• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB izbraukuma seminārs Cēsīs ES projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros 2018. gada 31. maijā notika LSAB izbraukuma seminārs Cēsīs “Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē – izaugsmei un attīstībai”.

 Seminārā piedalījās telekomunikāciju sektora arodbiedrības biedri no Vidzemes reģiona- Cēsu, Limbažu, Madonas, Valmieras u.c. arodorganizācijām. 

Semināra dalībniekus informēja par ģenerālvienošanās un koplīguma nozīmi nozarē, par koplīguma lomu un tā izpildi uzņēmuma līmenī, kā arī par jaunākajām izmaiņām Darba likumā. Kopīgās diskusijās starp LSAB vadību un arodbiedrības biedriem tika pārrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar koplīguma izpildi uzņēmumā.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

 

                                                

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.