• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB biedri piedalās konferencē “Nozaru koplīgumi un nozaru konkurētspēja: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā”2018. gada 06. decembrī Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkota starptautiska konference par nozaru koplīgumiem un konkurētspēju, kā arī sociālo partneru organizāciju pieredzi Eiropā. Konferencē piedalījās Eiropā atzītākie eksperti sociālā dialoga jomā.

Konferenci ar uzrunām atklāja LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone, LBAS priekšsēdētāja vietniece, LSAB prezidente Irēna Liepiņa un Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietniece Jana Mužniece.

Pirmā konferences tēma bija par darba attiecībām un sociālo dialogu dažādās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Par darba devēju un darba ņēmēju vienošanās procesu un tā attīstības tendencēm Eiropā informēs Christian Welz, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) pētnieks. Par sociālā dialoga Eiropā pamatprincipiem un to piemērošanu ES dalībvalstīs pastāstīja Maxime Cerutti, Eiropas Biznesa un darba devēju organizācijas “BusinessEurope” Sociālo lietu departamenta direktors. Savukārt Peter Scherrer, Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāra vietnieks sniedza prezentāciju “Koplīgumu pārrunu un algu politiku koordinēšanas prioritātes Eiropā”.

Konference turpinājās ar starptautisko ekspertu diskusiju par sociālo partneru lomu un tiesībām un autonomijas praktiskajiem aspektiem.

Konferences turpmākajā daļā tika pārrunāts sociālais dialogs dažādās valstīs un gan darba devēju, gan darba ņēmēju viedoklis par sociālā dialoga norisēm. Darba ņēmēju skatījumu par nozaru koplīgumu pārrunu praksi sniedza Ismo Kokko, Somijas Arodbiedrību Centrālās organizācijas (SAK) koplīgumu pārrunu padomnieks. Par nozaru koplīgumu pārrunu sistēmu Vācijā informēja Zanda Martens, Pakalpojumu nozares darbinieku apvienotās arodbiedrības ver.di pārstāve no Ziemeļreinas-Vestfālenes federālā reģiona. Bet par nozaru koplīgumu pārrunu tiesisko regulējumu un praksi Norvēģijā pastāstīja Line Eldring, Norvēģijas arodbiedrību apvienotās federācijas (Fellesforbundet) politikas padomniece.

Pēc šīs sadaļas eksperti diskutēja par darba tirgus attīstību, bet konference noslēdzās ar diskusiju “Darbs nākotnē: sociālo partneru un likumdevēja loma” un Latvijas sociālo partneru rekomendācijām rīcībpolitikas veidotājiem.

Konference notika ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

http://www.lbas.lv/news/1733 

Pasākuma materiāli ir pieejami: http://www.lddk.lv/notikums/starptautiska-konference-par-nozaru-kopligumiem-un-konkuretspeju/

Sociālo partneru izstrādātās rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem var apskatīt šeit.

Konferences fotogrāfijasJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.