• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB ilggadējā biedra un arodbiedrības uzticības personas Jurija Mališeva runa.


"2019. gada 2. aprīlī mēs atzīmējām Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības svētku pilnvaroto konferencē "Sociālajam dialogam 100".
Es Jurijs Mališevs, ilggadējs Lattelecom darbinieks un arodbiedrības biedrs no 1962. gada, līdz šai dienai esmu līniju ekspluatācijas un celtniecības centra (LECC AO) arodbiedrības priekšsēdētājs biju uzaicināts uz LSAB rīkoto konferenci "Sociālajam dialogam 100". Redzētais un dzirdētais mani patīkami pārsteidza. Es lepojos ar to, ka piedalos LSAB arodbiedrības atjaunošanas un uzplaukuma procesā LSAB prezidentes Dr. Irēnas Liepiņas vadībā. 
Es skaidri saredzu, kas un kā ir mainījies Latvijā telekomunikāciju un tehnoloģiju attīstībā. Ilgus gadus strādāju par tehniskās dokumentācijas grupas vadītāju Tālsakaru līniju centrā, Zemgaļu ielā 8, Rīgā. Mūsu pakļautībā bija sakaru objekti visā Latvijas teritorijā (Rēzekne, Ērgļi, Sigulda, Valka, Jelgava, Eleja, Priekule, Skrunda). 
Man bija tas gods, veicot pamata darba pienākumus, vadīt LECC arodbiedrības organizaciju (vadu līdz šim laikam). Iepriekšējos 13 gadus biju LSAB Lattelecom arodbiedrības uzticības persona. Gribu atzīmēt, ka visus šos gadus LSAB un darba devējs TET / Lattelecom veltīja lielu vērtību socialajiem jautājumiem, darba drošībai, darbinieku atpūtai. 
Darbinieku un arodbiedrības biedri izmanto visas priekšrocības un atvieglojumus, kuri atrunāti LSAB un Lattelecom parakstītajā koplīgumā. Ar LSAB ziņu starpniecību saku paldies visiem, visiem arodaktīvistiem, kuri palīdz un atbalsta mūs.
Savā laikā arī mēs Tālsakaru līniju centrā slēdzām koplīgumu ar darba devēju, kurā bija atrunāti jautājumi darbinieku tiesiskai aizsardzībai, kā arī darbinieka pienākumi.Koplīgums noslēgts starp darba devēju un sakaru objektu darbiniekiem bija efektīvs, taisnīgs. Ļoti daudz bija laba, ko apliecinās bijušie ilggadējie darbinieki un arodbiedrības biedri.
Pēc dzirdētā LSAB darbinieku arodbiedrības svētku pilnvaroto konferencē "Sociālajam dialogam 100" mani patīkami izbrīnīja, kā paplašinājusies LSAB, kurai piebiedrojušies jauni uzņēmumu: SIA "BITE Latvija", VAS "Elektroniskie sakari", SIA "Mailmaster" un citi.
Pēdejos gadus Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību vada prezidente Irēna Liepiņa, kuras vadībā uzņēmumu skaits, kuri ietilpst LSAB krietni paplašinājies no četriem līdz astoņiem. Piemēram SIA "BITE Latvija" ar vairākiem simtiem darbinieku, no kuriem daudzi ir arodbiedrības biedri - jauni cilvēki, kurus vada enerģiska aktīviste Diāna. 
Pašreizējos Koplīgumos ir paplašinājušās sociālās garantijas, tajā skaitā darba algas palielināšana (SIA "Citrus Solutions"). Mūsu uzdevums piesaitīt arodbiedrībā vairāk jaunatnes, popularizēt LSAB. Tas ir mūsu mērķis un visi centīsimies to darīt.
Konferencē pirmo reizi notika brīnišķīgs pasākums, kurš noteikti ieies vēsturē. LSAB svinīgi sveica un apbalvoja sociālo partneru uzņēmumu vadītājus.
Savās uzrunās uzņēmumu vaditāji - darba devēji solīja turpināt sadarbību, sociālo dialogu par labāko sociālo sadarbību sakaru nozarē Latvijā. Tas vēlreiz apliecina LSAB prezidentes Irēnas Liepiņas aktīvo darbību un sasniegumus. Sveicu visus LSAB svētku pilnvaroto konferencē "Sociālajam dialogam 100". 
Būsim vienoti un stipri!"

LECC AO priekšsēdetajs J. MališevsJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.