• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO

Fondi

Pašu līdzekļiem veidoti fondi nodrošina biedru vajadzības dažādās dzīves situācijās.

LSAB PRO Sociālais fonds paredz palīdzību un atbalstu biedriem ilgstoši ārstējoties, stihiskas nelaimes gadījumā, nelaimes gadījumā darbā u.c. gadījumos saskaņā ar LSAB PRO valdes lēmumu.

Iesnieguma forma SF-1

LSAB PRO Rezerves fonda mērķis ir finansēt LSAB PRO stratēģisko ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un projektus arodbiedrības attīstības nodrošināšanai un izaugsmei, biedru apmācībām, jaunu biedru piesaistīšanai saskaņā ar LSAB PRO statūtiem.Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.