastā pie saimnieces Lolitas, kas pārzin piparmētru audzēšanas noslēpumus. „Piparmētru namiņā” uzzinājām par produktiem, ko saimniece ražo un nobaudījām gardo tēju.

Lielvircavas muižā apskatījām kungu māju un tikām iepazīstināti ar 19.gs. modes vēsturi, gan sieviešu, gan vīriešu.

Pavisam jauks dienas noslēgums mūs sagaidīja Jelgavas Karameļu darbnīcā, kur uzzinājām par konfekšu izgatavošanu, redzējām šo procesu un mēģinājām katrs izgatavot savu īpašo konfekti.

Vairāk bildes skatīt galerijā.

 Ar cieņu,

Ilze Taldikina

LP AO līdzpriekšsēdētāja


Lūgums palīdzēt LSAB biedrei
23.07.2018


LSAB biedri piedalās ESF projekta konferencē Skopjē
20.07.2018

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) biedres Gabriela Fomina un Estere Fomina š.g. 12. jūlijā piedalījās ESF projekta “Digital Single Market Influence on Strong and Sustainable employee involvement” DISMISS (Digitālā vienotā tirgus ietekme uz spēcīgu un ilgtspējīgu darbinieku iesaisti) fināla konferencē Skopjē, Maķedonijā, kas noslēdza gadu ilgušo projektu ar tēmu “Participatory strategies for a European single market based on workers’ and employers’ participation” (Līdzdalības stratēģijas Eiropas vienotajam tirgum, kuru pamatā ir darba ņēmēju un darba devēju līdzdalība).


Jelgavas Pasta arodorganizācijas laivu brauciens pa Ventu
18.07.2018

Tie esam mēs,Jelgavas Pasta arodorganizācijas laimīgie, kuri izvizinājušies pa
Ventu ar laivām no 2018.gada 13. līdz 16.jūlijam.

Iespaidi lieli un emocijas arī.Tā bija sevis pārbaude nobraukt 17 km. Nogurums bija, bet piedzīvojumi un kopā
būšana visu kompensēja. Nakšņojām viesu mājā, mūs arī gardi pabaroja. 

Bildes skatīt galerijā.
Paldies Sakaru darbinieku arodbiedrībai par atbalstu !

Ar cieņu,
Svetlana Mās
VAS Latvijas Pasts
Jelgavas 8. pasta nodaļas vadītāja


LSAB senioru ekskursija uz Lietuvu
16.07.2018
Šoreiz LSAB senioriem tika piedāvāta 2 dienu ekskursija uz Lietuvu 2018.gada 14.-15.jūlijā.
Seši seniori ar vienu līdzbraucēju izteica vēlēšanos tajā piedalīties. Pa ceļam uz Kauņu bija iespēja pabūt un vērot sumbrus to audzētavā Pašiļos.
Tālāk devāmies uz Kauņu un apskatījām tās ievērojamākās vietas - moderno Kristus augšāmcelšanas katedrāli, pili, vecpilsētu.
Tālāk ceļš mūs veda uz Lietuvas kūrortu lepnumu - Birštonu, kur  viesnīcā/ sanatorijā " Egle" nakšņojām. Vakarā relaksējāmies SPA kompleksā un pasēdējām uzceltajā minerālūdens iztvaikošanas tornī sanatorijas teritorijā. Devāmies pastaigā pa Nemunas upes gleznaino promenādi. 
Nākošajā dienā apskatījām pašu Birštonu, uzkāpām kalnā, no kura pavērās pasakaina Nemunas ielejas panorāma, pastaigājām pa baskāju taku pašā pilsētas centrā. Priecājāmies par skaistajiem, ziedošajiem un sakoptajiem parkiem un skvēriem.
Tālāk braucot atpakaļ ceļā Nemunas ielejā apskatījām trīs dažādas pilis Lietuvā un uzkāpām 40 m augstajā Seredžus pilskalnā no kura pavērās gleznaina panorāma.
Ceļojums visiem senioriem patika. Guvām daudz iespaidu un relaksēti atgriezāmies mājās.
 
