• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Jaunākās LSAB PRO ziņas
26.01.2021

Dārgie LSAB PRO aktīvisti,

 Aicinu iepazīties ar LSAB PRO jauno ziņu izlaidumu. Sirsnīgs paldies Jums par ieguldījumu, idejām un darbību LSAB PRO.

Veiksmīgu un jauku nedēļu!

 Ar cieņu,

 Dr. Irēna Liepiņa

LSAB PRO prezidente


Jaunākās LSAB ziņas
10.09.2020

Labdien, cien. LSAB biedri!

Aicinu iepazīties ar  LSAB ziņām par mūsu veikumu vasarā!  

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai 2021. gadā aprit 100 gadi.  Cienām mūsu saknes un tiecamies ar pozitīvu spēku un darba misijas apziņu pretim nākotnei. LSAB darbība ir centrēta uz biedriem. Par sadarbību, zināšanām un disciplīnu arodbiedrībā!

Vienoti un stipri Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā!

Ar cieņu,
solidaritātē,

Dr. Irēna Liepiņa

LSAB prezidente


LSAB tikšanās Satiksmes ministrijā
27.08.2020

2020. gada 27. augustā veiksmīgi norit Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības tikšanās ar Satiksmes Ministru T. Linkaiti, VAS “Latvijas Pasts” vadību un Latvijas Preses izdevēju asociāciju par iespējām uzlabot abonētās preses piegādes kvalitāti.

Tika pārrunāti arī LSAB biedriem svarīgi jautājumi par darba laiku, atalgojumu u.c.


LSAB rīko otro Jauniešu forumu "Organizēta darba perspektīva nākotnē"
14.08.2020

2020. gada 14. un 15. augustā Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LSAB) ar Fridriha Eberta fonda atbalstu rīkoja jau otro Jauniešu forumu "Organizēta darba perspektīva nākotnē".

Pirmajā foruma daļā jaunieši un LSAB aktīvisti kopīgi vienojās par arodbiedrības vērtībām, misiju un darbībām, lai panāktu vēlamos rezultātus sakaru nozarē nodarbinātajiem Latvijā. LSAB prezidente Irēna Liepiņa īpaši uzsvēra jauniešu lomu arodbiedrību izaugsmē un aktīvas sabiedrības veidošanā, kur sociālajam dialogam ir noteicošā loma.

Otrajā LSAB Jauniešu foruma daļā valdīja sportisks gars un jaunieši pildīja sporta uzdevumus svaigā gaisā.

Viss raksts            Vairāk bildes galerijā                 


Arodbiedrība - ieguvumi darbiniekiem un darba devējiem
15.07.2020


Tikšanās LR Satiksmes ministrijā
13.07.2020

Jūlija sākumā noritēja tikšanās LR Satiksmes ministrijā par VAS "Latvijas Pasts" darbinieku atalgojuma uzlabošanas progresu, abonētās preses piegādi un ģenerālvienošanos. 

Viss raksts


LSAB prezidentes intervija TVNET portālam
08.07.2020

Covid-19 radītā krīze vairāku nozaru uzņēmumiem Latvijā ir likusi pārvērtēt un mainīt veidu, kā strādāt. To izjūt ne tikai darbinieki, bet arī uzņēmumu klienti. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente Irēna Liepiņa intervijā portālam TVNET pastāstīja, kādēļ nepieciešams atslēgties no digitālajām ierīcēm, kāda nākotne gaida pasta nozari, kā arī - kāpēc Latvijai nepieciešams sociālā dialoga likums nozaru koplīgumu attīstībai.

Interviju lasīt šeit.

 

 


Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai.
08.07.2020

Komisija iepazīstina ar Eiropas Prasmju programmu ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai. Tajā izvirzīti vērienīgi kvantitatīvi prasmju pilnveides (jau esošu prasmju uzlabošanas) un pārkvalificēšanas (jaunu prasmju apgūšanas) mērķi, kas jāsasniedz nākamajos 5 gados. Programmas 12 darbības pievēršas nodarbinātībai vajadzīgajām prasmēm, veidojot partnerības ar dalībvalstīm, uzņēmumiem un sociālajiem partneriem, dodot cilvēkiem iespēju iesaistīties mūžizglītībā un izmantojot ES budžetu par katalizatoru, ar kura palīdzību piesaistīt publiskos un privātos ieguldījumus prasmju veidošanai.

Visu rakstu lasīt šeit.

Prezentācija apskatāma šeit.


LSAB tiekas ar Satiksmes ministru
11.06.2020

2020. gada 11. jūnijā noritēja Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības delegācijas tikšanās ar Satiksmes ministru Tāli Linkaitu.

Tikšanās laikā tika izrunāti VAS "Latvijas Pasts" darbinieku aktuālie jautājumi: par darba laiku, slodzēm, normēšanu un atalgojuma uzlabošanas iespējām uzņēmumā un ilgspējīgu attīstību.

Liels paldies ministram par atsaucību un pozitīvu jautājumu virzību!


Pievienojies LSAB! Kopā mēs paveiksim vairāk!
09.06.2020

LSAB ZELTA BIEDRI
03.06.2020

Marutai Eizentālei - 80

2020. gada 2. jūnijā Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) ilggadējā biedre, Maruta Eizentāle atzīmēja savu 80 gadu jubileju. Sirsnīgi sveicam!  LSAB vārdā jubilāri sveica LSAB prezidente Irēna Liepiņa, vēlot stipru veselību, panākumus un enerģiju!

Maruta ir mūsu arodbiedrības biedre pasta sektorā jau no 18 gadu vecuma. Kopā tie ir 62 gadi, kopā ar Latvijas pastu un arodbiedrību! 

Viss raksts

     


Viesmīlības nozares ģenerālvienošanās
17.04.2020

 Viesmīlības nozare vienojas par priekšnoteikumiem ilgtspējas un konkurētspējas nodrošināšanai pēc Covid-19 krīzes

Dr. Irēna Liepiņa, LSAB prezidente: “2020.gada martā Latvijas Sakaru nozares arodbiedrība (LSAB) un trīs darba devēju organizācijas ir parakstījušas ģenerālvienošanos viesmīlības sektorā. Ģenerālvienošanās ir LSAB un Latvijas Restorānu biedrības, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas un Latvijas Tirgotāju Asociācijas vienošanās par minimālajiem noteikumiem visā nozarē un kopīgu risinājumu meklēšana cienīgu darba vietu nodrošināšanai COVID19 laikā un pēc tā.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

Viss raksts   

 


Viesmīlības nozares ģenerālvienošanās
15.04.2020

 2020.gada 16. martā Latvijas Sakaru nozares arodbiedrība (LSAB) un trīs darba devēju organizācijas ir parakstījušas ģenerālvienošanos viesmīlības sektorā.

LSAB Pilnvaroto konferences balsojumā vienbalsīgi tika atbalstīts LSAB prezidentes Irēnas Liepiņas mandāts noslēgt ģenerālvienošanos viesmīlības nozarē.

Sveicam jauno LSAB valdes locekli E. Morozovu, kura pārstāv tūrisma un viesmīlības sektoru.

 Viss raksts

Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.


Jaunākās LSAB ziņas
11.04.2020

Dārgie LSAB aktīvisti,

Aicinu iepazīties ar LSAB jauno ziņu izlaidumu par galvenajiem notikumiem martā un aprīļa sākumā.

Ziņas pieejamas šeit.

Sirsnīgs paldies Jums par ieguldījumu, idejām un darbību LSAB.

Priecīgas Lieldienas!

Veselību, optimismu un pavasara enerģiju vēlot,

 

Ar cieņu,

Irēna Liepiņa,

LSAB prezidente


Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības konference pasta sektorā “Vienoti un stipri”
23.03.2020

Video no LSAB pasta sektora konferences 2020.gada 7.martā


Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības paziņojums par atbalstu valdības rīcībai, lai ierobežotu Covid- 19 izplatību un samazinātu krīzes ietekmi uz Latvijas uzņēmumiem un strādājošajiem
19.03.2020

Valdības sociālie partneri - Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) un  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) - ņemot vērā Ministru prezidenta K.Kariņa 2020.gada 14.marta rīkojumu Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu  ar mērķi ierobežot Covid- 19 izplatību, izsaka pārliecību par uzņēmēju un visu Latvijas iedzīvotāju izpratni un spēju uzņemties atbildību, lai sniegtu atbalstu valdības ieviestajiem pasākumiem saslimšanas izplatības mazināšanai.

Viss raksts


Globālo arodbiedrību padome: steidzami ekonomiski stimuli un pasākumi darba vietā, ņemot vērā COVID-19
19.03.2020

Pārstāvot vairāk nekā 200 miljonus darbinieku visā pasaulē, Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC), UNI Globālā arodbiedrību apvienība un tās globālie arodbiedrību partneri vakar aicināja valdības un darba devējus steidzami rīkoties COVID-19 krīzes gadījumā.

Grupas pieņēma paziņojumu Globālo arodbiedrību Padomes sanāksmē Londonā.

Viss raksts


Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības TET grupas pilnvaroto konference
18.03.2020

2020. gada 14. februārī notika Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības TET grupas pilnvaroto konference par koplīgumu TET grupā uzņēmuma ilgtspējai. LSAB konferenci vadīja LSAB prezidente I. Liepiņa, ar prezentācijām uzstājās TET valdes locekle I. Rone, kā arī LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

Viss raksts           Vairāk bildes galerijā

Konference notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros. 

