• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB PRO veicina epidemioloģisko drošībuLSAB PRO veicina epidemioloģisko drošību

LSAB PRO atbalsta vakcināciju Latvijā. Tā ir vienīgā drošā izeja no Covid19 raisītā ārkārtas stāvokļa un krīzes medicīnā, tautsaimiecībā, kultūrā un visās pārējās jomās. Esam iesnieguši mūsu nozares darba devējiem priekšlikumus par darbinieku tiesiskā, ekonomiskā un sociālā stāvoļa uzlabošanai pandēmijas laikā, kā arī apkopojuši labāko starptautisko praksi Covid19 pandēmijas laikā no koplīgumu piemēriem.
LSAB PRO rosina apmaksāt antigēna testus no darba devēja līdzekļiem līdz vakcinācijas pabeigšanai 2021.gadā. Darbiniekiem nav finansiālo līdzekļu antigēna testu veikšanai.

LSAB PRO lūdz rast iespēju darbiniekiem, kuri jau ir uzsākuši vai pierakstījušies potes veikšanai un vēl nebūs saņēmuši darbspējīgus sertifikātus un individuālos gadījumos, kad darbinieks nevar izpildīt epidemioloģiskās drošības prasības veselības stāvokļa dēļ un tiks iesniegti ārstniecība dokumenti slimnīcu konsīlijam atzinuma saņemšanai, veikuši par saviem līdzekļiem laboratoriskos testus, novirzīt apmaksai koplīgumā paredzētajā kārtībā (sīkāka informācija LSAB PRO birojā).
LSAB PRO rosina izvērtēt Centrālā laboratorija" valdes priekšsēdētājas Stellas Lapiņas ieteikumu kā organizēt darbinieku testēšanu, risinājumu darba vietā: https://www.facebook.com/RigaTV24/videos/839468953385470.
LSAB PRO rosina izmaksāt koplīgumā paredzēto kompensāciju ilggadīgiem darbiniekiem, ja uzņēmumā nostrādāti vismaz 10-15 gadi un darba tiesiskās attiecības lūdz izbeigt paši vai to rosinās darba devējs saistībā ar epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

Lai LSAB PRO būtu lielāka jauda komunicēt ar biedriem, LSAB PRO lūdz ieviest un īstenot koplīguma par Arodbiedrības uzticības personām noteikumus, sākot ar 2021.gada 1.novembri. Tuvākajā laikā vēlamies darba devēju iedrošināt ieviest arī Islandes modeli, kas nostiprina augstākās epidemioloģiskās drošības un sociālās iekļaušanās prasības darba vietā. Islandes modelis paredz to, ja arodbiedrība ir noslēgusi koplīgumu, tad visi darbinieki, uz kuriem attiecas koplīgums, ir attiecīgās arodbiedrības biedri. Vairāk par Islandes modeli - sk. podkāstu ar lielākās Islandes arodbiedrības ASI valdes locekli Gundegu Jaunliniņu: https://www.youtube.com/watch?v=1voEgwBb12w&t=599s

Vēlreiz, LSAB PRO atbalsta vakcināciju kā izeju no Covid19 krīzes situācijas. Individuāli gadījumi tiek risināti individuāli, ņemot vērā objektīvus šķēršļus vakcinācijai (anafilaktiskā šoka draudi, ārstu konsīlija atzinums, operācija, grūtniecība utml.). LSAB PRO ir saņēmusi darbinieku jautājumus par gadījumiem, ja ir paaugstināts asisnpiediens, trombu risks, plānota operācija, ja darbinieks ir dekrētā atvaļinājumā, ja vakcinācijas uzsākšana (pirmā pote) paredzēta pēc 25. oktobra (šobrīd veidojas rindas vakcinācijas punktos) vai arī, ja darbs tiek veikts pamatā attālināti.

Droši raksti priekšlikumus uz lsab@lsab.lv!


Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.