• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Par vispasaules cienīga darba solidaritātes akciju DPD darbiniekiem


God. Jānim Grantam
DPD Latvijas valdes priekšsēdētājam

SIA DPD Latvija
Uriekstes iela 8A, Rīga

Par vispasaules cienīga darba solidaritātes akciju DPD

Rīgā, 2021. gada 1. decembrī. 

 

Godātais Granta kungs!

Mēs, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO (turpmāk – LSAB PRO) kā UNI Global dalīborganizācija, pasta un loģistikas darbinieku vārdā solidarizējamies ar DPD darbiniekiem Šveicē, kuri vērsuši arodbiedrību kustības uzmanību uz nedrošiem darba apstākļiem un apvienošanās brīvības neievērošanu DPD Šveicē.

LSAB PRO pauž atbalstu DPD Šveices darbinieku arodbiedrībai UNIA, un aicina darba devēju atvērt sociālo dialogu ar UNIA, lai uzlabotu darba apstākļus.

Darba ņēmējiem ir tiesības apvienoties un būt pārstāvētiem izvēlētajā arodbiedrībā, un DPD Šveice atteikšanās sadarboties ir pielīdzināma apvienošanās brīvības neievērošanai.

Mēs esam sarūgtināti par Šveices DPD anti-arodbiedrību rīcību, jo uzņēmums 2017. gadā parakstīja globālu vienošanos ar UNI Global Union, kurā ir skaidri formulētas darbinieku tiesības uz arodbiedrību pārstāvību bez iebiedēšanas vai represijām. Mēs aicinām pārskatīt savu nostāju šajā jautājumā un nekavējoties sākt ievērot darbinieku arodbiedrību tiesības. Aicinām arī uzlabot kurjeru darba apstākļus. DPD kurjeri strādā pandēmijas laikā, un pret viņiem ir jāizturas kā varoņiem, nevis robotiem. Šveices arodbiedrība UNIA ir dokumentējusi sociālā dempinga sistēmu, slēdzot apakšuzņēmuma līgumus, kas neatbilst uzņēmuma biznesa standartiem, atbilstoši kuriem uzņēmuma mērķis ir rīkoties atbildīgi un ētiski. Aicinām DPD visā Latvijā rūpēties par darbaspēku, kas aizņemtajā pirmssvētku ir pakļauts nopietnam saslimšanas riskam COVID-19, pārslodzes un stresa dēļ.

Atbalstām mūsu kolēģus Šveicē par centieniem uzlabot darba apstākļus DPD kurjeriem, un mēs stāvam plecu pie pleca ar viņiem.

Vispasaules solidaritātes akcijas ietvaros aicinām Jūs uz tikšanos, lai rādītu Latvijas DPD kā pozitīvo piemēru sociālā dialoga ietvaros.

Ar cieņu,
prezidente Irēna LiepiņaJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.