 

 


Aicinam ikvienu atbalstīt algu pārrunas
20.01.2020

Ir nepieciešams izrāviens algu pārrunās pasta nozarē! Aicinu ikvienu atbalstīt algu pārrunas, lai rezultāti priecētu! Algu pārrunas ir kā kāpšana stāvā kalnā - biedri ir galvenais dzinējspēks uz augšu! Jo vairāk biedru - jo labāks rezultāts algu pārrunās! Pievienojies LSAB jau šodien - lsab@lsab.lv! Tavs atbalsts ir būtisks!


Stājās spēkā TET grupas un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības koplīgums jaunajā aktuālajā 2020.gada redakcijā
03.01.2020

No 2020.gada 1. janvāra stājās spēkā TET grupas un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības koplīgums jaunajā aktuālajā 2020.gada redakcijā. Prieks par vienu no labākajiem un inovatīvākajiem koplīgumiem Latvijā!

Vairāk: lsab@lsab.lv.


Kāda izskatīsies pasta nozare 2030. gadā?
02.01.2020

Kāda izskatīsies pasta nozare 2030. gadā? Eiropas pasta sociālie partneri, ieksaitot LSAB, paredz nākotnes tendences šajā nozarē. LSAB par pasta nozares nākotni diskutēja 6.12.2019. konferencē "Pasta sektora ilgtspēja".

Viss raksts


Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības konference pasta sektorā "Pasta sektora ilgtspēja".
06.12.2019

2019. gada 6. decembrī Arodbiedrību namā veiksmīgi un brīnišķīgā atmosfērā norisinājās Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības konference pasta sektorā "Pasta sektora ilgtspēja".

Viss raksts            Vairāk bildes galerijā


LSAB biedri piedalās konferencē "Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā"
04.12.2019

2019. gada 4. decembrī vairāki LSAB biedri un sakaru nozares darba devēji aktīvi piedalījās valdības sociālo partneru - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) - organizētajā konferencē "Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā".

Konference notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.

 

Viss raksts     


LSAB Jauniešu forums “Organizēta darba perspektīva nākotnē”
12.11.2019

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LSAB) 8.11.2019. organizēja Jauniešu forumu “Organizēta darba perspektīva nākotnē”, lai izglītotu jauniešus par sociālo dialogu un kolektīvajām pārrunām sakaru nozarē. Arodbiedrība ir organizēta darba perspektīva un var būt risinājums labākai darba nākotnei jauniešiem.

Viss raksts       Vairāk bildes galerijā

                 


LSAB Jauniešu forums “Organizēta darba perspektīva nākotnē”
08.11.2019


Ģenerālvienošanās nozaru koordinatoru un LBAS nacionālo ekspertu sanāksme
30.10.2019

2019. gada 30. oktobrī norisinājās ģenerālvienošanās nozaru koordinatoru un LBAS nacionālo ekspertu sanāksme, kurā tika pārspriestas aktualitātes piecu nozaru ģenerālvienošanās procesos. Nozaru pārstāvjiem pievienojās Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta Īpašuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļu nodaļas vadītāja Anda Orehova, lai sniegtu Finanšu ministrijas viedokli un komentārus par nodokļu atvieglojumiem atsevišķās pozīcijās tiem uzņēmumiem, kuros slēgts koplīgums.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

Viss raksts                                                     


LSAB aktualitātes: 4. apskats
15.10.2019

LSAB aktualitātes: 4. apskats

KĀPĒC vajadzīga pasta ģenerālvienošanās?

Vairāk video skatīt šeit.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 


ETUC seminārs “Mākslīgais intelekts: Algoritmu un e-pārvaldības izpratne” (Artifical Intelligence: Making sense of algorithms and e-governance”)
14.10.2019

2019. gada 08. oktobrī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības biedrs Sandis Mečajs piedalījās Eiropas arodbiedrību institūta (ETUI) rīkotajā seminārā “ Mākslīgais intelekts: Algoritmu un e- pārvaldības izpratne”. Seminārā kopumā piedalījās 20 Eiropas valstu arodbiedrību biedri (pārstāvot ap 10 dažādas valstis un nozares). Semināra mērķis bija apkopot un risināt konkrētus arodbiedrības jautājumus par MI (algoritmu izmantošanu, dziļo mācīšanos, datu analīzi). 

Viss raksts


LSAB tikšanās ar VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdi
01.10.2019

Šodien 2019. gada 01. oktobrī VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) valde tikās ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības  prezidenti Irēnu Liepiņu un LVRTC arodorganizācijas vadītāju Nadeždu Imaku, lai pārrunātu līdzšinējo un turpmāko sadarbību.

Viss raksts.


Pieredzes apmaiņas brauciens par ģenerālvienošanos 16.09.-17.09.2019 uz Slovēnijas Brīvo arodbiedrību konfederāciju un nozaru arodbiedrībām
16.09.2019

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) ESF projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros, notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Slovēniju, Ļubļanu. Latvijas arodbiedrību delegācijas sastāvā bija Ineta Makare (LSAB), Zaiga Volka (LIA), Dace Tarasova (LAKRS), LBAS projekta eksperti - Nataļja Preisa un Mārtiņš Svirskis.

Viss raksts             


LSAB paveiktais 2019.gada pirmajā pusgadā
12.09.2019


Ir izveidota Eiropas platforma par darbinieku nosūtīšanu
10.09.2019

LSAB pārstāvji piedalās projekta VS/2017/0351 "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana" noslēguma seminārā Sofijā, Bulgārijā. Šobrīd veiksmīgi projekta ietvaros ir izveidota un darbojas platforma, ar  mērķi informēt darbiniekus un darba devējus par minimālajām prasībām darbam ārzemēs nosūtīšanas gadījumā: http://eu-watchdog.com/

Viss raksts    Vairāk bildes galerijā

      


KAMPAŅA: Par ģenerālvienošanos ilgtspējīgai pasta nākotnei
09.09.2019

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LSAB) iestājas par cienīgu atalgojumu VAS “Latvijas Pasts” strādājošajiem un uzņēmuma ilgtspējīgu nākotni. LSAB atbalsta Globālās arodbiedrības UNI Global kampaņu, kurā ir 5 (piecas) galvenās prasības:

1. Investēt pasta nākotnē;
2. Izveidot ilgtspējīgu universālā pakalpojuma modeli, kurš ietver paku skaita pieaugumu;
3. Noteikt minimālos sociālos un vides standartus (ģenerālvienošanās pasta nozarē);
4. Garantēt ilgtspējīgu finansējumu universālā pakalpojuma izpildei;
5. Ievērot universālā pakalpojuma saistības (UPS) prasības (kompensāciju par abonētās preses piegādi).

LSAB vērš uzmanību, ka pasta pakalpojumu nozare ir nozīmīga Latvijas tautsaimniecībai un tai ir liels attīstības potenciāls. VAS ,,Latvijas Pasts” ir viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā. Atalgojuma paaugstināšana ir vajadzīga VAS ,,Latvijas Pasts” darbiniekiem un jauniešu piesaistei. Darbiniekiem ir augsta atbildība, zināšanu apjoms, plaša pieredze, darbiniekiem ir veselības un dzīvības risks. Viņu pašaizliedzīgais darbs nav pienācīgi atalgots un vairāku gadu garumā palicis nemainīgs.

Labākais veids kā uzlabot atalgojuma sistēmu un darba vidi pasta nozarē ir ģenerālvienošanās, piemēram, kā tas ir Skandināvijas un Rietumeiropas valstīs.

Par ģenerālvienošanos ilgtspējīgai pasta nākotnei! 
Vairāk informācijas: lsab@lsab.lv vai 29569377!

ATBALSTI UN PIEVIENOJIES LSAB!

Iesniegums par iestāšanos LSAB šeit

Parakstu lapa pieejama šeit


Jaunākās LSAB ziņas
15.08.2019

Dārgie LSAB aktīvisti,

 Aicinu iepazīties ar LSAB jauno ziņu izlaidumu par galvenajiem notikumiem pavasarī un vasarā.

Ziņas pieejamas šeit.

Sirsnīgs paldies Jums par ieguldījumu, idejām un darbību LSAB.

Veiksmīgu un jauku nedēļu!

 

 Ar cieņu,

 Dr. Irēna Liepiņa

LSAB prezidente


Pievienojies LSAB
15.08.2019


Atzinība no Valsts Prezidenta E. Levita kunga
09.08.2019

Arodbiedrības darba ikdienas priecīgākais mirklis - atzinība no Valsts Prezidenta E. Levita kunga! Prieks censties darbīgākai Latvijai! Kompliments visiem LSAB biedriem!


Tikšanās ar Fridriha Eberta fonda pārstāvjiem
06.08.2019

2019. gada 6.augustā Fridriha Eberta fonda (FES) pārstāvji tikās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietnieci un LSAB prezidenti Irēnu Liepiņu un Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības (LBNA) priekšsēdētāja vietnieku Mārtiņu Dunski, kā arī LSAB pārstāvi.

F. Eberta fonda pārstāvniecības Baltijas valstīs vadītājs Peer Krumrey un Matthias Weber pauda fonda ieinteresētību arodbiedrību un sociāldemokrātiskās kustības atbalstīšanā, īpaši akcentējot dažādu jauniešu projektu lielo nozīmi.

