• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
UNI vizīte LSAB birojāCeturtdien, šī gada 17. augustā, UNI Global Union (turpmāk – UNI) pārstāvji Cornelia Broos, Andy Snoddy un Dimitris Theodorakis apciemoja LSAB biroju gaidāmās UNI Eiropa pasta konferences un paredzamās ģenerālvienošanās ietvaros. UNI ir Šveicē bāzēta starptautiska organizācija, kas pārstāv vairāk nekā 20 miljonus darbinieku kopumā 900 arodbiedrībās visā pasaulē. UNI iestājas par darba apstākļu nepārtrauktu uzlabošanu, darbinieku tiesību aizstāvību un vispārējā dzīves kvalitātes līmeņa celšanu. Līdzīgi, UNI ir patiess arodbiedrību un koplīgumu atbalstītājs, tādējādi nodrošinot izvirzīto mērķu sasniegšanu. Pateicoties UNI aktīvai iesaistei vietējo arodbiedrību darbībā, tiek panākta nepārtraukta informācijas un zināšanu apmaiņa, no kā gūst arī LSAB.

Vizītes laikā UNI pārstāvji vispirms tika iepazīstināti ar visdažādākajiem iepriekšminētās UNI Eiropa pasta konferences aspektiem. Kaut arī šī ir pirmā reize, kad UNI ir noteicis Latviju par prestižā pasākuma norises vietu, ar gandarījumu varam ziņot, ka UNI pārstāvji ir pārliecināti par LSAB gatavību nodrošināt pasākuma veiksmīgu norisi.

Visbeidzot, UNI pārstāvji un LSAB biedri iesaistījās ļoti produktīvā informācijas apmaiņā, gūstot nenovērtējamu starptautisko pieredzi jautājumos un problēmsituācijās, kas šobrīd ir patiesi aktuālas arī LSAB un visā Latvijas mērogā. UNI tika iepazīstināts ar noteiktiem unikāliem aspektiem, ar ko nākas saskarties vienīgi Latvijas arodbiedrībām, tādējādi gūstot iedvesmu ne tikai starptautiskās prakses uzlabošanai, bet arī dažādu praktisku problēmsituāciju risināšanai. Turklāt LSAB biedriem tika dota unikāla iespēja gūt zināšanas par starptautisko praksi jautājumos, kas saistīti ar šībrīža LSAB mērķiem un iniciatīvām. Pateicoties šim savstarpīguma principam, LSAB iniciatīvai un UNI atsaucībai, tika nodrošinātas ļoti auglīgas un produktīvas diskusijas visas dienas garumā.

Uz tikšanos UNI Eiropa pasta konferencē šī gada oktobrī!

Solidaritātē,

Dr. iur. Irēna Liepiņa

LSAB prezidenteJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.