Cieņā,
 
Aija Daukste
LSAB Senioru kustības priekšsēdētāja

Gaišus Līgosvētkus!
19.06.2018


LBAS-ETUC-LVS seminārs “Standartizācija – tā ir svarīga arī arodbiedrībām”
13.06.2018

2018.gada 13.jūnijā ​Arodbiedrību namā tika organizēts  LBAS-ETUC-LVS  seminārs “Standartizācija – tā ir svarīga arī arodbiedrībām”.

Semināra mērķis skaidrot standartizācijas nozīmi, noformulēt arodbiedrību lomu standartu noteikšanas procesā Latvijā un Eiropā un iezīmēt soļus turpmākajai sadarbībai par standartiem Latvijā, Eiropā un pasaulē, un arodbiedrību lomu standartu veidošanā.


LSAB biedru ceļojums uz Dundagu un Lībiešu krastu.
09.06.2018

2018.gada  09.jūnijā LSAB grupa devās ceļojumā uz Dundagu un Lībiešu krastu. 


Rīta panorāmas intervija ar LSAB prezidenti Irēnu Liepiņu
04.06.2018

​LTV 1 Rīta panorāmas intervija ar LSAB prezidenti un LBAS priekšsēdētāja vietnieci Irēnu Liepiņu par arodbiedrību panākumiem, nosargājot virsstundu piemaksu 100% apmērā un veicinot ģenerālvienošanos slēgšanu Latvijā. Sakaru nozarē ir parakstīts sadarbības memorands par ģenerālvienošanās bezvadu telekomuniāciju nozarē ar LMT, uzrunājot arī pārējos iesaistītos uzņēmumus:​ https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.06.2018-lbas-virstundu-apmaksa-latvijas-darbiniekiem-100-apmera-ir-taisn.id132183/

 Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

    


LSAB izbraukuma seminārs Cēsīs ES projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros
31.05.2018

2018. gada 31. maijā notika LSAB izbraukuma seminārs Cēsīs “Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē – izaugsmei un attīstībai”.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 

                           


Jaunākās LSAB ziņas
30.05.2018

Iznākušas LSAB ziņas par aprīli un maiju


LSAB Seniori ekskursijā "Citāda Latgale"
20.05.2018

Svētdien, 2018.gada  20. maijā - Vasarssvētkos, grupiņa LSAB senioru pievienojās ekskursijai " Citāda Latgale".


ETUI (Eiropas Arodbiedrību institūta) seminārs - "Netipisku darbinieku (pašnodarbināto) pārstāvība un organizēšana"
10.05.2018

LSAB pārstāvis piedalījās ETUI (Eiropas Arodbiedrību institūta) organizētajā seminārā "Netipisku darbinieku (pašnodarbināto) pārstāvība un organizēšana" (‘”Representing and organising atypical workers” ) no 2018. gada 07. maija līdz 9. maijam Romā, Itālijā. Mācību seminārā piedalījās 28 pārstāvji no ES valstu arodbiedrībām.


LSAB Jelgavas pasta AO biedru ekskursija uz Baltkrieviju
07.05.2018

No 04. - 06.05.2018 LSAB  Jelgavas Pasta AO  biedri devās ekskursijā uz Baltkrieviju, maršrutā  Minska-Dudutki-Nesviža.

 


LSAB biedru ceļojums uz Azūra krastu Francijā
06.05.2018

No 29. aprīļa līdz 06. maijam LSAB biedri devās ar autobusu 8 dienu ceļojumā "Azūra Krasts,Lavandas smarža, Absinta garša"


Ceļojums uz Gruziju
05.05.2018

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības biedri ar līdzbraucējiem maija brīvdienās no 27. aprīļa līdz 5. maijam ar lidmašīnu devās ceļojumā  uz Gruziju. 


Latvijas Pasta arodorganizācijas ekskursija uz Lietuvu
04.05.2018

Latvijas Pasta arodorganizācija 4.maijā rīkoja ekskursiju uz Šauļiem Lietuvā.


