• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB biedri piedalās konferencē "Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā"2019. gada 4. decembrī vairāki LSAB biedri un sakaru nozares darba devēji aktīvi piedalījās valdības sociālo partneru - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) - organizētajā konferencē "Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā".

Vienkopus pulcēja darba devējus, darba ņēmējus un valsts pārvaldes pārstāvjus, lai iepazītos ar Eiropas pieredzi sociālā dialoga ietvaros īstenotajām iniciatīvā darbinieku attīstībai un stabilitātei darba tirgū. Konferencē ar savu pieredzi prasmju fondu darbībā iepazīstināja Zviedrijas un Nīderlandes sociālie partneri. 

Konferences materiāli ir pieejami: http://www.lddk.lv/notikums/valdibas-socialie-partneri-ieguldijums-cilvekkapitala-un-prasmju-pilnveide-prieksnoteikums-parejai-uz-augstas-pievienotas-vertibas-ekonomiku/

Konference notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.