I. Liepiņa pateicās F. Eberta fondam par sadarbību un atbalstu demokrātiskām arodbiedrībām Latvijā (LBAS un tās nozarēm). FES atbalsta LBAS pasākumu organizēšanai, kas notiek jau tradicionāli – Darba tiesību forumam, semināriem par digitalizāciju un dzimumu līdztiesību, arodbiedrību jauniešu vasaras nometnēm, diskusijām u.c.

Arī turpmāk FES atbalstīs visas iepriekš minētās LBAS organizētās aktivitātes, turklāt LBAS varēs iesaistīties arī FES atbalstītos starptautiskos projektos starp 11 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

FES uzskata par svarīgu dzirdēt arodbiedrību balsi jautājumos, kas skar strādājošos. 
Ceram uz lielisku sadarbību!


Piesakies mācībām "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"
03.06.2019

Sākot ar 2019. gada 27.maiju ir uzsākta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem 12 tautsaimniecības nozarēs ES fondu projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide".

Var pieteikties visi strādājošie vecumā no 25 gadiem. https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/

Mācības ir pieejamas 12 tautsaimniecības nozarēs: 

elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
drukas un mediju tehnoloģijas;
transports un loģistika;
enerģētika;
ķīmiskā rūpniecība;
būvniecība;
kokrūpniecība;
metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
kultūra.

Detalizēts mācību saraksts ir pieejams projekta mājas lapā https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/

Šajā kārtā ir iespējams piedalīties mācībās, lai apgūtu mūžizglītības kompetences! Mūžizglītības kompetences:

valodu kompetence (piemēram, angļu valoda elektroenerģētikas nozarē strādājošajiem)
digitālā kompetence
uzņēmējdarbības kompetence (piemēram, iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai)
ilgtspējas kompetence
matemātiskā kompetence un kompetence dabaszinātnēs, tehnoloģijās un inženierzinātnēs
kultūras izpratnes un izpausmes kompetence
personīgā, sociālā un mācīšanās kompetence
apvienotās jeb integrētās kompetences


Konference “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs - valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”
15.05.2019

2019. gada 15. maijā sociālie partneri - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Valsts kanceleja organizēja konferenci “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs - valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”. 

Konference tika rīkota ES fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros.

Viss raksts  un vairāk bildes       


Par Pasta darbinieku atalgojuma uzlabošanas iespējām
03.05.2019

Tarifu celšana ir vienīgā iespēja uzlabot pasta darbinieku dzīves apstākļus

Pēdējo nedēļu laikā Latvijas sabiedrība diskutē par “Latvijas Pasta” ieceri mainīt universālo pasta pakalpojumu tarifus, pārmetot, ka tas sadārdzinās atsevišķus pakalpojumus.

Taču, vai kaut viens ir padomājis, ko tas nozīmē pašiem pasta darbiniekiem, kam tarifu maiņa ir vienīgā iespēja uzlabot dzīves apstākļus? 

Viss raksts


LSAB svētku konference “Sociālajam dialogam 100”
03.05.2019

2019.gada 02.aprīlī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība rīkoja svētku pilnvaroto konferenci "Sociālajam dialogam 100".

Sociālais dialogs ir vērtība. Sociālais dialogs ir miera un labklājības simbols un šogad tiek svinētā sociālā dialoga 100. gadadiena.

Viss raksts               Bildes skatīt galerijā.


LSAB biedri apmeklē A. Zeltiņas meistarklasi
13.04.2019

2019. gada 13. aprīļa pēcpusdienā un 18. aprīlī LSAB biedri no Latvijas Pasta AO, TET Jelgavas AO, Liepājas AO un VASES AO apmeklēja Agneses Zeltiņas rotu izgatavošanas meistarklasi.

Viss raksts

 


LSAB ilggadējā biedra un arodbiedrības uzticības personas Jurija Mališeva runa.
11.04.2019

"2019. gada 2. aprīlī mēs atzīmējām Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības svētku pilnvaroto konferencē "Sociālajam dialogam 100".
Es Jurijs Mališevs, ilggadējs Lattelecom darbinieks un arodbiedrības biedrs no 1962. gada, līdz šai dienai esmu līniju ekspluatācijas un celtniecības centra (LECC AO) arodbiedrības priekšsēdētājs. Biju uzaicināts uz LSAB rīkoto konferenci "Sociālajam dialogam 100". Redzētais un dzirdētais mani patīkami pārsteidza. Es lepojos ar to, ka piedalos LSAB arodbiedrības atjaunošanas un uzplaukuma procesā LSAB prezidentes Dr. Irēnas Liepiņas vadībā. 

Visa runa


Pateicība no SIA "Mailmaster"
10.04.2019

Labvakar!
Liels paldies par lielisko pasākumu!
Saņemtā balva bija liels pārsteigums gan mūsu valdes loceklim, gan visam
Mailmaster kolektīvam.
Pateicamies!
 
SIA "Mailmaster" kolektīva vārdā
Gundars Briedis. 


Jaunākās LSAB ziņas
01.04.2019

Dārgie LSAB aktīvisti,

Aicinu iepazīties ar LSAB jauno ziņu izlaidumu par galvenajiem notikumiem no janvāra līdz martam.

 

Ziņas pieejamas šeit.

 

Sirsnīgs paldies Jums par ieguldījumu, idejām un darbību LSAB.

Veiksmīgu un jauku nedēļu!

 

Ar cieņu,

Dr. Irēna Liepiņa

LSAB prezidente                                                

 


LSAB biedri apmeklē baleta izrādi “Pie Zilās Donavas”
17.03.2019

2019. gada 17.martā LSAB biedri no Zemgales AO un Latvijas Pasta apmeklēja LNO  baleta izrādi “Pie Zilās Donavas”.

Viss raksts


LSAB seniori apmeklē baletu "Pie zilās Donavas"
17.03.2019

2019. gada 17. marta vakarā LSAB seniori apmeklēja valšu karaļa, izcilā komponista J. Štrausa baletu ,,Pie zilās Donavas''.  

Viss raksts


Turpinam veidot interneta platformu "Watchdog" par darbinieku nosūtīšanu Eiropā
11.03.2019

2019. gada 11., 12. un 13. martā LSAB biedri “ESF projekta VP/2017/003/0031 "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana” ietvaros piedalījās III darba grupas sanāksmē, kura notika Madridē, Spānijā.

Viss raksts


LSAB Latvijas Pasta darbinieki apmeklēja Tenoru trio koncertu
08.03.2019

2019. gada 08. martā LSAB Latvijas Pasta darbinieki no Kurzemes un Rīgas apmeklēja Tenoru trio koncertu Latvijas Nacionālās operas un baleta Jaunajā zālē. 

Viss raksts


Atziņas no "Faktu apkopošanas semināra par digitalizāciju darba pasaulē”, Brisele, 28.02.2019
05.03.2019

2019.gada 28. februārī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības biedrs Lauris Labanovskis piedalījās Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) rīkotajā seminārā "Faktu apkopošanas seminārs par digitalizāciju darba pasaulē”/“Fact-finding seminar on digitalization in the world of work”/. Seminārs notika Beļģijā, Briselē, Eiropas Komisijas kongresu centrā (CCAB). 

Viss raksts


LSAB biedri ar ģimenēm apmeklē baleta izrādi “Karlsons lido”
03.03.2019

2019. gada 03. martā LSAB organizēja ģimenes izrādes apmeklējumu. Latvijas Nacionālajā operā LSAB biedri noskatījās baleta izrādi “Karlsons Lido”.

Viss raksts


LSAB biedru ceļojums uz Palangu
23.02.2019

2019. gada 23. janvārī LSAB biedri devās ceļojumā uz Lietuvu, lai baudītu brīvdienas Lietuvā. Apmeklēja Dzintara muzeju, Botānisko dārzu un slaveno gājēju ielu – Basanavičus gatvi.

Viss raksts               Vairāk bildes galerijā.
                             


LSAB prezidente Irēna Liepiņa saņem pateicību no Kultūras Ministrijas
21.02.2019

2019. gada 21. februārī Kultūras ministrijā notika Latvijas valsts simtgades Rīcības komitejas sēde, kurā piedalījās LBAS priekšsēdētāja vietniece, LSAB prezidente Irēna Liepiņa.

Kultūras ministre Dace Melbārde pasniedza Pateicību Irēnai Liepiņai par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts simgades svētku tapšanā. 


LSAB seniori apceļo Kurzemes muižas
16.02.2019

2019. gada 16. februārī LSAB seniori brauc ekskursijā apskatīt vēl neiepazītas muižas Kurzemes pusē.

Viss raksts      Vairāk bildes skatīt galerijā.


Pirmā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēde
07.02.2019

2019. gada 06. februārī veiksmīgi noritēja  pirmā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēde par 2019.gada valsts budžeta sagatavošanas aktuālajiem jautājumiem.