Skaistus un patriotiskus svētkus!
30.04.2018

LSAB Izbraukuma seminārs Jelgavā ESF projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros
26.04.2018

Ceturtdien, 2018. gada 26. aprīlī notika LSAB Izbraukuma seminārs Jelgavā “Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē – izaugsmei un attīstībai”. Seminārā piedalījās telekomunikāciju sektora arodbiedrības biedri no Zemgales arodorganizācijas.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002  

                                                


LSAB biedre Lattelecom grupas pārstāve Ligita Brahmane piedalījās Eiropas Komisijas projekta VP/2017/003/0031 izbraukuma forumā Sofijā.
24.04.2018

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības  Lattelecom grupas pārstāve Ligita Brahmane  no 2018.gada 17.-19. aprīlim piedalījās Eiropas Komisijas projekta VP/2017/003/0031 "Promoting mechanisms for posted workers' compliance with collective agreements and the law" (projekts "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana ") izbraukuma forumā Sofijā.


Noslēdzot ģenerālvienošanos, lielāka alga, bet mazāka apmaksa par virsstundām
17.04.2018

Valdība un sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība – ir panākuši vienošanos par vairākiem grozījumiem Darba likumā. Viens no tiem paredz samazināt virsstundu apmaksas apmēru, ja ir noslēgta ģenerālvienošanās, kura nosaka būtiski lielāku algu nekā valstī noteiktā minimālā.

Vairāk informācijas lasīt šeit.


Intervija ar LBAS priekšsēdētāja vietnieci, LSAB prezidenti I. Liepiņu par gaidāmajiem grozījumiem Darba likumā
16.04.2018

Intervija ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vadītāja vietnieci, LSAB prezidenti Irēnu Liepiņu Latvijas Radio raidījumā “Labrīt” pirmdienas, 16. aprīļa, rītā. 

Intervija par gaidāmajiem grozījumiem Darba likumā, kuru var noklausīties šeit.


LSAB Latvijas Pasta arodorganizācijas biedru kruīza brauciens ar prāmi
16.04.2018

No 2018.gada 14. aprīļa līdz 16.aprīlim LSAB biedri no  Latvijas Pasta arodorganizācijas Vēstuļu šķirošanas daļas, devās kruīza braucienā ar prāmi Tallina - Helsinki - Stokholma - Tallina.


Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) sēde
12.04.2018

12.04.  Ministru kabinetā notika Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā LBAS izdevās nosargāt darbiniekiem un arodbiedrības biedriem svarīgās garantijas Darba likuma 68. un 110. pantā.


LSAB konference "Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē - attīstībai un izaugsmei" , ES fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/0
06.04.2018

Piektdien, 2018. gada 6. aprīlī notika LSAB konference “Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē – izaugsmei un attīstībai”. Šī konference galvenokārt tika veltīta ģenerālvienošanās nozarē slēgšanas veicināšanai un koplīgumu iespējamiem uzlabojumiem uzņēmuma līmenī. Šobrīd ar būtisku LSAB un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības iesaisti ir parakstīts pirmais sadarbības memorands starp Latvijas Darba devēju konfederāciju un LMT par ģenerālvienošanās slēgšanas veicināšanu telekomunikāciju nozarē. Konference tika rīkota ES fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros.

                                         


LSAB biedru Lieldienu ceļojums uz Prāgu
04.04.2018

Pateicoties LSAB atbalstam, arodbiedrības biedri no Lattelecom grupas Lieldienu brīvdienās no 2018.gada 29.marta līdz 2018.gada 02. aprīlim devās ceļojumā uz Čehijas galvaspilsētu Prāgu.


Jaunākās LSAB ziņas
29.03.2018

Iznākušas LSAB ziņas par janvāri, februāri un martu


LSAB biedru no Lattelecom grupas dalība ESF projektā Kopenhāgenā
23.03.2018

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības  Lattelecom grupas pārstāvji Ligita Brahmane un Andis Pankins no 2018.gada 20.-23. martam piedalījās Eiropas Komisijas projektā VP/2017/003/0031 "Promoting mechanisms for posted workers' compliance with collective agreements and the law" (projekts "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana ").


