• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Par izstāšanos no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS)


Dārgie kolēģi! Vēl Vecajā gadā bijām spiesti pieņemt vienu svarīgu, bet vajadzīgu lēmumu.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO valdes lēmums par izstāšanos no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS)

Rīgā, 2021.gada 28.decembrī

Ar dziļu nožēlu paziņojam, ka Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO ir spiesta uz nenoteiktu laiku izstāties no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, sākot ar 2022.gada 1.janvāri līdz brīdim, kad tiks ņemtas vērā pamatotas Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO intereses,šādu apsvērumu dēļ:
1. nedemokrātiska un juceklīga lēmumu pieņemšana un procesu organizācija LBAS;
2. nav pietiekama atbalsta modernām privātā sektora arodbiedrībām, kas vērstas uz attīstību. Izkropļota izpratne par solidaritāti. Lēmumi ir vērsti uz citādi domājošu personu “vajāšanu” nevis uz strādājošiem būtiskiem jautājumiem. Faktiski tiek mākslīgi devalvēta arodbiedrību vērtība sabiedrībā. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai PRO tas nav pieņemams.
3. Nav Eiropeiskas izpratnes par sociālo dialogu vadības līmenī (ir tikai lozungi) un dinamiskas virzības arodbiedrību kustībā Latvijā; netiek atbalstītas vajadzīgās pārmaiņas, vērojama stagnācija.
4. Nav pieņemama nostāja par vakcināciju un sabiedrības epidemioloģisko drošību COVID19 laikā u.c. apsvērumi.

LSAB PRO turpina darboties augstākajā līmenī un biedru labā tikai ārpus konfederācijas. Šādam lēmumam pamatā ir svarīgi iemesli.

Lēmuma dokuments pieejams šeit: dokuments

Ja rodas jautājumi - lūdzu rakstiet lsab@lsab.lv.

Ar patiesu cieņu,
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PROJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.