• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB biedri piedalās ESF projekta konferencē SkopjēLatvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) biedres Gabriela Fomina un Estere Fomina š.g. 12. jūlijā piedalījās ESF projekta “Digital Single Market Influence on Strong and Sustainable employee involvement” DISMISS (Digitālā vienotā tirgus ietekme uz spēcīgu un ilgtspējīgu darbinieku iesaisti) fināla konferencē Skopjē, Maķedonijā, kas noslēdza gadu ilgušo projektu ar tēmu “Participatory strategies for a European single market based on workers’ and employers’ participation” (Līdzdalības stratēģijas Eiropas vienotajam tirgum, kuru pamatā ir darba ņēmēju un darba devēju līdzdalība).

 Konference sākās ar darba ņēmēju un darba devēju īsu kopsavilkumu par paveikto projekta laikā, izsakot atziņas un secinājumus par projektu. LSAB pārstāves prezentēja Latvijas progresu digitālā tirgus ieviešanā, šķēršļus šajā procesā un ieskicēja nākotnē nepieciešamos uzlabojumus. Ar savu pieredzi dalījās arī Lietuvas, Polijas, Slovēnijas, Serbijas, Maķedonijas un Spānijas – projekta dalībvalstu – partneri.

 DISMISS pēdējā konferencē tika prezentēti projekta ietvaros notikušās aptaujas rezultāti. Aptauja apkopoja darba devēju un darba ņēmēju pozīciju dažādos jautājumos saistībā ar vienoto digitālo tirgu, kuri tika izkārtoti trīs pīlāros - pieejamība: digitālajām precēm un pakalpojumiem visā Eiropā; vide: piemērotu apstākļu un līdzvērtīgu konkurences nosacījumu radīšana digitālo tīklu un inovatīvu pakalpojumu attīstībai; ekonomika un sabiedrība: digitālās ekonomikas izaugsmes potenciāla palielināšana.

 Drīzumā gaidāms projekta kopsavilkums, uz ko balstoties attiecīgi tiks sagatavots stratēģijas piedāvājums, ko prezentēs Eiropas Komisijas pārstāvjiem un izdos publikācijas formātā.

 Projekta vadošā organizācija – Lietuvas arodbiedrību konfederācija, LSAB ir asociētā partnerorganizācija.

 Iepriekšējās konferences notikušas Viļņā, Varšavā, Madridē, Belgradā un Skopjē.Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.