Ir vērts iestāties LSAB!
21.03.2018

LSAB senioru kultlūras pasākumi februārī un martā
20.03.2018

LSAB seniori 28.februāri devās uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri, lai noskatītos izrādi " Tango ar Stroku".

Un  20. martā klubā / restorānā " Austrumu robeža" viņi noskatījās  izklaidējošo humora šovu " Briseles kāposti".


Latvijas valsts simtgades svinības
19.03.2018

15.martā bija iespēja piedalīties Latvijas simtgades rīcības komitejā Kultūras ministrijā kā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvei. Daudz ideju un iedvesmas pasākumu rīkošanai Latvijas simtgadei par godu.


Par LSAB un LTC sanāksmi 16. martā
16.03.2018

LSAB prezidente I.Liepiņa un Lattelecom Arodbiedribas uzticības persona L. Brahmane šā gada 16.martā tikās ar Lattelecom darba devēju puses pārstāvjiem I.Roni, V.Eglīti un I.Zelču.


LSAB pārstāvji piedalās konferencē Skopjē
15.03.2018

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) pārstāvji Katrīna Hohberga (valdes locekle) un Jānis Bārda š.g. 15. martā ESF projekta "Digital Single Market Influence on Strong and Sustainable employee involvement" (Projekts) ietvaros piedalījās konferencē Skopjē, Maķedonijā, kas bija veltīta tēmai "Transnational Challenges in the Digital Single Market".


Tikšanās ar Baltijas jūras tīkla arodbiedrībām
14.03.2018

13., 14.03. Stokholmā tika rīkota tikšanās ar Baltijas jūras tīkla arodbiedrībām un Eiropas Sociālā tiesību pīlāra tēvu Allan Larsson.


5. UNI World kongress Liverpūlē
05.03.2018

Šogad UNI gaidāmi ievērojami notikumi. No 2018. gada 17. jūnija līdz 20. jūnijam Liverpūlē, Apvienotā Karalistē notiks 5. UNI World kongress.

Vēršam uzmanību uz galvenajiem UNI mērķiem


Organizēšanas forumu 17-18.aprīlī Briselē
02.03.2018

UNI Europa aicina LSAB biedrus uz Organizatorisko forumu, kas notiks 2018. gada 17. un 18. aprīlī Briselē.


LSAB biedri apmeklē izrādi Latvijas Nacionālajā teātrī
01.03.2018

2018. gada 1. martā  rekordlielā skaitā , 26 LSAB arodbiedrības biedri un 24 līdznācēji Latvijas Nacionālajā teātrī apmeklēja režisores Indras Rogas iestudēto izrādi "Klūgu mūks".


Tikšanās ar Ministru prezidentu M. Kučinski.
31.01.2018

Trešdien, 31.janvārī Ministru kabineta telpās norisēja tikšanās ar Latvijas Republikas Ministru prezidentu Māri Kučinski.


Ir iznācis tiesu prakses apkopojums darba lietās.
24.01.2018

 


Katram biedram šogad - iesaistīt arodbiedrībā vismaz vienu jaunu biedru!
23.01.2018

Katram biedram šogad - iesaistīt arodbiedrībā vismaz vienu jaunu biedru!

Laba intervija ar LBAS priekšsēdētāju E. Baldzēna kungu - par tiešām lieliem panākumiem biedru un visu strādājošo labā šogad, piemēram, smagās diskusijās ar valdību un darba devējiem ir izdevies panākt darba samaksas reālu pieaugumu, kas ir LBAS darbības stratēģiskais virziens. Tas attiecas arī uz mediķu darba samaksas kāpumu un pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku. Šogad ir ievērojami pieaugusi neto minimālā alga – par 58,5 eiro mēnesī, ir paaugstināts neapliekamais minimums un atvieglojums par apgādībā esošu personu un samazināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Pēc LBAS prasībām ir izdevies reāli samazināt ienākumu nevienlīdzību darbiniekiem starp darbu un kapitālu - ienākumu nodoklis darbam un kapitālam tagad ir 20%. Vairāk šeit: http://www.lbas.lv/news/1595

Semināra "Arodbiedrību ietekmes vairošana" materiāli
16.01.2018

Organizēšanas semināra atziņas, prezentācija, video materiāli un semināra apmeklētāju paveiktais.


