• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Ir izveidota Eiropas platforma par darbinieku nosūtīšanu2019.gada 10.septembrī LSAB pārstāvji piedalījās projekta VS/2017/0351 "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana" noslēguma seminārā Sofijā, Bulgārijā.

Konferenci atklāja Bulgārijas arodbiedrības PODKREPA prezidents D. Manolov, Bulgārijas darba lietu ministrijas eksperts un Bulgārijas parlamenta darba, sociālo un demogrāfijas politikas komitejas vadītājs H. Ademovs. Dānijas pārstāvis prezentēja jauno platformu.

Šobrīd veiksmīgi projekta ietvaros ir izveidota un darbojas platforma, ar  mērķi informēt darbiniekus un darba devējus par minimālajām prasībām darbam ārzemēs nosūtīšanas gadījumā: http://eu-watchdog.com/

Statistika ir skaudra, no Latvijas nosūtīti strādāt uz ārzemēm pāri par 10 000 strādājošo, bet uz Latviju ap 1000: file:///C:/Users/sss/Downloads/POSTED_country%20sheet_v_empl_LV_EN_04.pdf.
Labā ziņa ir tā, ka nosūtītie darbinieki atgriežas Latvijā. Tomēr daudzi ir emigrējuši un izvēlējušies pastāvīgu darbu ārzemēs.

Nekas labāks par labi atalgotām un drošām darba vietām pasaulē nav izdomāts. Tāpēc LSAB un visas LBAS dalīborganizācijas tik uzstājīgi iestājas par uzlabotām algām un darba apstākļiem, kā arī jauniem koplīgumiem sociālajā dialogā ar darba devējiem un valsti.

Kopumā pēdējos 10-15 gados no Latvijas ir izceļojuši pāri par 300 000 strādājošo. No Lietuvas ap vienu miljonu, no Rumānijas ap 5 miljoni strādājošo! Ir jāpanāk taisnīgāks risinājums Austrum un Centrāl Eiropai un Latvijai. Latvijā ir nepieciešamas investīcijas izglītībā un infrastruktūrā no Eiropas Savienības fondiem, lai uzlabotu situāciju un nepieļautu masveida strādājošo aizplūšanu no valsts.

 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.