• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Globālo arodbiedrību padome: steidzami ekonomiski stimuli un pasākumi darba vietā, ņemot vērā COVID-19 Pārstāvot vairāk nekā 200 miljonus darbinieku visā pasaulē, Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC), UNI Globālā arodbiedrību apvienība un tās globālie arodbiedrību partneri vakar aicināja valdības un darba devējus steidzami rīkoties COVID-19 krīzes gadījumā.

Grupas pieņēma paziņojumu Globālo arodbiedrību Padomes sanāksmē Londonā.

ITUC ģenerālsekretāre Sharon Burrow sacīja: “Valdībām ir jārīkojas, lai ieviestu steidzamus ekonomikas stimulēšanas plānus un pasākumus darba vietā, lai aizsargātu darba ņēmēju un viņu ģimeņu veselību un ienākumus un stabilizētu reālo ekonomiku. Milzīgais saspīlējums veselības sistēmās, ko izraisa COVID-19, provocē milzīgas sabiedrības veselības problēmas. Veselības aprūpes darbinieki ir krīzes ekonomiskās, sociālās un veselības ietekmes priekšplānā, un, lai arī darbinieki visās nozarēs ir pakļauti riskam, mēs atzīstam veselības un aprūpes darbinieku drosmi, kam ir tūlītēja seku mazināšanas un ārstēšanas ietekme. ”
Kopīgajā paziņojumā uzsvērta nepieciešamība rīkoties un sadarboties starp arodbiedrībām, darba devējiem un valdību, kā arī kolektīvo pārrunu loma darbinieku un visu kopienu veselības aizsardzībā.

Padome aicina valdības sniegt ienākumu atbalstu visiem darba ņēmējiem, ieskaitot nepilna darba laika darbiniekus, migrantus, nerezidentus, riskantu darba formu darbiniekus, un neoficiāli nodarbinātos darbiniekus. Tajā arī uzsvērta vajadzība valdībām pieņemt stimulēšanas paketes, lai palīdzētu aizsargāt darbiniekus un saglabāt darba vietas un ekonomiku.
“Pēdējās dienās Argentīna, Īrija un Dānija ir paziņojušas par pasākumiem darbinieku ienākumu saglabāšanai karantīnas vai slimības atvaļinājuma laikā. Valdībām visur vajadzētu sekot viņu pēdās”, sacīja Christy Hoffman, CI UNI Globālās savienības ģenerālsekretāre.
2008./2009. gada krīzes mācība nosaka, ka valdībām jāpaplašina ienākumu atbalsts, lai strādājošās ģimenes un mazie uzņēmumi paliktu “virs ūdens.”

Ekonomikas stimulēšanas paketēs jāiekļauj:

  • apmaksāts slimības atvaļinājums;
  • ienākumu uzturēšana, lai segtu mājokļa, elektrības, pārtikas un citu būtisku lietu izmaksas;
  • sociālās aizsardzības paplašināšana visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no viņu nodarbinātības statusa.

Tas ir vienīgais veids, kā saglabāt darba vietas un ekonomiku, kā arī aizsargāt algas un mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).

Valdībām būs jāsadarbojas ar daudzām institūcijām un jāuzrauga kaitējuma apmēri valstīm, kuras mazāk reaģē, kā arī jānodrošina būtiska palīdzība, kas nepieciešama, lai garantētu spēju tikt glā ar COVID-19 radītiem draudiem.

Padome arī izvirza virkni prasību darba devējiem, ieskaitot apmaksātu atvaļinājumu garantijas darbiniekiem, kurus apdraud vai ir inficējusi COVID-19 un mudina viņus atzīt un veikt sarunas ar arodbiedrībām, lai identificētu draudus darba ņēmēju veselībai, tiesībām un labklājībai.

Darba devējiem arī jāizstrādā un jāīsteno reakcija darba vietā.
Sākot ar apkopējām un beidzot ar banku darbiniekiem, darbinieki visās UNI nozarēs baidās par savu veselību, ģimeni un iztiku. Darba devējiem šajos sarežģītajos laikos ir jāsper soļi, lai nodrošinātu, ka darba ņēmēji iztur šīs krīzes lielāko daļu. Viņu veselībai un ekonomiskajai drošībai jābūt prioritātei, lai mēs varētu kopīgi virzīties uz kolektīvu reakciju uz koronavīrusu”, sacīja Hoffman.

Paziņojums angļu valodā: https://www.uniglobalunion.org/…/council-global-unions-urge…Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.