LSAB seniori Dailes teātrī
26.12.2017

LSAB seniori Otrajos Ziemassvētkos apmeklē Dailes teātri


Jelgavas Pasta AO biedru boulinga sacensības
23.12.2017

Jelgavas Pasta AO biedru boulinga sacensības


Priecīgus Ziemassvētkus!
22.12.2017

LSAB prezidentes Irēnas Liepiņas apsveikums svētkos


LSAB novembra - decembra ziņas
22.12.2017

Iznākušas LSAB novembra - decembra ziņas


Ekskursija "Vienas dienas iepazīšanās ar Rēzekni"
21.12.2017

Rēzeknes-Krāslavas AO dodas ekskursijā


LDDK un LBAS aicina izvērtēt nozaru koplīgumu noslēgšanas iespējas
15.12.2017

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicina izvērtēt nozaru koplīgumu noslēgšanas iespējas Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros


Seminārs "Arodbiedrību ietekmes vairošana" ar Erkan Ersoy -UNI Global Organizēšanas Eiropā vadītāju, 2017.gada 24. un 25. novembrī
24.11.2017

Seminārs "Arodbiedrību ietekmes vairošana" ar Erkan Ersoy -UNI Global Organizēšanas Eiropā vadītāju, 2017.gada 24. un 25. novembrī


LSAB Lattelecom grupas biedri apmeklē teātri
24.11.2017

LSAB Lattelecom grupas biedri dodas uz teātra izrādi "Slepkavība ar mandeļu smaržu"


LSAB prezidentes novēlējums Latvijas svētkos
17.11.2017

LSAB prezidentes novēlējums Latvijas svētkos


Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā LBAS apbalvo labākās arodbiedrības
15.11.2017

Ik gadu pirms Latvijas dzimšanas dienas Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvo tās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības, kas aizvadītā gada laikā visaktīvāk iestājušās par darbinieku tiesībām, darba apstākļu un koplīgumu uzlabošanu.


LSAB oktobra ziņas
07.11.2017

LSAB ziņas ar atskatu uz UNI un LSAB 95 konferenci


Biedri apmeklē izrādi "Hanuma"
03.11.2017

Ar LSAB atbalstu 35 biedri apmeklē izrādi "Hanuma" Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī


LSAB senioru ekskursija uz Latvijas Nacionālās Operas un Baleta namu
25.10.2017

LSAB senioru ekskursija uz Latvijas Nacionālās Operas un Baleta namu


Par ekskursiju uz Grodņu Baltkrievijā
21.10.2017

No 2017. gada 21. līdz 22. oktobrim LPAO rīkoja ekskursiju uz Baltkrievijas pilsētu Grodņu.


Par LSAB senioru padomes teātra apmeklējumiem
14.10.2017

LSAB seniori apmeklēja divas jaunas teātra izrādes – Dailes teātrī traģikomēdiju "Svinības" 01.10.2017 un Nacionālajā teātrī drāmu "Trīs māsas. Refleksija" 14.10.2017.


Par piekto UNI Pasta un loģistikas konferenci un LSAB 95
11.10.2017

 2017.gada 3.-5.oktobrī veiksmīgi noritēja 5. UNI Eiropas Pasta un loģistikas konference un 2017.gada 04.oktobrī LSAB 95 svinīgā Pilnvaroto konference  Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pirmo reizi Austrumeiropā notika šāda mēroga pasākums. Tas ir liels pagodinājums LSAB un Latvijai uzņemt viesus no Eiropas Savienības valstīm, Šveices, Krievijas, Palestīnas, Amerikas un analizēt pasta un loģistikas nozares nākotni darbinieku un arodbiedrības acīm.


