• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO

Koplīgums

LSAB PRO iestājas par Koplīgumu noslēgšanu katrā uzņēmumā.

Koplīgums ir pati galvenā vienošanās, kas uzņēmuma līmenī garantē cilvēka cienīgu darbu - uzlabo darbinieka individuālo darba līgumu, kā arī Darba likuma vispārīgos nosacījumus, padara tos drošākus un stabilākus.

Koplīgums ietver: 
• darba samaksas (pamatalgas, prēmiju, piemaksu) nosacījumus saistībā ar darba apjoma un kvalifikācijas novērtējumu, kas nodrošina strādājošo ienākumu adekvātu pieaugumu; 
• drošas un nekaitīgas darba vides, darba apstākļu un darba aizsardzības sistēmas organizāciju uzņēmumā;
• nodarbinātības nosacījumus – darbā pieņemšanu, stabilu darba vietu saglabāšanu (pret nepamatotu atlaišanu, pret pamatdarbinieku aizstāšanu ar pagaidu darbiniekiem u.tml.);
• darbinieku kvalifikācijas un izglītības jautājumu risinājumu;
• darba kārtības, darba un atpūtas laika sabalansētas izmantošanas noteikumus;
• sociālās garantijas (dzīvības un veselības apdrošināšana, papildu pensiju uzkrājumi), kā arī atbalstu dažādās dzīves situācijās;
• savstarpējās tiesības un pienākumus visos iespējamos ar darba tiesiskajām attiecībām saistītajos jautājumos.

Arodbiedrību katrā darbinieku kolektīvā!
Labu Koplīgumu katrā uzņēmumā!
Tas ir Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības galvenais uzdevums.Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.