• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Veidojam Eiropas platformu par darbinieku nosūtīšanuŠī gada 1.augustā sadarbībā ar Bulgārijas arodbiedrību savienību „PODKREPA” Eiropas Savienības Mājā Rīgā ESF projekta VP/2017/003/0031  ietvaros norisinājās starptautisks seminārs "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana". Šis bija trešais diskusiju forums projekta ietvaros. Iepriekšējās tikšanās notikušas 2018.gada pirmajā pusē Sofijā un Kopenhāgenā.

Semināra galvenā tēma bija jūnijā pieņemtā ES direktīva par darbinieku nosūtīšanu: projekta partneru pieredzes apmaiņa un platformas izveide. Tika apskatīti darbinieku nosūtīšanas problēmjautājumi un ES jaunās direktīvas pilnveide, kā arī priekšlikumi tās uzlabošanai it īpaši Latvijas normatīvo aktu kontekstā.

Liels uzsvars tika likts uz vispārēju pārskatu par situāciju Latvijā. Seminārā ar savu pieredzi darbinieku nosūtīšanas jautājumos dalījās pārstāvji no Latvijas Republikas Saeimas, Labklājības ministrijas, Valsts Darba inspekcijas un uzņēmuma “Citrus Solutions”.

Dienas gaitā tika diskutēts par iecerēto interneta platformu, kas apkopotu informāciju par valstu normatīvajiem aktiem, kas regulē darbinieku nosūtīšanu un kalpotu kā rokasgrāmata gan darba devējiem informēšanā, gan darbiniekiem savu interešu aizstāvībā. Tika pārrunāta arī sadarbība starp sociālajiem partneriem un darba inspekcijām visās projekta dalībvalstīs.

Projekta vispārējs mērķis ir izveidot aktīvus mehānismus nosūtīto darbinieku tiesību kontrolei un uzraudzībai visā Eiropas Savienībā, caur sociālo partneru, valsts darba inspekciju un Eiropas aģentūru sadarbošanos, zināšanu apmaiņu un ar pierādījumiem balstītu praksi. Tā partneri pārstāv arodbiedrības no Dānijas, Čehijas, Bulgārijas, Rumānijas, Slovākijas, Kipras un Latvijas. LSAB ir projekta vadošais partneris.

Ir izveidota informatīva platforma, lai panāktu taisnīgāku mobilitāti Eiropas Savienībā eu-watchdog.com, kurā var atrast vērtīgu informāciju par darbinieku nosūtīšanu. Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.