Rudens dienas Grodņā
30.09.2017

No 30.09.2017 līdz 01.10.2017 Rēzeknes – Krāslavas AO organizēja ekskursiju uz Baltkrieviju - “Rudens dienas Grodņā”. Mēs bijām 28 ekskursanti, kas tikās ar vienu no skaistākajām Baltkrievijas pilsētām – “karalisko” Grodņu, kurā brīnišķīgi saglabājušies senatnes pieminekļi: Vecā un Jaunā pils, kā arī 12. gadsimta Koložas baznīca.


Senioru brauciens pa Daugavu un uz Sēliju
23.09.2017

Pateicoties LSAB atbalstam, grupiņa senioru skaistā, saulainā un siltā rudens sestdienā devās ekskursijā skatīt pirmos rudens krāsojumus dabā pie Daugavas un Sēlijā.


Ekskursija uz Rendu
13.09.2017

VAS ES arodorganizācijas ekskursija uz Rendu Kurzemē 2017.gada 13.septembrī


Andri un Maruta, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība sveic Jūs kopīgu dzīves gaitu uzsākot!
11.09.2017

Andri un Maruta,

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība sveic Jūs kopīgu dzīves gaitu uzsākot!

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

Lai mīlestība, laime un savstarpēja cieņa pavada Jūs turpmākās dzīves gaitā.


Ar cieņu,

Irēna Liepiņa 
LSAB prezidente

un

Ligita Brahmane
LTC Arodbiedrības uzticības persona


Darba samaksas nevienlīdzība starp austrumiem un rietumiem ir šokējoši liela
06.09.2017

Darba samaksas nevienlīdzība starp austrumiem un rietumiem ir šokējoši liela,” sacīja Eiropas Arodbiedrību Konfederācijas (ETUC) konfederālā sekretāre, Estere Linča (Esther Lynch), “un tas ir darbaspēka ekspluatācijas rezultāts valstīs, kurās arodbiedrības un koplīgumi ir vāji. Vienoti un stipri LSAB lielākām algām.

http://www.arodbiedribas.lv/news/1517


LSAB Jelgavas AO laivu brauciens pa Ventu
02.09.2017

Šā gada pirmajās septembra brīvdienās Jelgavas arodorganizācijas sportiskākie biedri
devās izbraucienā ar laivām pa Ventas upi maršrutā no Šķerveles līdz Skrundas laivu bāzei "Ventas".


Par LSAB Rēzeknes-Krāslavas arodorganizācijas laivu braucienu
26.08.2017

2017.gada vasaras beigās Rēzeknes – Krāslavas AO organizēja pasākumu “ Laivošana pa Rēzeknes upi”. Grupā bijām 14 MEGA DRAUDZĪGI laivotāji. Maršruts aptuveni 15 km garš, no Sprūževas līdz Rēzeknei.
 


Latvijas Pasta ekskursija uz Šauļiem
26.08.2017

2017.gada 26 augustā LSAB Latvijas Pasta arodorganizācijas biedri, viņu radi un draugi kopskaitā 46, piedalījās ekskursijas braucienā ar skaisto nosaukumu Saldie Šauļi vasaras izskaņā. Iepazīšanās ar Lietuvu sākas ar pieturas pauzi Krusta kalnā - daudzu kristiešu iecienītāko svētceļojumu vietu. Krustu daudzums, ko varēja apskatīt, atstāj milzīgu iespaidu.


Ekskursija uz Benjamiņa namu
25.08.2017

LSAB seniori, kuri vēlējās, šoreiz apskatīja Benjamiņu namu un baudīja pusdienas tā restorānā.
Tekstilmāksliniece Iveta Vecenāne, kura divus gadus bija šī nama māksliniece, interesanti pastāstīja par tā vēsturi, kā arī par tā laika miljonāru Emīlijas un Antona Benjamiņu dzīvi, parādot izdrukātas palielinātas fotogrāfijas. Izstaigājām arī telpas un apskatījām izsmalcināto ēkas interjeru, kā arī labākos tajā brīdi brīvos viesnīcas numuriņus.