LSAB aktualizēja jautājumu par ģenerālvienošanās veicināšanu pasta nozarē un komepnsācijas laicīgu izmaksu VAS "Latvijas Pasts" darinieku atalgojuma uzlabošanai, kā arī citus darbiniekiem svarīgus jautājumus. Vairāk:  https://www.mk.gov.lv/content/nacionalas-trispusejas-sadarbibas-padomes-2019-gada-6-februara-sedes-darba-kartiba

Vairāk bildes skatīt šeit.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

 

                      

 


Sociālais dialogs Eiropā
06.02.2019

Sociālais dialogs Eiropā: apstiprināta Eiropas Sociālo partneru darbības programma 2019.-2021.gadam

Skatīties video:

https://www.facebook.com/ETUCCES/videos/237383437213659/?t=0

                        


Gada noslēgums
27.12.2018

Mīļie biedri,

   Vēl viens gads ir noslēdzies, skaisti iemirdzoties Latvijas simtgadei! Mums, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai  - 2018.gads bija aizraujošs ar daudzām izmaiņām sakaru  nozarē, kura  ir digitālās ekonomikas centrā.   

Viss raksts       


LSAB seniori apmeklēja Vecgada koncertu Latvijas Nacionālajā operā
26.12.2018

2018. gada nogalē LSAB seniori apmeklēja Vecgada koncertu Latvijas Nacionālajā operā.

Viss raksts


LSAB seniori Ziemassvētkos apmeklē koncertu Vecrīgas Svētā Jāņa baznīcā
25.12.2018

LSAB seniori Ziemassvētkos 2018. gada 25. decembrī pārpildītā Vecrīgas Svētā Jāņa baznīcā noklausījās  brīnumjauku, sirsnīgu koncertu.

Viss raksts un vairāk bildes


LSAB seniori apceļo Kurzemi Ziemassvētku noskaņās
15.12.2018

2018. gada 15. decembrī seši LSAB aktīvākie seniori ceļotāji pievienojās nelielai grupiņai ekskursijā uz Kurzemi meklēt Ziemasvētku noskaņu un paraudzīties redzētas un neredzētas vietas šajā Latvijas daļā.

Viss raksts un vairāk bildes


LSAB Lattelecom grupas biedri apmeklē Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri
13.12.2018

2018. gada 13. decembrī LSAB Lattelecom grupas biedri izmantoja iespēju apmeklēt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrādi ''Mana skaistā lēdija".

Viss raksts un vairāk bildes


PAR ĢENERĀLVIENOŠANOS, PRET POPULISMU
12.12.2018

LBAS: PAR ĢENERĀLVIENOŠANOS, PRET POPULISMU
Patlaban Saeimas darba kārtībā atkārtoti ir nonākuši Darba likuma grozījumi, ar kuru pieņemšanu valsts spertu būtisku soli sociālo partneru autonomijas paaugstināšanā, inovatīva sociālā dialoga veidošanā un veicinātu ģenerālvienošanos slēgšanu Latvijā. 
Ģenerālvienošanās noslēgšana paredz būtisku minimālās algas paaugstināšanu. Ņemot vērā katras nozares specifiku, šis kritērijs ir pārrunu priekšmets. Būvniecības nozarē arodbiedrības un darba devēji jau ir vienojušies par minimālās algas paaugstināšanu līdz 780 eiro (bruto), kas “uz rokas” nozīmē dubultu algas paaugstinājumu – 555 eiro, un piemaksu par profesionālo kvalifikāciju 5% apmērā. 
Vairāk lasiet: 
https://arodbiedribas.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

                      

 


Irēna Liepiņa piedalījās diskusijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā"
11.12.2018

2018.gada 11. decembrī LBAS priekšsēdētāja vietniece, LSAB prezidente Irēna Liepiņa piedalījās diskusijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā".

Diskusija bija par izmaiņām Darba likumā, ko iepriekšējā Saeima pieņēma, bet Valsts prezidents atdeva to atpakaļ Saeimai otrreizējai caurlūkošanai un kādēļ Darba likuma izmaiņu skatīšana kavējas.

Diskusijā piedalījās Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītājas vietnieks Raimonds Koņuševskis, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece , LSAB prezidente Irēna Liepiņa, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja vietniece Katrīna Zariņa, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Skride

 


LSAB biedri apmeklē Ķīnas Laternu festivālu Lietuvā
08.12.2018

2018. gada 08. decembra rītā LSAB biedri devās ceļojumā uz Lietuvu, lai baudītu brīvdienu Ķīnas Laternu festivālā Lietuvā. Pakrojas muižā – varēja apskatīt 20 Ķīnā darinātas gigantiskas zīda laternu skulptūras.

Viss raksts      Vairāk bildes skatīt galerijā 


LSAB biedri piedalās konferencē “Nozaru koplīgumi un nozaru konkurētspēja: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā”
06.12.2018

2018. gada 06. decembrī Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkota starptautiska konference par nozaru koplīgumiem un konkurētspēju, kā arī sociālo partneru organizāciju pieredzi Eiropā. Konferencē piedalījās Eiropā atzītākie eksperti sociālā dialoga jomā.

Viss raksts


Nozaru koplīgumu pārrunu prakse Somijā
05.12.2018

Ismo Kokko, Somijas Arodbiedrību Centrālās organizācijas (SAK) koplīgumu pārrunu padomnieks dalās pieredzē par nozaru koplīgumu pārrunu praksi Somijā.

 


Sociālajam dialogam Latvijā - 25
03.12.2018

2018. gada 30. novembrī Rīgas pilī norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un sociālā dialoga 25. gadadienai veltīta LDDK Gada balvas 2018 pasniegšanas ceremonija. Šogad īpaši tika godināti tautsaimniecības nozaru līderi, kuri šajos gados stiprinājuši Latvijas tautsaimniecību un nozaru attīstību, sekmīgi darbojoties sociālā dialoga ietvaros.

Viss raksts


LSAB piedalījās Darba tiesību forumā
30.11.2018

2018. gada 30. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Baltijas valstīs organizēja darbu tiesību forumu, kurā diskutēja par ekskluzīvām arodbiedrību tiesībām, inovatīvu sociālo dialogu, koplīgumu pārrunu brīvību.

Arī vairāki LSAB biedri piedalījās, uzzinot vērtīgas atziņas par arodbiedrību ekskluzīvo kompetenci un koplīgumu inovatīvām pārrunām, koplīgumu brīvību publiskā un privātā sektorā un datu aizsardzību.

Viss raksts


LSAB VASES AO biedri apmeklēja koncertuzvedumu “’Pūt, vējiņi”
27.11.2018

2018. gada 27. novembrī LSAB VASES AO biedri kuplā skaitā  apmeklēja koncertuzvedumu “’Pūt, vējiņi” VEF Kultūras pilī. Koncertuzvedums ir velte Latvijas 100 gadei un akcentēja Daugavas un jūras tēmu.

Viss raksts un vairāk bildes           


LSAB senioru ekskursija uz Zemgali
25.11.2018

2018.gada 25. novembrī miglainā un pelēkā rudens dienā grupiņa LSAB senioru devās ekskursijā uz Zemgali. Dienu gaišu un priecīgu darīja piesātinātā ekskursijas programma, kā arī satiktie cilvēki katrā apskates vietā.

Viss raksts                  Vairāk bildes skatīt galerijā.


LSAB konference „Eiropas Sociālais dialogs pasta nozarē – ģenerālvienošanās iniciatīva”
22.11.2018

2018.gada 22. novembrī notika LSAB konference „Eiropas Sociālais dialogs pasta nozarē – ģenerālvienošanās iniciatīva”, kurā apspriedām pasta nozares aktualitātes. Bija interesanti, noderīgi un galvenais - patiess prieks satikties, iedvesmoties jaunām panākumu virsotnēm!

Viss raksts                      Vairāk bildes skatīt galerijā.

                   

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002


LSAB Latvijas Pasts arodbiedrības biedri apmeklē Modes Muzeju
22.11.2018

2018. gada 22. novembrī LSAB Latvijas Pasts arodbiedrības biedri apmeklēja Modes Muzeju Rīgā. Šobrīd muzejā ir izstāde «1918. Brīvības šiks», kas tapusi Modes muzeja un Aleksandra Vasiļjeva fonda sadarbībā, piedaloties Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam.

Viss raksts         Vairāk bildes skatīt galerijā.


LSAB labākie 2018. gadā
10.11.2018

Mīļie biedri,

Sveicu Latvijas simtgades mēnesī! 

Īpaši sveicu LSAB Latvijas Pasta arodorganizāciju  kā vienus no labākajiem 2018. gadā un LSAB aktīvāko biedri K. Hohbergu (VASES arodorganizācija)!

Viss raksts    Vairāk bildes skatīt galerijā.


LSAB seniori apmeklē Dižkoncertu Latvijai 100
09.11.2018

2018. gada 09. novembrī, Latvijas simtgades mēnesī, LSAB senioriem tika piedāvāta iespēja Arēnā Rīga apmeklēt 3.5 stundu ilgo populārās mūzikas dižkoncertu – “Latvijas gadsimts”.

Viss raksts

 

 


LSAB ekskursija uz Pērnavu
27.10.2018

2018.gada 27. oktobrī LSAB biedri devās brīvdienā uz Igauniju.

Viss raksts     Vairāk bildes skatīt galerijā.


LSAB seniori apmeklē Dailes teātri
21.10.2018

2018. gada 21. oktobrī LSAB senioriem bija iespēja Dailes teātrī noskatīties komēdiju " Ar vīru nav viegli". Lugas tulkotājs no angļu valodas kā arī režisors ir Dž.Dž.Džilindžers.

