• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB Jauniešu forums “Organizēta darba perspektīva nākotnē”Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LSAB) 8.11.2019. organizēja Jauniešu forumu “Organizēta darba perspektīva nākotnē”, lai izglītotu jauniešus par sociālo dialogu un kolektīvajām pārrunām sakaru nozarē. Arodbiedrība ir organizēta darba perspektīva un var būt risinājums labākai darba nākotnei jauniešiem. 

LSAB Jauniešu forumu atbalstīja Fridriha Eberta fonds. Forumā piedalījās jaunieši - LSAB biedri no sakaru nozares uzņēmumiem  tādiem kā SIA “TET”, VAS “Latvijas Pasts”, VAS “Elektroniskie sakari”, u.c.. Liela interese ir arī no sakaru nozarē studējošiem studentiem, piemēram, no RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes, kā arī Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes.

LSAB sniedza vajadzīgu un praksē pielietojamu informāciju jauniešiem. Uzaicinātie eksperti izglītoja jauniešus par darba aizsardzības pamatiem, darba tiesībām un pienākumiem, kā arī arodbiedrību nozīmi sociāli ekonomiski iekļaujošā vidē Latvijā.

Forumu atklāja LSAB prezidente Dr. iur. Irēna Liepiņa ar prezentāciju, kas ir arodbiedrība, kādi ir arodbiedrību līdzšinējie sasniegumi un ko arodbiedrība vēlas panākt nākotnē. Jaunieši uzzināja kādi ir jauniešu darba tirgus nākotnes izaicinājumi un risinājumi, ko arodbiedrības var dot. LSAB iesaista jauniešus, lai panāktu: labākas algas, darba laiku , privātās un darba dzīves līdzsvarošanu, mācību un darba iespējas un darba drošību. Ar LSAB prezidentes, LBAS priekšsēdētāja vietnieces Dr. iur. Irēnas Liepiņas prezentāciju var iepazīties šeit.

LSAB Jauniešu forumā uzstājās: LBAS jurists darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs ar prezentāciju “Jauniešu darba tiesības”, LSAB jauniešu pārstāve Gabriela Fomina ar prezentāciju “Jauniešu iespējas un iesaiste arodbiedrībā”, Darba aizsardzības kompetentais speciālists Guntis Kalnietis ar prezentāciju “Darba aizsardzības pamati jauniešiem” un Darba vakanču portāla "YourMove.lv" dibinātājs un vadītājs Jānis Kreilis ar prezentāciju “Reimigrācija un jaunieši”.

LSAB jurists un darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs stāstīja par praktiskām problēmām ar kādām saskaras darbinieki stājoties darbā. Piemēram, ka viena no aktuālākajām problēmām ir ar līguma neparakstīšanu un no tā izrietošām sekām. Ar Kaspara Rācenāja prezentāciju var iepazīties šeit.

LSAB jauniešu pārstāve Gabriela Fomina stāstīja par jauniešu ieguvumiem no dalības arodbiedrībā. Viņa uzsvēra, ka jauniešiem vairāk jācīnās par savām tiesībām un ne vienmēr jāpieņem darba devēja nepatiesa rīcība. Daudzi , piemēram, nezin, ka ir iespēja paņemt apmaksātu mācību atvaļinājumu vai par mācību prakses iespējām.

Gabriela arī skaidroja, kāpēc jaunieši vajadzīgi arodbiedrībai un arodbiedrība jauniešiem. Ir ļoti svarīgi, ka jaunieši iesaistās lēmumu pieņemšanā, procesos ar jaunu enerģiju. LSAB aicina jauniešus iesaistīties un veidot nākotni kādu vēlas paši jaunieši. Katrs var atrast sev vajadzīgo un ikvienam ir tiesības paust savu viedokli un arī no jauniešu skatu punkta. Ar Gabrielas Fominas prezentāciju var iepazīties šeit.

Darba aizsardzības kompetentais speciālists Guntis Kalnietis iepazīstināja jauniešus ar darba aizsardzības pamatiem, ugunsdrošību un darbinieka pienākumiem. Ar Gunta Kalnieša prezentāciju var iepazīties  šeit.

Darba vakanču portāla "YourMove.lv" dibinātājs Jānis Kreilis pastāstīja par savu pieredzi kā atgriezies Latvijā pēc nostrādātiem gadiem ārzemēs. Ieteica jauniešiem ko vajadzētu norādīt rakstot CV, lai ieinteresētu darba devēju. Pēc Jāņa pieredzes un domām, jauniešus Latvijā nevajag noturēt, ja tie vēlas braukt mācīties uz ārzemēm. Ir jādomā kā viņus atgiezt atpakaļ darba tirgū pēc mācībām. Ar Jāņa Kreiļa prezentāciju var iepazīties  šeit.

Ar mērķi panākt pievilcīgas darba vietas Latvijā, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība iesaista jauniešus kolektīvajās pārrunās. Kolektīvās pārrunas - labākām algām, uzlabotām prasmēm. Jaunas prasmes veido jaunas darba vietas. Arodbiedrības biedri vienmēr ir informētāki par darba drošību, likumiem, darba tiesībām un pienākumiem. LSAB apvieno labākos, motivētākos un lojālākos darbiniekus. Piemēram, tieši  8. novembrī trīs LSAB biedri no VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” tika apbalvoti ar inženiera Jāņa Lintera fonda balvu.

Viens no foruma mērķiem ir aktivizēt LSAB jauniešu padomi. Un tas izdevās! LSAB Jauniešu padomē darbosies septiņi jaunieši.

Jaunieši ir sociāli aktīvākā un tajā pat laikā neaizsargātākā darbinieku grupa, jo bieži vien, nokļūstot darba tirgū, nav pietiekami informēti par tiesībām un pienākumiem darba vietā. Arodbiedrība ir nozīmīgs informācijas, attīstības un uzticamības avots pārmaiņu priekšā ceturtās industriālās revolūcijas laikā un tehnoloģiju straujajā attīstībā.

2019. gada 2. aprīlī LSAB konferencē "Sociālajam dialogam 100" tika apstiprināta “Rezolūcija par jauniešu iesaisti Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā”, ar mērķi vairot LSAB spēku un ietekmi. Šobrīd ir nepieciešamsvairot biedru skaitu, jauniešu Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā. Ar rezolūciju par jauniešu iesaisti LSAB var iepazīties šeit.

LSAB Jauniešu forums noritēja lieliski. Jauniešiem patika un ir interese turpmāk iesaistīties Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā. Jaunieši grib LSAB pasākumus vēl. Rīkosim. Esam atvērti sadarbībai ar mācību iestādēm sakaru nozarē un jauniešu organizācijām, veidojot stratēģiskās alianses jauniešu interešu īstenošanai Latvijā.

 

Foto no pasākuma pieejamas šeit. Video no pasākuma pieejams šeit. Vairāk informācijas par LSAB www.lsab.lv .

 

Pievienojies LSAB!

 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.