LSAB senioru grupas ekskursija Vidzemes pārsteigumi- Dāliju svētki Amatas novadā, Limuzīns Jāņu nakts krāsā un salds medus dzēriens
19.08.2017

19.augustā neliela LSAB senioru grupiņa pievienojās vienas dienas ekskursantiem pa mūsu skaisto Latviju. Tika apskatīts neliels un ļoti skaists Vidzemes stūrītis.


Par ekskursiju uz Grodņu
19.08.2017

Par ekskursiju uz Grodņu

Jelgavas pasta AO biedri 2017.gada 19.-20.augustā devās kopējā ekskursijā uz Grodņu, Baltkrieviju. Ceļojumā piedalījās 38 LSAB biedri un atsauksmes ir ļoti labas.


UNI vizīte LSAB birojā
17.08.2017

Ceturtdien, šī gada 17. augustā, UNI Global Union (turpmāk – UNI) pārstāvji Cornelia Broos, Andy Snoddy un Dimitris Theodorakis apciemoja LSAB biroju gaidāmās UNI Eiropa pasta konferences un paredzamās ģenerālvienošanās ietvaros. UNI ir Šveicē bāzēta starptautiska organizācija, kas pārstāv vairāk nekā 20 miljonus darbinieku kopumā 900 arodbiedrībās visā pasaulē.


No sirds sveicam arī LSAB biedri Nadeždu Kovaļevsku
14.08.2017

No sirds sveicam arī LSAB biedri Nadeždu Kovaļevsku - Sventes pasta nodaļas vadītāju - ar 45 gadu darba stāžu Latvijas Pastā!

 
LSAB vārdā:
Irēna Liepiņa,
prezidente

 

Sveicam LSAB biedri Elvīru Ribakovu
09.08.2017

Sveicam LSAB biedri Elvīru Ribakovu p.n.Daugavpils 1 piegādes operatoru ar 35 gadu darba jubileja VAS ,,Latvijas Pasts "!

LSAB vārdā:
Irēna Liepiņa,
prezidente

 

LSAB Pasta arodkomitejas līdzpriekšsēdētāja I. Taldikina norāda, ka "pateicos LSAB atbalstam, Elvīra tika apsveikta ar vislabākajiem vēlējumiem nozīmīgajā dienā."

 

Par ģenerālvienošanos sakaru nozarē
05.08.2017

Eiropas Sociālā fonda projekts “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002

Pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2016.gada 6.septembra noteikumiem Nr.600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” un Līgumu Nr.3.4.2.2/16/I/002 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) 2017.gada 26.maijā ir uzsākusi projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt divpusējā nozaru sociālā dialoga attīstību labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs – kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, telekomunikācijās un sakaros.


LSAB jaunieśu nometne.
27.07.2017

LSAB jaunieśu nometne par drośību un izaugsmi darba vietā.

Ceturtdien, 27.07.2017. Mežrozēs notika LSAB Jauniešu pasākums - nometne par jauniešu drošību un izaugsmi darba vietā. Nometnē piedalījās dalībnieki no sakaru nozares uzņēmumiem: LP, VAS ES, LTC.


Piesaki savu LSAB pasākumu!
03.07.2017
 Piesaki savu LSAB pasākumu! Atgādinu par atbalstu LSAB biedru iniciētiem un organizētiem sporta, aktīvās atpūtas un kultūras sadraudzības pasākumus.
Aicinu Jūs izmantot LSAB valdes piešķirto iespēju organizēt sporta un kultūras pasākumus par godu LSAB 95 atbilstoši Jūsu interesēm.

LSAB Jaunākās ziņas
28.06.2017

 Aicinu iepazīties ar LSAB jauno ziņu izlaidumu par galvenajiem notikumiem no aprīļa līdz jūnijam.LSAB laivu brauciens
22.06.2017

                                               LSAB laivu brauciens

                2017.gada 17.jūnijā notika ekskursija ar laivām uz Skrundu pa Ventas upi, maršrutā no Nīgrandes līdz Skrundai, kuru organizēja Jelgavas pasta AO.
Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.