• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO

LSAB PRO galvenie uzdevumi ir:
1) pārstāvēt un aizstāvēt Arodbiedrības biedru tiesības un intereses;

2) uzņemt jaunus biedrus;
3) sagatavot un noslēgt darba koplīgumus ar darba devējiem par darbinieku darba un sociāli ekonomiskajiem jautājumiem, kā arī kontrolēt to izpildi;
4) ierosināt un iesniegt priekšlikumus par izmaiņām tiesību aktos;
5) piedalīties konsultatīvo padomju, institūciju, komiteju, komisiju darbā , sarunās ar darba devējiem un organizācijām;
6) organizēt darba, darba aizsardzības un citu sociālās aizsardzības likumu ievērošanas sabiedrisko kontroli saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;
7) veidot arodbiedrības sociālās palīdzības un apdrošināšanas fondus;
8) sniegt konsultācijas un juridisku palīdzību arodbiedrības biedriem un organizācijām;
9) veikt arodbiedrības biedru izglītošanu;
10) informēt arodbiedrības biedrus par arodbiedrības darbību, izdot un izplatīt arodbiedrības informatīvos izdevumus un materiālus;
11) organizēt masu akcijas - mītiņus, manifestācijas, demonstrācijas, piketus, streikus un cita veida protesta akcijas - kā galējo savu biedru sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšanas veidu;

12) piedalīties Latvijas un starptautiskajā arodbiedrību kustībā, sekmēt arodbiedrību sadarbību Latvijā un ārzemēs;
13) sadarboties ar citām organizācijām uz savstarpējās vienošanās vai līguma pamata;
14) atbalstīt un veicināt kultūras, sporta, tūrisma aktivitātes 
15) arodbiedrības biedru interesēs veikt citas darbības saskaņā ar šiem Statūtiem un darbības programmu.Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.