• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā


 
 
Jau drīz tiks publicēta LSAB PRO prezidentes Irēnas Liepiņas grāmata "Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā" .  
​Grāmata ir īpašs veltījums LSAB PRO biedriem un ieguldījums kolektīvo darba tiesību un sociālā dialoga attīstībai Latvijā. Individuālās darba tiesības Latvijā ir augstā līmenī, tāpēc vajadzīgs attīstīt arī kolektīvās darba tiesības Latvijā, kas nodrošinātu labāku darba tirgus regulējumu un lielāku darbinieku labbūtību. 
 
Kā norāda izdevniecība "Tiesu namu aģentūra" - topošā grāmata nozīmīga ar to, ka tā skar ļoti būtisku un aktuālu tiesību tēmu: darbinieku aizsardzību gadījumos, kad uzņēmumu, kurā darbinieks nodarbināts, iegūst cita persona, t. i., cits darba devējs.
 
Šādas grāmatas aktualitāti nosaka arī tas, ka līdzšinējā praksē visbiežāk uzņēmumu pārejas centrā ir bijuši ekonomiskie un komerctiesiskie jautājumi, nepievēršot pietiekamu uzmanību tieši darbinieku aizsardzībai. Tas nereti novedis pie nelabvēlīgiem rezultātiem gan darbiniekiem, gan pašam uzņēmumam.
 
Grāmatu veido četras nodaļas: pirmajā nodaļā sniegts uzņēmuma pārejas vispārīgs raksturojums; otrajā nodaļā aplūkotas darbinieku aizsardzības pamatnostādnes uzņēmuma pārejā; trešā nodaļa veltīta darbinieku aizsardzības pamatnostādņu īstenošanai, uzsverot darbinieku informēšanas un konsultēšanas nozīmi, darbinieku individuālo un kolektīvo aizsardzību; ceturtajā nodaļā ietverti priekšlikumi darbinieku aizsardzības pilnveidošanai uzņēmuma pārejas apstākļos.
Darbā plaši aplūkotas un analizētas gan Latvijas, gan starptautisko darba tiesību teorijas un prakses atziņas. Izpētes un analīzes rezultātā radušos secinājumus autore izmantojusi, sniedzot vērā ņemamus un būtiskus priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, lai aizsargātu darbinieku intereses.
 
Grāmatas beigās ir plašs izmantotās literatūras un tiesu prakses klāsts.
Irēnas Liepiņas grāmata “Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā” kā vērtīga lasāmviela un izziņas avots būs ļoti noderīga ne tikai esošajiem un topošajiem juristiem, bet arī ikvienam, kuram praktiskā darbā vai kādā dzīves situācijā jāsaskaras ar šajā grāmatā aplūkotajiem darbinieku aizsardzības jautājumiem uzņēmuma pārejas apstākļos.
 
#TNAgrāmatas #juridiskāliteratūra #darbatiesības #darbiniekuaizsardzība #uzņēmumupāreja #estiesības

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.