• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Antigēnu testu izmaksas sedz darba devējs


Antigēnu testu izmaksas sedz darba devējs
 
Prieks, ka LSAB PRO ierosinājumu par antigēnu testu izmaksu segšanu atbalstīja gan darba devēji, gan valdība. LSAB PRO rosināja, ka antigēnu testu izmaksas sedz darba devējs. LSAB PRO iedrošina biedrus vakcinēties pret Covid19!
 
Atgādinām, ka darbiniekiem vēlams uzsākt vakcināciju līdz 2021.gada 15.novembrim. Informācija par vakcīnām ir pieejama šeit: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-iedzivotajiem
Ja darbinieks šobrīd nevar vakcinēties (slikta pašsajūta, citi objektīvi šķēršļi)  - aicinām sazināties ar ģimenes ārstu.
 
LSAB PRO vērš biedru uzmanību uz ārkārtas situācijas tiesisko regulējumu, 2021. gada 9. oktobra MK rīkojuma Nr. 720 piekto punktu:
 Ārkārtējās situācijas laikā:

5.1. darba devēji:

5.1.1. nodrošina darbiniekiem (amatpersonām) attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj;

5.1.2. organizē darbu tā, lai klātienē ar darba devēja norīkojumu darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki (amatpersonas), kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā;

5.1.3. nodrošina, ka darbinieki (amatpersonas), kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, darba telpās atrodas tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba devēja veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām;

5.1.4. nepieļauj darbinieku (amatpersonu) pulcēšanos vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu veikšanu.

LSAB PRO vērš uzmanību uz MK rīkojuma Nr. 720 5.2.punkta noteikumiem, kuri paredz, ka, ja darba devējs ir informējis darbinieku (amatpersonu), ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, darbinieka (amatpersonas) pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa.

Ja darbinieks (amatpersona) vakcināciju nav uzsācis vai nav pabeidzis noteiktajā termiņā (līdz 2021. gada 15.  novembrim), darba devējs darbinieku (amatpersonu) atstādina no darba vai amata pienākumu veikšanas.

Atgādinām, ka no 2021.gada 15.novembra valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību, piemēram, VAS "Latvijas Pasts", LVRTC) darbinieki un amatpersonas  darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Pievienojam arī rakstu par darba attiecībām ārkārtas situācijā un raidījumu #Krustpunktā par vakcinēšanās pienākumu COVID 19 ārkārtas situācijas laikā.

Raksts par vakcinētiem un nevakcinētiem darbiniekiem un darba tiesiskajām attiecībām.

Raidījums "Krustpunktā"Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.