• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB konference „Eiropas Sociālais dialogs pasta nozarē – ģenerālvienošanās iniciatīva”2018.gada 22. novembrī notika LSAB konference „Eiropas Sociālais dialogs pasta nozarē – ģenerālvienošanās iniciatīva”, kurā apspriedām pasta nozares aktualitātes. Bija interesanti, noderīgi un galvenais - patiess prieks satikties, iedvesmoties jaunām panākumu virsotnēm!

LSAB uzskata, ka izaugsme un darbinieku labklājība ir vienas medaļas puses – tās ir nesaraujamas un tikai kopā veido izcilu rezultātu. Tātad līdz ar inovāciju un izaugsmes kultūru Latvijas pasta nozarē ir jāaug arī darbinieku labklājībai. Investīcijas darbiniekos ietekmē darba rezultātu. Tātad jo vairāk darba devējs iegulda darbiniekos, jo vairāk var saņemt atpakaļ, jo vairāk pieaug darba produktivitāte un uzņēmuma konkurētspēja. Labākā un noturīgākā investīcija darbiniekos ir uz koplīguma pamata!

Arodbiedrība - tie esam mēs paši un arodbiedrība dara to, ko mēs katrs darām kopējā mērķa labā. Jo vairāk LSAB ir biedru, jo lielākas investīcijas ir iespējamas darbiniekos no darba devēja puses, jo labāku koplīgumu varam noslēgt kā arodbiedrība. Aiciniet arī savus darba kolēģus pievienoties LSAB, jo kopā mēs esam spēks un varam ātrāk panākt pozitīvas pārmaiņas darbiniekiem, kas ir tik nepieciešamas jau tagad. Ir nepieciešams vismaz 51% darbinieku arodbiedrībā - LSAB!

Ceturtdien, 22.11.2018. tika analizēta arī ģenerālvienošanās iniciatīva kā nozares pašregulācijas iespēja. Ģenerālvienošanās tekstā arodbiedrība un darba devējs vienojas par tādiem svarīgiem un būtiskiem noteikumiem pasta nozarē, kā darba drošība, minimālā alga, prasmju fondi darbinieku pārkvalifikācijai un citām darbiniekiem svarīgām lietām, kuras nodrošina stabilitāti darbiniekiem un uzņēmuma konkurētspēju ilgtermiņā.

Liels paldies LDDK pārstāvjiem par konferences bagātināšanu un sociālā partnera viedokli!

Pievienojies LSAB un atbalsti ģenerālvienošanās iniciatīvu pasta nozarē!

Solidaritātē,

Ar cieņu,

Irēna Liepiņa
LSAB prezidente

 

           

 Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.