Kārtīga izsmiešanās kūre tika garantēta un tā arī bija. Izcili savu lomu atveidotāji komēdijā bija Juris Žagars, Ģirts Ķesteris, Intars Rešetins, Lilita Ozoliņa un Vita Vārpiņa.

Senioriem izrāde ļoti patika.

Cieņā,

Aija Daukste

LSAB Senioru kustības 

priekšsēdētāja


LSAB biedri apmeklēja Dailes teātra izrādi "ART"
15.10.2018

2018. gada 14. oktobrī ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības atbalstu 50 Lattelecom grupas un 14 LP AO arodbiedrības biedri, kopā ar ģimenes locekļiem, devās uz Dailes teātra izrādi "ART".

Viss raksts


LSAB Rēzeknes – Krāslavas AO priekšsēdētāja Jeļena Novikova piedalījās Friedrich-Ebert-Stiftung fonda rīkotajā starptautiskajā konferencē Budapeštā, Ungārijā
15.10.2018

2018. gada 02. un 03. oktobrī LSAB Rēzeknes – Krāslavas AO priekšsēdētāja  Jeļena Novikova piedalījās Friedrich-Ebert-Stiftung fonda rīkotajā starptautiskajā konferencē Budapeštā, Ungārijā "Dzimumu līdztiesība Austrumeiropā un Centrāleiropā, “Ideālā darbinieka" perspektīvas digitālajā laikmetā”.

Viss raksts


Parakstīts sadarbības memorands par ģenerālvienošanās (nozares koplīguma) veicināšanu pasta nozarē
09.10.2018

Satiksmes ministrs Uldis Augulis un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) prezidente Irēna Liepiņa šodien, 9. oktobrī, Pasaules pasta dienā, Satiksmes ministrijā (SM) parakstīja sadarbības memorandu par ģenerālvienošanās (nozares koplīguma) veicināšanu pasta nozarē.

Viss raksts

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

 

                      

 


Sveicam Cienīga darba dienā!
07.10.2018


Brīvdienas Igaunijā
06.10.2018

2018. gada 6. un 7. oktobrī LSAB biedri no Liepājas AO, Talsu AO kopā ar VAS Latvijas Pasts darbiniekiem no Liepājas, Ventspils, kā arī no Kurzemes novada Gudeniekiem, Zirņu un Ezeres pagastiem devās brīvdienās uz Igauniju.

Viss raksts     Vairāk bildes galerijā

 


LSAB biedru ekskursija uz Baltkrieviju “Rudens rapsodija”
06.10.2018

2018. gada 06. un 07. oktobrī Rēzeknes – Krāslavas – Ludzas AO izmantoja unikālu iespēju uzzināt kā dzīvo cilvēki kaimiņvalsts pierobežā – Glubokoje pilsētā, kā arī apmeklēja visai Baltkrievijai nozīmīgas svētceļojuma vietas – Mosaru, un Budslavu.

Viss raksts       Vairāk bildes skatīt galerijā.


Parakstīts sadarbības memorands par ģenerālvienošanās veicināšanu IKT nozarē
04.10.2018

Šī gada 4.oktobrī Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) prezidente Irēna Liepiņa parakstīja sadarbības memorandu, ar kuru abas puses apliecina apņēmību veicināt nozaru sociālā dialoga attīstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē (IKT), pilnveidojot darba procesu, kas tiek veikts inovācijas un tehnoloģijas sabiedrības un strādājošo labā Latvijā. 

Viss raksts

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

                      

 


LSAB Lattelecom biedru ceļojums uz Sāremā salu
01.10.2018

2018.gada 29. un 30. septembrī LSAB Lattelecom grupas arodbiedrības biedri  septembra
pēdējās brīvdienas pavadīja Igaunijā, Sāremā salā.

Bildes skatīt galerijā.


Rēzeknes-Krāslavas AO un Ludzas AO biedri apmeklēja āra baseinu Rēzeknes Olimpiskajā centrā
21.09.2018

2018. gada 21. septembra vakarā, rudens siltajā dieniņā, Rēzeknes – Krāslavas – Ludzas AO biedri apmeklēja āra baseinu Rēzeknes Olimpiskajā Centrā.

Bildes skatīt galerijā.


Ceļojums uz Venēcijas lagūnu Itālijā
20.09.2018

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība radīja iespēju grupai arodbiedrības biedru piepildīt vienu no saviem sapņiem – redzēt Itālijas ziemeļu daļas skaistākās vietas.

Ceļojums ilga 10 dienas no 2018. gada 7.septembra līdz 16.septembrim. Visu ceļojuma laiku saule lutināja un padarīja īpaši jauku vēsturisko vietu apskati, kā arī atpūtu pie jūras pēc izbraukuma ekskursijām.

Vairāk bildes skatīt galerijā.


Pieredzes apmaiņas brauciens par ģenerālvienošanos nozarē uz Somiju, Helsinkiem, 2018.gada 17.un 18. septembrī
17.09.2018

Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 ietvaros, projekta koordinatore I.Makare 2018.gada 17. un 18. septembrī piedalījās tikšanās ar Somijas  arodbiedrību pārstāvjiem Somijā, Helsinkos.

Bildes skatīt galerijā.

  


Inovatīvs sociālais dialogs - ieguvums darbiniekiem un darba devējiem
07.09.2018


Jaunākās LSAB Ziņas
30.08.2018

Dārgie LSAB aktīvisti,

Aicinu iepazīties ar LSAB jauno ziņu izlaidumu par galvenajiem notikumiem no jūnija līdz augustam.

Ziņas pieejamas šeit.

Sirsnīgs paldies Jums par ieguldījumu, idejām un darbību LSAB.

Veiksmīgu un jauku nedēļu!

 

 Ar cieņu,

 Dr. Irēna Liepiņa

LSAB prezidente


Latvijas Pasta arodorganizācijas ekskursija uz Šauļiem
27.08.2018

Latvijas Pasta arodorganizācija 2018.gada 25.augustā organizēja ekskursiju uz Šauļiem Lietuvā.

Galeriju skatīt šeit.


Izmanto īpašos piedāvājumus ar LSAB biedra karti
27.08.2018

Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie tā, lai ar LSAB biedra kartēm pie sadarbības partneriem visā Latvijā varētu saņemt izdevīgus piedāvājumus un atlaides.

Mājas lapā www.lsab.lv sadaļā - biedriem - iespējas ar LSAB karti var apskatīt šobrīd pieejamās atlaides.

 


LSAB biedri no VAS "Latvijas pasts" pavada nedēļas nogali Polijā
18.08.2018

2018.gada 18. un 19. augustā LSAB biedri no VAS "Latvijas pasta" pavadīja nedēļas nogali Polijā, Belostokā.

Brauciens izdevās jauks un interesants un apvienoja Latvijas pasta darbiniekus no dažādām Latvijas pilsētām.

Bildes var apskatīties galerijā.


VAS “Elektroniskie sakari” arodorganizācijas biedri savā pirmajā kopīgajā laivu braucienā pa Ventu
17.08.2018

VAS “Elektroniskie sakari” arodorganizācijas biedri 2018.gada 17.augustā devās uz Skrundu savā pirmajā kopīgajā laivu braucienā pa Ventu.

Neaizmirstams piedzīvojums un fantastiski kopā pavadīts laiks!

Vairāk bildes var apskatīt galerijā.


Nāc un pievienojies LSAB
16.08.2018


Ieteikumi sēdoša darba veicējiem
15.08.2018

2018.gada 08.augustā LSAB biedri tikās ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas fizioterapeiti Kristīni Asonovu, kas pastāstīja, ko var darīt cilvēki, kas veic sēdošu darbu, sava fiziskā stāvokļa uzlabošanai. Šoreiz par metodēm, kas neprasa milzu piepūli un neaizņem daudz laika.

Pilnu rakstu lasīt šeit.


Veidojam Eiropas platformu par darbinieku nosūtīšanu
01.08.2018

Šī gada 1.augustā sadarbībā ar Bulgārijas arodbiedrību savienību „PODKREPA” Eiropas Savienības Mājā Rīgā ESF projekta VP/2017/003/0031  ietvaros norisinājās starptautisks seminārs "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana". Šis bija trešais diskusiju forums projekta ietvaros.  

Vairāk bildes galerijā

Ir izveidota informatīva platforma, lai panāktu taisnīgāku mobilitāti Eiropas Savienībā eu-watchdog.com, kurā var atrast vērtīgu informāciju par darbinieku nosūtīšanu.

                


LSAB biedru ceļojums pa Zemgali "Izgaršojam Zemgali! Mālkalnu sieri, piparmētras un garšīgās konfektes"
28.07.2018

2018.gada 28. jūlijā LSAB LP AO  biedri un līdzbraucēji devās ekskursijā “Izgaršojam Zemgali! Mālkalnu sieri, piparmētras un garšīgās konfektes”.

Karstajā vasaras sestdienā devāmies uz Latvijas pierobežu – Eleju, kur līdz mūsdienām ir saglabājusies grāfam Mēdemam, savulaik piederošā muiža ar plašu parku.

Tālāk ceļš mūs veda uz Sesavas pagasta „Blūdžiem”, kur saimnieko Mālkalnu ģimene. Te saimniece Ināra stāstīja par sieru gatavošanu, tomātu un ķiploku audzēšanu. Degustācijā baudījām svaigo, kūpināto, cieto un marinēto sieru, pašu ceptu maizi.

