• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Pasta darbinieku prasmes un darba vide digitālajā laikmetāGrazia Maremonti – Inovāciju un digitalizācijasakadēmijas vadītāja/ Head of Digital and Innovation

Academy - Poste Italiane/Itālijas pasts

Itālijas Pastā mācībām 2021.gadā ir veltīti 6 miljoni stundu. 98 % darbinieku (no 139 tūkstošiem strādājošo) ir apguvuši digitālās prasmes, jaunas IT sistēmas, lai varētu turpināt savu darbu. Tas attiecas ne tikai uz tehnisko pusi, bet arī zināšanām (know- how) par jaunajiem procesiem darba vietā, kolēģu vajadzībām un prasībām, ar tehniskā un personāla procesiem saistītajām apmācībām. Apmācība ir balstīta uz darbinieka individuālo prasmju uzlabošanu pastā. Daudzpusīgas apmācību iespējas, kas piemērotas katra darbinieka vajadzībām.

/Omnichannel delivery of training to be adapted to every employee/.

Jana Koch, Rīkotājdirektore /Managing Director, DHL Consulting/ Vācija

Digitalizācijas ietekme uz darbiniekiem /The Impact of Digitalization on the Workforce

Pārmaiņas skar katru darbinieku, katrā darba vietā. Tāpēc ir nepieciešama specializēta apmācība. Vispirms identificē apmācību nepieciešamību dažādās nodaļās, veido apmācību centrus, noskaidro, kādas prasmes ir nepieciešama konkrētajā nodaļā. Katrā nodaļā ir atšķirīgas tehnoloģijas, IT programmas, tāpēc katrā nodaļā ir cita digitalizācijas stratēģija un apmācības.

Apmācība nepieciešama visiem - gan ierindas pasta darbiniekiem, gan vadītājiem pēc individuāli sastādītas apmācību programmas (individual curriculum). Visi darbinieki sāk ar ievada kursu “Iepazīsti savu uzņēmumu”, tad seko apmācības atbilstošā specialitātē, saskaņā ar apmācību plānu. Galvenais mērķis - saglabāt uzņēmuma konkurētspēju tirgū. Piemēram, klienti vairs neparakstās par ierakstītas vēstules saņemšanu ar roku, jo uzņēmums pāriet uz digitālajām tehnoloģijām.

Uzņēmumi piemērojas jaunajai situācijai ar atšķirīgu ātrumu. Covid-19 ir sekmējis attālināto darbu, piemēram, 2 dienas darbinieks strādā birojā, 3 dienas- attālināti no mājām. Arī darbinieku apmācība ir jāpiemēro jaunajam darba stilam.

Grazia Maremonti (Itālijas pasts) Digitalizācija un pandēmija ir paātrinājušas apmācību pārveidi. Tas pats mācību saturs tiek pasniegts citā formā. Mācību saturs tiek veidots arī katrai darbinieku paaudzei saprotamā formā. Tradicionālais apmācību modelis kļūst par digitālo apmācību modeli - apmācību plānošanu katram indivīdam atbilstoši viņa vajadzībām darba vietā. Piemēram, Itālijas pasts nopirka visiem darbiniekiem Microsoft365 licences, lai nodrošinātu visu darbinieku pieeju apmācībām. Pašlaik notiek apmācības hibrīdformā- gan klātienē, gan attālināti. Apmācību programmas paredz vebinārus vai darbinieka pašvadītu apmācību. Mācību saturs abās programmās atšķiras. Hibrīdapmācībā ļoti svarīga un nepieciešama ir sadarbība un konsultācijasar arodbiedrību.

Kā darbs attālināti ietekmē apmācības ?

Grazia Maremonti - Itālijas pasts: Mēs cenšamies apmācīt visu specialitāšu dažāda vecuma darbiniekus, kuru vajadzības pēc apmācībām ir atšķirīgas. Ieviešam hibrīdapmācību programmas. Izmantojam tādus apmācību rīkus kā instruktāžas kartītes (briefing cards), piedāvājam darbiniekiem 2 dažādas digitālās klases telpas (classrooms). Kad darbinieks ielogojas digitālajā apmācību klasē, tad var izvēlēties 2 apmācību shēmas (veidus).

Labā apmācību prakse ir raidieraksti (podkāsti) par dažādām tēmām, e-apmācības, radošās darbnīcas kopāar darbiniekiem, kā risināt problēmas. Radījām uzņēmuma iekšējo apmācību platformu, kur darbinieki var dalīties ar savām problēmām un piedāvāt savus risinājumus un priekšlikumus. Platformai jau ir800 reģistrēti lietotāji, 400 no tiem ir aktīvi. Praktizējam mācību konferences – apm. 50 min. garas par specifiskiem jautājumiem. Tas nodrošina apmācību iespējas visiem darbiniekiem. Darbinieki var apgūt to programmu, kas viņiem nepieciešama konkrētajā brīdī. Organizējam hibrīdapmācības. Darbinieki grib apgūt gan digitālās prasmes, gan citas jaunas prasmes, kas nepieciešamas darbam. Esam izveidojuši klubu apmācību dalībniekiem, kur notestēt jaunās zināšanas, dalīties ar pieredzi, ieteikt jaunas apmācības, novērtēt apmācību kursus u.c

Klientu apkalpošanas prasmes irļoti svarīgas, jo tas dod iespēju labāk uzklausīt klientu vajadzības, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti. Empātija, spēja "iekāpt klienta kurpēs", spēja sadarboties ar klientu un piedāvāt radošus risinājumus -tās ir prasmes, ko nepieciešams apgūt arī digitalizācijas laikmetā.

Dimitris Theodorakis, UNI Eiropa arodbiedrība

 Arodbiedrības prioritāte nr. 1 digitalizācijas apstākļos irdarba vietas Pasta darbiniekiem.

Prioritāte nr. 2 ir darba aizsardzība darbiniekiem, lai saglabātu darbinieku veselību un darbaspējas.

Arodbiedrības ir jāiesaista apmācību procesa plānošanā un analīzē, jo apmācība ir iespēja darbiniekiem saglabāt darbu (employability) ilgtermiņā.

Darbiniekiem ir jāredz un jāsaprotpriekšrocības, ko dod apmācības. Šeit ir būtiska loma arodbiedrībai, veicot izskaidrošanas darbu. Apmācības būs efektīvas, ja darbinieki būs motivēti apgūt jaunas zināšanas. To var panākt izskaidrojot gan pozitīvos, gan negatīvos digitalizācijas aspektus. Lai darbinieki izprastu situāciju un piedalītos apmācībās. Apmācības palīdz darbiniekiem karjeras izaugsmē.

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.