• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Turpinam veidot interneta platformu "Watchdog" par darbinieku nosūtīšanu Eiropā2019. gada 11., 12. un 13. martā LSAB biedri “ESF projekta VP/2017/003/0031 "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana” ietvaros piedalījās III darba grupas sanāksmē, kura notika Madridē, Spānijā.

Projekta mērķis ir izveidot aktīvus mehānismus nosūtīto darbinieku tiesību ievērošanai, kontrolei un uzraudzībai visā Eiropas Savienībā un veicināt sociālo partneru, valsts darba inspekciju un Eiropas nodarbinātības aģentūru sadarbību, zināšanu apmaiņu un dalīties ar praktisko pieredzi. Lai sasniegtu mērķi, ir jāizveido interneta vietne “Watchdog”, kas nodrošinās informāciju gan darbiniekiem, kuri ir nosūtīti darbā uz citu Eiropas valsti , gan darba devējiem.

Projekta partneri pārstāv arodbiedrības, NVO un darba devēju organizācijas no Dānijas, Čehijas, Bulgārijas, Rumānijas, Slovākijas, Kipras un Latvijas.

Darba grupas tikšanās galvenais mērķis ir nodrošināt interneta platformas “Watchdog” izveidi un pabeigšanu līdz 2019.gada jūnijam, platformas satura izstrādi, pārrunāt jau ievietotās informācijas lietderību un atbilstību projekta mērķim. Dānijas partneri no NVO FIC (Forum for International Cooperation) prezentēja darba grupai interneta platformu „Watchdog” pašreizējā izstrādes stadijā. Projekta partneri vienojās par platformas saturu un apsprieda idejas par nepieciešamajām papildus sadaļām un informāciju, kas būtu noderīga gan nosūtītajiem darbiniekiem, gan darba devējiem. Darba grupa novērtēja jau ieguldīto darbu platformas tapšanā un vienojās par tālākajiem uzdevumiem katram partnerim. Partneri vienojās par informatīvo kampaņu un akciju organizēšanu tiešsaistes platformā, kas ir pastāvīgas neformālas uzraudzības komitejas instruments nosūtīto darbinieku tiesību aizstāvībai.

Darba grupa pieaicināja Spānijas Darba inspekcijas pārstāvjus, lai uzzinātu arī par Spānijas Darba inspekcijas darbu un lomu darbinieku nosūtīšanas procesā. Saņemtā informācija tiks ievietota mājas lapā “Watchdog”.

Nākamā darba grupas tikšanās ir paredzēta 2019. gada maijā, kas ir plānota kā pēdējais, noslēdzošais posms platformas izveidei. Pēc projekta beigām LSAB publicēs saiti uz mājas lapu “Watchdog” , lai biedri varētu ar to iepazīties. Mājas lapa būs īpaši noderīga darbiniekiem, kurus darba devējs nosūta strādāt uz citu Eiropas valsti.Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.