Ciemojāmies Vilces pagastā pie saimnieces Lolitas, kas pārzin piparmētru audzēšanas noslēpumus. „Piparmētru namiņā” uzzinājām par produktiem, ko saimniece ražo un nobaudījām gardo tēju.

Lielvircavas muižā apskatījām kungu māju un tikām iepazīstināti ar 19.gs. modes vēsturi, gan sieviešu, gan vīriešu.

Pavisam jauks dienas noslēgums mūs sagaidīja Jelgavas Karameļu darbnīcā, kur uzzinājām par konfekšu izgatavošanu, redzējām šo procesu un mēģinājām katrs izgatavot savu īpašo konfekti.

Vairāk bildes skatīt galerijā.

 Ar cieņu,

Ilze Taldikina

LP AO līdzpriekšsēdētāja


Lūgums palīdzēt LSAB biedrei
23.07.2018


LSAB biedri piedalās ESF projekta konferencē Skopjē
20.07.2018

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) biedres Gabriela Fomina un Estere Fomina š.g. 12. jūlijā piedalījās ESF projekta “Digital Single Market Influence on Strong and Sustainable employee involvement” DISMISS (Digitālā vienotā tirgus ietekme uz spēcīgu un ilgtspējīgu darbinieku iesaisti) fināla konferencē Skopjē, Maķedonijā, kas noslēdza gadu ilgušo projektu ar tēmu “Participatory strategies for a European single market based on workers’ and employers’ participation” (Līdzdalības stratēģijas Eiropas vienotajam tirgum, kuru pamatā ir darba ņēmēju un darba devēju līdzdalība).


Jelgavas Pasta arodorganizācijas laivu brauciens pa Ventu
18.07.2018

Tie esam mēs,Jelgavas Pasta arodorganizācijas laimīgie, kuri izvizinājušies pa
Ventu ar laivām no 2018.gada 13. līdz 16.jūlijam.

Iespaidi lieli un emocijas arī.Tā bija sevis pārbaude nobraukt 17 km. Nogurums bija, bet piedzīvojumi un kopā
būšana visu kompensēja. Nakšņojām viesu mājā, mūs arī gardi pabaroja. 

Bildes skatīt galerijā.
Paldies Sakaru darbinieku arodbiedrībai par atbalstu !

Ar cieņu,
Svetlana Mās
VAS Latvijas Pasts
Jelgavas 8. pasta nodaļas vadītāja


LSAB senioru ekskursija uz Lietuvu
16.07.2018
Šoreiz LSAB senioriem tika piedāvāta 2 dienu ekskursija uz Lietuvu 2018.gada 14.-15.jūlijā.
Seši seniori ar vienu līdzbraucēju izteica vēlēšanos tajā piedalīties. Pa ceļam uz Kauņu bija iespēja pabūt un vērot sumbrus to audzētavā Pašiļos.
Tālāk devāmies uz Kauņu un apskatījām tās ievērojamākās vietas - moderno Kristus augšāmcelšanas katedrāli, pili, vecpilsētu.
Tālāk ceļš mūs veda uz Lietuvas kūrortu lepnumu - Birštonu, kur  viesnīcā/ sanatorijā " Egle" nakšņojām. Vakarā relaksējāmies SPA kompleksā un pasēdējām uzceltajā minerālūdens iztvaikošanas tornī sanatorijas teritorijā. Devāmies pastaigā pa Nemunas upes gleznaino promenādi. 
Nākošajā dienā apskatījām pašu Birštonu, uzkāpām kalnā, no kura pavērās pasakaina Nemunas ielejas panorāma, pastaigājām pa baskāju taku pašā pilsētas centrā. Priecājāmies par skaistajiem, ziedošajiem un sakoptajiem parkiem un skvēriem.
Tālāk braucot atpakaļ ceļā Nemunas ielejā apskatījām trīs dažādas pilis Lietuvā un uzkāpām 40 m augstajā Seredžus pilskalnā no kura pavērās gleznaina panorāma.
Ceļojums visiem senioriem patika. Guvām daudz iespaidu un relaksēti atgriezāmies mājās.
 
Cieņā,
 
Aija Daukste
LSAB Senioru kustības priekšsēdētāja

Gaišus Līgosvētkus!
19.06.2018


LBAS-ETUC-LVS seminārs “Standartizācija – tā ir svarīga arī arodbiedrībām”
13.06.2018

2018.gada 13.jūnijā ​Arodbiedrību namā tika organizēts  LBAS-ETUC-LVS  seminārs “Standartizācija – tā ir svarīga arī arodbiedrībām”.

Semināra mērķis skaidrot standartizācijas nozīmi, noformulēt arodbiedrību lomu standartu noteikšanas procesā Latvijā un Eiropā un iezīmēt soļus turpmākajai sadarbībai par standartiem Latvijā, Eiropā un pasaulē, un arodbiedrību lomu standartu veidošanā.


LSAB biedru ceļojums uz Dundagu un Lībiešu krastu.
09.06.2018

2018.gada  09.jūnijā LSAB grupa devās ceļojumā uz Dundagu un Lībiešu krastu. 


Rīta panorāmas intervija ar LSAB prezidenti Irēnu Liepiņu
04.06.2018

​LTV 1 Rīta panorāmas intervija ar LSAB prezidenti un LBAS priekšsēdētāja vietnieci Irēnu Liepiņu par arodbiedrību panākumiem, nosargājot virsstundu piemaksu 100% apmērā un veicinot ģenerālvienošanos slēgšanu Latvijā. Sakaru nozarē ir parakstīts sadarbības memorands par ģenerālvienošanās bezvadu telekomuniāciju nozarē ar LMT, uzrunājot arī pārējos iesaistītos uzņēmumus:​ https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.06.2018-lbas-virstundu-apmaksa-latvijas-darbiniekiem-100-apmera-ir-taisn.id132183/

 Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002

    


LSAB izbraukuma seminārs Cēsīs ES projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros
31.05.2018

2018. gada 31. maijā notika LSAB izbraukuma seminārs Cēsīs “Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē – izaugsmei un attīstībai”.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002 

                           


Jaunākās LSAB ziņas
30.05.2018

Iznākušas LSAB ziņas par aprīli un maiju


LSAB Seniori ekskursijā "Citāda Latgale"
20.05.2018

Svētdien, 2018.gada  20. maijā - Vasarssvētkos, grupiņa LSAB senioru pievienojās ekskursijai " Citāda Latgale".


ETUI (Eiropas Arodbiedrību institūta) seminārs - "Netipisku darbinieku (pašnodarbināto) pārstāvība un organizēšana"
10.05.2018

LSAB pārstāvis piedalījās ETUI (Eiropas Arodbiedrību institūta) organizētajā seminārā "Netipisku darbinieku (pašnodarbināto) pārstāvība un organizēšana" (‘”Representing and organising atypical workers” ) no 2018. gada 07. maija līdz 9. maijam Romā, Itālijā. Mācību seminārā piedalījās 28 pārstāvji no ES valstu arodbiedrībām.


LSAB Jelgavas pasta AO biedru ekskursija uz Baltkrieviju
07.05.2018

No 04. - 06.05.2018 LSAB  Jelgavas Pasta AO  biedri devās ekskursijā uz Baltkrieviju, maršrutā  Minska-Dudutki-Nesviža.

 


LSAB biedru ceļojums uz Azūra krastu Francijā
06.05.2018

No 29. aprīļa līdz 06. maijam LSAB biedri devās ar autobusu 8 dienu ceļojumā "Azūra Krasts,Lavandas smarža, Absinta garša"


Ceļojums uz Gruziju
05.05.2018

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības biedri ar līdzbraucējiem maija brīvdienās no 27. aprīļa līdz 5. maijam ar lidmašīnu devās ceļojumā  uz Gruziju. 


Latvijas Pasta arodorganizācijas ekskursija uz Lietuvu
04.05.2018

Latvijas Pasta arodorganizācija 4.maijā rīkoja ekskursiju uz Šauļiem Lietuvā.


Skaistus un patriotiskus svētkus!
30.04.2018

LSAB Izbraukuma seminārs Jelgavā ESF projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros
26.04.2018

Ceturtdien, 2018. gada 26. aprīlī notika LSAB Izbraukuma seminārs Jelgavā “Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē – izaugsmei un attīstībai”. Seminārā piedalījās telekomunikāciju sektora arodbiedrības biedri no Zemgales arodorganizācijas.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr. 3.4.2.2/16/I/002  

                                                


LSAB biedre Lattelecom grupas pārstāve Ligita Brahmane piedalījās Eiropas Komisijas projekta VP/2017/003/0031 izbraukuma forumā Sofijā.
24.04.2018

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības  Lattelecom grupas pārstāve Ligita Brahmane  no 2018.gada 17.-19. aprīlim piedalījās Eiropas Komisijas projekta VP/2017/003/0031 "Promoting mechanisms for posted workers' compliance with collective agreements and the law" (projekts "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana ") izbraukuma forumā Sofijā.


Noslēdzot ģenerālvienošanos, lielāka alga, bet mazāka apmaksa par virsstundām
17.04.2018

Valdība un sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība – ir panākuši vienošanos par vairākiem grozījumiem Darba likumā. Viens no tiem paredz samazināt virsstundu apmaksas apmēru, ja ir noslēgta ģenerālvienošanās, kura nosaka būtiski lielāku algu nekā valstī noteiktā minimālā.

