• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Atziņas no "Faktu apkopošanas semināra par digitalizāciju darba pasaulē”, Brisele, 28.02.20192019.gada 28. februārī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības biedrs Lauris Labanovskis piedalījās Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) rīkotajā seminārā "Faktu apkopošanas seminārs par digitalizāciju darba pasaulē”/“Fact-finding seminar on digitalization in the world of work”/. Seminārs notika Beļģijā, Briselē, Eiropas Komisijas kongresu centrā (CCAB). Seminārā kopumā piedalījās 43 Eiropas valstu dalībnieki. Semināra mērķis bija apkopot un apspriest idejas kā arī izskatīt labās prakses piemērus, kas saistīti ar aktuālajiem un nākotnes digitalizācijas procesu radītajiem izaicinājumiem ikdienas darba vidē. Galvenais mērķis, kas saistīts ar šī semināra tēmu, ir tuvākajā nākotnē noslēgt tādu vienošanos ar Eiropas sociālajiem partneriem, kuras rezultātā ieguvēji no neizbēgamās digitalizācijas būtu visi. Pēc šī semināra ETUC, ņemot vērā seminārā apspriestās idejas un labās prakses piemērus, sagatavos mandāta projektu, ko izmantos turpmākajām sarunām ar Eiropas sociālajiem partneriem un vienošanās panākšanai.

Semināra tēmas bija iedalītas trīs blokos:

-          Digitālo prasmju iegūšana;

-          Digitalizācijas ietekme uz darba apstākļiem;

-          Digitalizācijas ietekme uz darba organizāciju.

Katrā no šo jautājumu blokiem vairāku uzņēmumu pārstāvji, sociālo projektu vadītāji un arodorganizāciju pārstāvji, prezentāciju formā, dalījās ar dažādu reālu gadījumu un pieredzes izpētes rezultātiem. Katra gadījuma izpētes rezultāti tika apspriesti, un akcentēti būtiskākie secinājumi.

Sanāksmes noslēgumā tika apkopoti šādi secinājumi:

-          Šāda organizētā semināra koncepcija veiksmīgi strādā un dod rezultātus. Tika atzīts, ka semināra laikā tika doti daudzi vērtīgi plaša spektra piemēri no reālās dzīves un tika apspriests svarīgais šajā kontekstā- darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas jautājums.

-          Tika atzīts, ka šis ir bijis vērtīgs seminārs, lai uzsāktu vienošanās sarunas ar Eiropas sociālajiem partneriem.

-          Pēc semināra ETUC būs nepieciešamas vairākas nedēļas, lai sagatavotu mandātu tālākajām sarunām.

-          Svarīgākie atslēgas vārdi, kas raksturo apskatītās tēmās, ir apzināšanās, zināšanas, strādāt stratēģiski, prasmes, pārkvalificēšanās.

-          Apmācības un treniņš digitalizācijas laikmetā faktiski ir ikdienas darbs.

Dažas tēzes un aktualitātes no seminārā apspriestajiem jautājumiem:

-          Tehnoloģijām ir sociālās ietekmes dimensija. Daudzi procesi tiek automatizēti un robotizēti. Tendence ir tāda, ka ar jaunajām tehnoloģijām ir spējīgi un griboši vairāk darboties jaunāka gadagājuma darbinieki, taču vecāka gadagājuma darbinieki vairāk strādā ar vecākām iekārtām.

-          Internets, e-pasti un virtuālās komunikācijas tehniskās iespējas sniedz lielu pozitīvo pienesumu, taču ir jārēķinās arī ar negatīvajiem blakusefektiem un jāmeklē risinājumi to novēršanai. Tika atzīmēts, ka darbību un procesu robotizācijas un automatizācijas rezultātā darbinieku starpā rodas papildu e-pastu plūsma, kur nepieciešams operatīvi atbildēt uz e-pastiem. Tas rada stresu un situācijas, kad primārie darba uzdevumi nonāk otrajā vietā un bieži vien svarīgāk ir ātri atbildēt uz e-pastiem, tajā skaitā brīvdienās un darbinieku brīvajā laikā.

-          Globāli 55% kompāniju atzīst, ka tā saucamā Digitālā plaisa paplašinās. Kompānijas meklē efektīvus risinājumus Digitālās plaisas samazināšanai un Digitālo talantu atrašanai. Ir laba prakse uzņēmuma ietvaros mērķtiecīgi attīstīt savus digitālos talantus.

-          Būtisks ir valsts atbalsts un veicināšanas mehānisms, lai uzlabotu darbinieku digitālās prasmes.

-          Rodas satraukums, ka digitalizācijas rezultātā samazināsies darbavietu skaits.

-          Atslēgas moments digitalizācijas laikmetā ir darbinieku nepārtraukta apmācība, turklāt svarīgi ir arī tas, lai tas notiktu darba laikā.

-          Digitalizācijas rezultātā strauji pieaugošais darba temps pastiprina darbinieku izdegšanas sindromu un ir jāmeklē risinājumi tā novēršanai.Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.