• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Kāda izskatīsies pasta nozare 2030. gadā?


Kāda izskatīsies pasta nozare 2030. gadā? Eiropas pasta sociālie partneri, ieksaitot LSAB, paredz nākotnes tendences šajā nozarē. LSAB par pasta nozares nākotni diskutēja 6.12.2019. konferencē "Pasta sektora ilgtspēja".

Eiropas pasta sociālie partneri pabeidza projektu “Tendenču izpēte par Pasta sektoru 2030”, kas norisinājās 2018.-2019. gadā. Projekts deva iespēju Eiropas sociālajiem partneriem izstrādāt 5 iespējamos kopējos scenārijus, kāds būs pasta sektors 2030. gadā. Projekta gaitā sociālie partneri organizēja interaktīvus seminārus, izmantoja radošas domāšanas metodes un diskutēja par sektora nākotni.
Projekta rezultāti, tai skaitā scenāriji un to izstrādes metodoloģija, ir publicēti projekta beigu ziņojumā, kas ir pieejams angļu un franču valodās

Lai uzlabotu iespējamo scenāriju komunikāciju, ir izdots arī komunikācijas materiāls. Tas īsi un dinamiski izklāsta 5 scenārijus. Projekts sastāvēja no pētījuma par pasta sektora nākotni, galvenokārt uz to skatoties no sociālās perspektīvas. Pasta sektoru ietekmējošās tendences ir tikušas atpazītas un Eiropas sociālie partneri ir izstrādājuši attiecīgos nākotnes scenārijus.

Saturiski projekts deva iespēju grupai izstrādāt 5 scenārijus par pasta sektora dažādo iespējamo nākotni 2030. gadā. Šos scenārijus kopīgi konstruēja Eiropas sociālie partneri, kuri sniedza aktīvu ieguldījumu katrā scenārija plānošana procesa posmā. Šie 5 scenāriji ievērojami atšķiras viens no otra, un attēlo mazāk vai vairāk vēlamu nākotnes perspektīvu. Tomēr tie visi sabalansēti iekļauj gan pozitīvus, gan negatīvus aspektus, lai attēlotu iespējamu un reālistisku nākotni. Tā pamatā Eiropas sociālie partneri izstrādāja sākotnējas rekomendācijas.

Šis ļoti konkretizētais rezultāts dod iespēju:
• Identificēt, kā pasta sektors var potenciāli izskatīties nākotnē, pateicoties 5 atšķirīgajiem scenārijiem.
• Sekot un paredzēt galvenās ekonomiskās, tehnoloģiskās, klimata, nodarbinātības un sabiedriskās tendences, kuras spēj ietekmēt pasta sektoru. Īpaša uzmanība tika vērsta digitalizācijas iespaidam uz darba spēku attiecībā uz prasmēm un darba vidi.
• Notikt kopējai mācību pieredzei sociālajiem partneriem, kas ļauj atklāt pasta sektora izaicinājumus un iespējas.
• Piesaistīt darbības turpmākajām idejām, lai visi varētu labāk sagatavoties nākotnei. Patiešām, scenāriji, kuri šķiet mazāk vēlami, ir lietderīgi darbību stimulēšanai un diskusiju par to novēršanas veicināšanai, kamēr vēlamie scenāriji atļauj noteikt rekomendācijas ar mērķi tos sasniegt.

Papildus beigu ziņojumam ir ticis publicēts atsevišķs buklets ar katra scenārija īsu versiju un vizuālu attēlojumu, lai sociālā dialoga komitejas locekļi varētu prezentēt dažādos scenārijus savās organizācijās. Šis materiāls ļauj izplatīt scenārijus sociālo partneru starpā nacionālā līmenī, galvenajām iesaistītajām personām sektorā vai pat plašākai publikai.

Vairāk: http://www.uni-europa.org/2019/12/20/what-will-the-postal-sector-look-like-in-2030-european-postal-social-partners-prospect-future-trends-in-the-sector/?fbclid=IwAR0xKwZZ7uf5Z4nyTMIOwnMWR712U_q1guFYt3K-hgXrJ7iI4ucNeaKJDUUJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.