Vairāk informācijas lasīt šeit.


Intervija ar LBAS priekšsēdētāja vietnieci, LSAB prezidenti I. Liepiņu par gaidāmajiem grozījumiem Darba likumā
16.04.2018

Intervija ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vadītāja vietnieci, LSAB prezidenti Irēnu Liepiņu Latvijas Radio raidījumā “Labrīt” pirmdienas, 16. aprīļa, rītā. 

Intervija par gaidāmajiem grozījumiem Darba likumā, kuru var noklausīties šeit.


LSAB Latvijas Pasta arodorganizācijas biedru kruīza brauciens ar prāmi
16.04.2018

No 2018.gada 14. aprīļa līdz 16.aprīlim LSAB biedri no  Latvijas Pasta arodorganizācijas Vēstuļu šķirošanas daļas, devās kruīza braucienā ar prāmi Tallina - Helsinki - Stokholma - Tallina.


Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) sēde
12.04.2018

12.04.  Ministru kabinetā notika Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā LBAS izdevās nosargāt darbiniekiem un arodbiedrības biedriem svarīgās garantijas Darba likuma 68. un 110. pantā.


LSAB konference "Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē - attīstībai un izaugsmei" , ES fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/0
06.04.2018

Piektdien, 2018. gada 6. aprīlī notika LSAB konference “Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē – izaugsmei un attīstībai”. Šī konference galvenokārt tika veltīta ģenerālvienošanās nozarē slēgšanas veicināšanai un koplīgumu iespējamiem uzlabojumiem uzņēmuma līmenī. Šobrīd ar būtisku LSAB un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības iesaisti ir parakstīts pirmais sadarbības memorands starp Latvijas Darba devēju konfederāciju un LMT par ģenerālvienošanās slēgšanas veicināšanu telekomunikāciju nozarē. Konference tika rīkota ES fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros.

                                         


LSAB biedru Lieldienu ceļojums uz Prāgu
04.04.2018

Pateicoties LSAB atbalstam, arodbiedrības biedri no Lattelecom grupas Lieldienu brīvdienās no 2018.gada 29.marta līdz 2018.gada 02. aprīlim devās ceļojumā uz Čehijas galvaspilsētu Prāgu.


Jaunākās LSAB ziņas
29.03.2018

Iznākušas LSAB ziņas par janvāri, februāri un martu


LSAB biedru no Lattelecom grupas dalība ESF projektā Kopenhāgenā
23.03.2018

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības  Lattelecom grupas pārstāvji Ligita Brahmane un Andis Pankins no 2018.gada 20.-23. martam piedalījās Eiropas Komisijas projektā VP/2017/003/0031 "Promoting mechanisms for posted workers' compliance with collective agreements and the law" (projekts "Nosūtīto darbinieku darba koplīgumu un likumu ievērošanas mehānismu veicināšana ").


Ir vērts iestāties LSAB!
21.03.2018

LSAB senioru kultlūras pasākumi februārī un martā
20.03.2018

LSAB seniori 28.februāri devās uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri, lai noskatītos izrādi " Tango ar Stroku".

Un  20. martā klubā / restorānā " Austrumu robeža" viņi noskatījās  izklaidējošo humora šovu " Briseles kāposti".


Latvijas valsts simtgades svinības
19.03.2018

15.martā bija iespēja piedalīties Latvijas simtgades rīcības komitejā Kultūras ministrijā kā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvei. Daudz ideju un iedvesmas pasākumu rīkošanai Latvijas simtgadei par godu.


Par LSAB un LTC sanāksmi 16. martā
16.03.2018

LSAB prezidente I.Liepiņa un Lattelecom Arodbiedribas uzticības persona L. Brahmane šā gada 16.martā tikās ar Lattelecom darba devēju puses pārstāvjiem I.Roni, V.Eglīti un I.Zelču.


LSAB pārstāvji piedalās konferencē Skopjē
15.03.2018

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) pārstāvji Katrīna Hohberga (valdes locekle) un Jānis Bārda š.g. 15. martā ESF projekta "Digital Single Market Influence on Strong and Sustainable employee involvement" (Projekts) ietvaros piedalījās konferencē Skopjē, Maķedonijā, kas bija veltīta tēmai "Transnational Challenges in the Digital Single Market".


Tikšanās ar Baltijas jūras tīkla arodbiedrībām
14.03.2018

13., 14.03. Stokholmā tika rīkota tikšanās ar Baltijas jūras tīkla arodbiedrībām un Eiropas Sociālā tiesību pīlāra tēvu Allan Larsson.


5. UNI World kongress Liverpūlē
05.03.2018

Šogad UNI gaidāmi ievērojami notikumi. No 2018. gada 17. jūnija līdz 20. jūnijam Liverpūlē, Apvienotā Karalistē notiks 5. UNI World kongress.

Vēršam uzmanību uz galvenajiem UNI mērķiem


Organizēšanas forumu 17-18.aprīlī Briselē
02.03.2018

UNI Europa aicina LSAB biedrus uz Organizatorisko forumu, kas notiks 2018. gada 17. un 18. aprīlī Briselē.


LSAB biedri apmeklē izrādi Latvijas Nacionālajā teātrī
01.03.2018

2018. gada 1. martā  rekordlielā skaitā , 26 LSAB arodbiedrības biedri un 24 līdznācēji Latvijas Nacionālajā teātrī apmeklēja režisores Indras Rogas iestudēto izrādi "Klūgu mūks".


Tikšanās ar Ministru prezidentu M. Kučinski.
31.01.2018

Trešdien, 31.janvārī Ministru kabineta telpās norisēja tikšanās ar Latvijas Republikas Ministru prezidentu Māri Kučinski.


Ir iznācis tiesu prakses apkopojums darba lietās.
24.01.2018

 


Katram biedram šogad - iesaistīt arodbiedrībā vismaz vienu jaunu biedru!
23.01.2018

Katram biedram šogad - iesaistīt arodbiedrībā vismaz vienu jaunu biedru!

Laba intervija ar LBAS priekšsēdētāju E. Baldzēna kungu - par tiešām lieliem panākumiem biedru un visu strādājošo labā šogad, piemēram, smagās diskusijās ar valdību un darba devējiem ir izdevies panākt darba samaksas reālu pieaugumu, kas ir LBAS darbības stratēģiskais virziens. Tas attiecas arī uz mediķu darba samaksas kāpumu un pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku. Šogad ir ievērojami pieaugusi neto minimālā alga – par 58,5 eiro mēnesī, ir paaugstināts neapliekamais minimums un atvieglojums par apgādībā esošu personu un samazināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Pēc LBAS prasībām ir izdevies reāli samazināt ienākumu nevienlīdzību darbiniekiem starp darbu un kapitālu - ienākumu nodoklis darbam un kapitālam tagad ir 20%. Vairāk šeit: http://www.lbas.lv/news/1595

Semināra "Arodbiedrību ietekmes vairošana" materiāli
16.01.2018

Organizēšanas semināra atziņas, prezentācija, video materiāli un semināra apmeklētāju paveiktais.


LSAB seniori Dailes teātrī
26.12.2017

LSAB seniori Otrajos Ziemassvētkos apmeklē Dailes teātri


Jelgavas Pasta AO biedru boulinga sacensības
23.12.2017

Jelgavas Pasta AO biedru boulinga sacensības


Priecīgus Ziemassvētkus!
22.12.2017

LSAB prezidentes Irēnas Liepiņas apsveikums svētkos


LSAB novembra - decembra ziņas
22.12.2017

Iznākušas LSAB novembra - decembra ziņas


Ekskursija "Vienas dienas iepazīšanās ar Rēzekni"
21.12.2017

Rēzeknes-Krāslavas AO dodas ekskursijā


LDDK un LBAS aicina izvērtēt nozaru koplīgumu noslēgšanas iespējas
15.12.2017

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicina izvērtēt nozaru koplīgumu noslēgšanas iespējas Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros


Seminārs "Arodbiedrību ietekmes vairošana" ar Erkan Ersoy -UNI Global Organizēšanas Eiropā vadītāju, 2017.gada 24. un 25. novembrī
24.11.2017

Seminārs "Arodbiedrību ietekmes vairošana" ar Erkan Ersoy -UNI Global Organizēšanas Eiropā vadītāju, 2017.gada 24. un 25. novembrī


LSAB Lattelecom grupas biedri apmeklē teātri
24.11.2017

LSAB Lattelecom grupas biedri dodas uz teātra izrādi "Slepkavība ar mandeļu smaržu"


LSAB prezidentes novēlējums Latvijas svētkos
17.11.2017

LSAB prezidentes novēlējums Latvijas svētkos


Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā LBAS apbalvo labākās arodbiedrības
15.11.2017

Ik gadu pirms Latvijas dzimšanas dienas Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvo tās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības, kas aizvadītā gada laikā visaktīvāk iestājušās par darbinieku tiesībām, darba apstākļu un koplīgumu uzlabošanu.


