• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB PRO un RUB piedalās ESF projektā par darbinieku iekļaušanu un aizsardzību uzņēmumu restrukturizācijāRUB sadarbībā ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību PRO piedalās kopīgā ESF projektā par darbinieku iekļaušanu un aizsardzību uzņēmumu restrukturizācijā (“INCLUSION – promoting workers` involvement in decision making during the restructuring processes in undertakings”).

2021.gada 15.decembrī notika projekta partneru online tikšanās.
Galvenās atziņas par sociālo dialogu restrukturizācijas procesā: solidaritāte un dalītā atbildība ir galvenie ieguvumi pārmaiņu procesos.
Šajā projekta partneru tikšanās reizē Latviju pārstāv projekta eksperte Irēna Liepiņa un RUB biedra SIA “Webdev” darbinieks un LU Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes students  Valters Rokjānis.
Projekta mērķi:
– Apmainīties ar labu praksi un pieredzi starp sociālajiem partneriem no ES jaunajām, vecajām dalībvalstīm un kandidātvalstīm;
– Uzlabot sociālo partneru pārstāvju kvalifikāciju juridiskajos jautājumos un ES direktīvās, kas saistītas ar pārstrukturēšanas procesiem;
– Stiprināt sadarbību starp sociālajiem partneriem un sagatavot jaunus risinājumus, lai risinātu pārstrukturēšanas procesa sekas;
– Palielināt darba ņēmēju un darba devēju pārstāvju informētību par ES tiesību aktiem attiecībā uz darba ņēmēju iesaistīšanu;
– Risināt darba ņēmēju iesaistīšanas problēmas, kas saistītas ar pārmaiņām darba pasaulē saistībā ar ārpakalpojumiem, apakšlīgumiem, digitalizāciju/mākslīgo intelektu/automatizāciju un jauniem darba veidiem;
– Attīstīt sociālo dialogu starp darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem.
Projekta dalībvalstis: Polija, Serbija, Ziemeļmaķedonija, Malta, Spānija, Rumānija un Latvija.
Projekta ilgums: 22 mēneši, sākot no 2021.gada aprīļa
 
 


Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.