• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO

Pievienojies un kļūsti par LSAB PRO biedru

Par LSAB PRO biedru var kļūt  pasta un loģistikas, telekomunikāciju, informāciju tehnoloģiju, radio un TV uzņēmumu darbinieki kā arī citi informācijas apstrādē un pārraidē strādājošie, neatkarīgi no uzņēmuma vai iestādes īpašuma formas. Kā arī citās sfērās nodarbinātie, mācību iestāžu studenti un audzēkņi - visi, kas izprot un atbalsta kopīgo mērķi - organizēti aizstāvēt savas tiesības un intereses.

 

Iestājies, veicot 5 vienkāršus soļus:

1. Iepazīsties ar LSAB PRO statūtiem.  

2. Aizpildi iesniegumu.

3. Parakstītu iesniegumu nodod LSAB PRO pārstāvim vai nosūti pa pastu uz LSAB PRO biroju: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001.

vai 

Iesniegumu, kas parakstīts ar  drošu elektronisko parakstu, nosūti uz e-pastu: lsab@lsab.lv.

5. Veic biedra naudas maksājumus*.  

6. Mēs būsim priecīgi ar Tevi sazināties pēc iespējas ātrāk, lai apstiprinātu, ka esi uzņemts arodbiedrībā. 

 

Biedra tiesības:

Arodbiedrības biedriem ir tiesības:
1) izteikt savus uzskatus, izvirzīt savus priekšlikumus un piedalīties priekšlikumu apspriešanā;
2) piedalīties arodbiedrības vēlēšanās, izvirzīt savu un citu arodbiedrības biedru kandidatūras un tikt ievēlētam;
3) saņemt informāciju par arodbiedrības darbību;
4) piedalīties jebkura līmeņa arodbiedrības institūcijas darbā, kurā tiek izskatīts viņa personīgais jautājums;
5) saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu, materiālo un juridisko palīdzību, konsultācijas darba tiesību, darba aizsardzības un citos sociālo tiesību jautājumos, pēc 6 (sešiem) mēnešiem no iestāšanās vai atjaunošanās arodbiedrībā brīža, kā arī palīdzību minēto jautājumu izskatīšanā valsts, pašvaldības un citās institūcijās;
6) iegūt arodbiedrības izglītību;
7) noteiktā kārtībā brīvi izstāties no arodbiedrības.

 

Biedra pienākumi:

Arodbiedrības biedra pienākumi:
1) ievērot un pildīt šos Statūtus un arodbiedrības lēmumus;
2) rosināt biedrus arodbiedrības lēmumu izpildei;
3) atbalstīt arodbiedrības rīkotos pasākumus;
4) pildīt arodbiedrības uzticētos pienākumus;
5) kārtīgi un savlaicīgi maksāt biedra naudu;
6) apzinīgi strādāt, ievērot darba drošības un darba aizsardzības noteikumus un instrukcijas, rūpēties par savu veselību un izglītību;
7) būt lojālam arodbiedrībai.

 

Biedra nauda:

Strādājošiem ir 1% (viens procents) no bruto mēneša darba samaksas, bet ne vairāk kā EUR 25 (divdesmit pieci eiro), kas jāpārskaita uz:

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO, Rīga, Bruņinieku 29/31, LV-1001

Reģ. Nr. 40008043845

Banka: AS SEB Banka

Konts: LV36UNLA0002100695207

Maksājuma mērķis : Biedra  nauda par  X mēnesi, LSAB PRO XX  AO

 

PIESAKIES !

captcha refresh


Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.