LSAB oktobra ziņas
07.11.2017

LSAB ziņas ar atskatu uz UNI un LSAB 95 konferenci


Biedri apmeklē izrādi "Hanuma"
03.11.2017

Ar LSAB atbalstu 35 biedri apmeklē izrādi "Hanuma" Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī


LSAB senioru ekskursija uz Latvijas Nacionālās Operas un Baleta namu
25.10.2017

LSAB senioru ekskursija uz Latvijas Nacionālās Operas un Baleta namu


Par ekskursiju uz Grodņu Baltkrievijā
21.10.2017

No 2017. gada 21. līdz 22. oktobrim LPAO rīkoja ekskursiju uz Baltkrievijas pilsētu Grodņu.


Par LSAB senioru padomes teātra apmeklējumiem
14.10.2017

LSAB seniori apmeklēja divas jaunas teātra izrādes – Dailes teātrī traģikomēdiju "Svinības" 01.10.2017 un Nacionālajā teātrī drāmu "Trīs māsas. Refleksija" 14.10.2017.


Par piekto UNI Pasta un loģistikas konferenci un LSAB 95
11.10.2017

 2017.gada 3.-5.oktobrī veiksmīgi noritēja 5. UNI Eiropas Pasta un loģistikas konference un 2017.gada 04.oktobrī LSAB 95 svinīgā Pilnvaroto konference  Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pirmo reizi Austrumeiropā notika šāda mēroga pasākums. Tas ir liels pagodinājums LSAB un Latvijai uzņemt viesus no Eiropas Savienības valstīm, Šveices, Krievijas, Palestīnas, Amerikas un analizēt pasta un loģistikas nozares nākotni darbinieku un arodbiedrības acīm.


Rudens dienas Grodņā
30.09.2017

No 30.09.2017 līdz 01.10.2017 Rēzeknes – Krāslavas AO organizēja ekskursiju uz Baltkrieviju - “Rudens dienas Grodņā”. Mēs bijām 28 ekskursanti, kas tikās ar vienu no skaistākajām Baltkrievijas pilsētām – “karalisko” Grodņu, kurā brīnišķīgi saglabājušies senatnes pieminekļi: Vecā un Jaunā pils, kā arī 12. gadsimta Koložas baznīca.


Senioru brauciens pa Daugavu un uz Sēliju
23.09.2017

Pateicoties LSAB atbalstam, grupiņa senioru skaistā, saulainā un siltā rudens sestdienā devās ekskursijā skatīt pirmos rudens krāsojumus dabā pie Daugavas un Sēlijā.


Ekskursija uz Rendu
13.09.2017

VAS ES arodorganizācijas ekskursija uz Rendu Kurzemē 2017.gada 13.septembrī


Andri un Maruta, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība sveic Jūs kopīgu dzīves gaitu uzsākot!
11.09.2017

Andri un Maruta,

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība sveic Jūs kopīgu dzīves gaitu uzsākot!

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

Lai mīlestība, laime un savstarpēja cieņa pavada Jūs turpmākās dzīves gaitā.


Ar cieņu,

Irēna Liepiņa 
LSAB prezidente

un

Ligita Brahmane
LTC Arodbiedrības uzticības persona


Darba samaksas nevienlīdzība starp austrumiem un rietumiem ir šokējoši liela
06.09.2017

Darba samaksas nevienlīdzība starp austrumiem un rietumiem ir šokējoši liela,” sacīja Eiropas Arodbiedrību Konfederācijas (ETUC) konfederālā sekretāre, Estere Linča (Esther Lynch), “un tas ir darbaspēka ekspluatācijas rezultāts valstīs, kurās arodbiedrības un koplīgumi ir vāji. Vienoti un stipri LSAB lielākām algām.

http://www.arodbiedribas.lv/news/1517


LSAB Jelgavas AO laivu brauciens pa Ventu
02.09.2017

Šā gada pirmajās septembra brīvdienās Jelgavas arodorganizācijas sportiskākie biedri
devās izbraucienā ar laivām pa Ventas upi maršrutā no Šķerveles līdz Skrundas laivu bāzei "Ventas".


Par LSAB Rēzeknes-Krāslavas arodorganizācijas laivu braucienu
26.08.2017

2017.gada vasaras beigās Rēzeknes – Krāslavas AO organizēja pasākumu “ Laivošana pa Rēzeknes upi”. Grupā bijām 14 MEGA DRAUDZĪGI laivotāji. Maršruts aptuveni 15 km garš, no Sprūževas līdz Rēzeknei.
 


Latvijas Pasta ekskursija uz Šauļiem
26.08.2017

2017.gada 26 augustā LSAB Latvijas Pasta arodorganizācijas biedri, viņu radi un draugi kopskaitā 46, piedalījās ekskursijas braucienā ar skaisto nosaukumu Saldie Šauļi vasaras izskaņā. Iepazīšanās ar Lietuvu sākas ar pieturas pauzi Krusta kalnā - daudzu kristiešu iecienītāko svētceļojumu vietu. Krustu daudzums, ko varēja apskatīt, atstāj milzīgu iespaidu.


Ekskursija uz Benjamiņa namu
25.08.2017

LSAB seniori, kuri vēlējās, šoreiz apskatīja Benjamiņu namu un baudīja pusdienas tā restorānā.
Tekstilmāksliniece Iveta Vecenāne, kura divus gadus bija šī nama māksliniece, interesanti pastāstīja par tā vēsturi, kā arī par tā laika miljonāru Emīlijas un Antona Benjamiņu dzīvi, parādot izdrukātas palielinātas fotogrāfijas. Izstaigājām arī telpas un apskatījām izsmalcināto ēkas interjeru, kā arī labākos tajā brīdi brīvos viesnīcas numuriņus.


LSAB senioru grupas ekskursija Vidzemes pārsteigumi- Dāliju svētki Amatas novadā, Limuzīns Jāņu nakts krāsā un salds medus dzēriens
19.08.2017

19.augustā neliela LSAB senioru grupiņa pievienojās vienas dienas ekskursantiem pa mūsu skaisto Latviju. Tika apskatīts neliels un ļoti skaists Vidzemes stūrītis.


Par ekskursiju uz Grodņu
19.08.2017

Par ekskursiju uz Grodņu

Jelgavas pasta AO biedri 2017.gada 19.-20.augustā devās kopējā ekskursijā uz Grodņu, Baltkrieviju. Ceļojumā piedalījās 38 LSAB biedri un atsauksmes ir ļoti labas.


UNI vizīte LSAB birojā
17.08.2017

Ceturtdien, šī gada 17. augustā, UNI Global Union (turpmāk – UNI) pārstāvji Cornelia Broos, Andy Snoddy un Dimitris Theodorakis apciemoja LSAB biroju gaidāmās UNI Eiropa pasta konferences un paredzamās ģenerālvienošanās ietvaros. UNI ir Šveicē bāzēta starptautiska organizācija, kas pārstāv vairāk nekā 20 miljonus darbinieku kopumā 900 arodbiedrībās visā pasaulē.


No sirds sveicam arī LSAB biedri Nadeždu Kovaļevsku
14.08.2017

No sirds sveicam arī LSAB biedri Nadeždu Kovaļevsku - Sventes pasta nodaļas vadītāju - ar 45 gadu darba stāžu Latvijas Pastā!

 
LSAB vārdā:
Irēna Liepiņa,
prezidente

 

Sveicam LSAB biedri Elvīru Ribakovu
09.08.2017

Sveicam LSAB biedri Elvīru Ribakovu p.n.Daugavpils 1 piegādes operatoru ar 35 gadu darba jubileja VAS ,,Latvijas Pasts "!

LSAB vārdā:
Irēna Liepiņa,
prezidente

 

LSAB Pasta arodkomitejas līdzpriekšsēdētāja I. Taldikina norāda, ka "pateicos LSAB atbalstam, Elvīra tika apsveikta ar vislabākajiem vēlējumiem nozīmīgajā dienā."

 

Par ģenerālvienošanos sakaru nozarē
05.08.2017

Eiropas Sociālā fonda projekts “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002

Pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2016.gada 6.septembra noteikumiem Nr.600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” un Līgumu Nr.3.4.2.2/16/I/002 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) 2017.gada 26.maijā ir uzsākusi projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt divpusējā nozaru sociālā dialoga attīstību labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs – kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, telekomunikācijās un sakaros.


LSAB jaunieśu nometne.
27.07.2017

LSAB jaunieśu nometne par drośību un izaugsmi darba vietā.

Ceturtdien, 27.07.2017. Mežrozēs notika LSAB Jauniešu pasākums - nometne par jauniešu drošību un izaugsmi darba vietā. Nometnē piedalījās dalībnieki no sakaru nozares uzņēmumiem: LP, VAS ES, LTC.


Piesaki savu LSAB pasākumu!
03.07.2017
 Piesaki savu LSAB pasākumu! Atgādinu par atbalstu LSAB biedru iniciētiem un organizētiem sporta, aktīvās atpūtas un kultūras sadraudzības pasākumus.
Aicinu Jūs izmantot LSAB valdes piešķirto iespēju organizēt sporta un kultūras pasākumus par godu LSAB 95 atbilstoši Jūsu interesēm.

LSAB Jaunākās ziņas
28.06.2017

 Aicinu iepazīties ar LSAB jauno ziņu izlaidumu par galvenajiem notikumiem no aprīļa līdz jūnijam.LSAB laivu brauciens
22.06.2017

                                               LSAB laivu brauciens

                2017.gada 17.jūnijā notika ekskursija ar laivām uz Skrundu pa Ventas upi, maršrutā no Nīgrandes līdz Skrundai, kuru organizēja Jelgavas pasta AO.
Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.