• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Ir iznācis tiesu prakses apkopojums darba lietās.


Tiesu prakses apkopojuma mērķis ir tiesību normu vienotas izpratnes un vienveidīgas tiesu prakses veicināšanas nolūkā apkopot Augstākās tiesas Civillietu departamenta (līdz 2014.gadam – Senāta Civillietu departamenta) atziņas darba tiesībās pamatā par Darba likuma normu piemērošanu. Vienlaikus apkopojumā iekļautas arī atziņas darba tiesībās par atsevišķu Civillikuma un Komerclikuma normu piemērošanu.

Tiesas nolēmumos paustās atziņas apkopojumā norādītas pie attiecīgās tiesību normas (panta, panta daļas vai punkta).

Apkopojumā ietvertas Civillietu departamenta atziņas laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 31.decembrim pieņemtajos nolēmumos (gan tajos nolēmumos, kas publicēti Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras nolēmumu arhīvā, gan citos Civillietu departamenta nolēmumos).

Apkopojumu pēc Augstākās tiesas Civillietu departamenta ierosinājuma sagatavoja departamenta tiesneša palīgs Mg.iur. Konstantīns Vaivods.

Līdz šim jau bijuši vairāki pētījumi, tostarp tiesu prakses apkopojumi, par darba tiesību piemērošanas jautājumiem. Augstākās tiesas mājaslapā http://www.at.gov.lv/lv ir pieejami šādi pētījumi: 2004.gada tiesu prakses apkopojums „Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar darba līguma izbeigšanos vai grozīšanu”, 2005.gada apkopojums „Jautājumi par Darba likuma normu piemērošanu” un 2010./2011.gada tiesu prakses apkopojums „Tiesu prakse lietās par individuālajiem darba strīdiem”. Savukārt 2012.gadā izdots pētījums „Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās”, kurā citastarp norādītas Augstākās tiesas Senāta atziņas darba tiesībās par laiku no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 1.jūlijam (pētījums pieejams elektroniski: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201301/tiesu_prakse.pdf ).

Tiesu prakses apkopojumu darba lietās no 2012.gada jūlija līdz 2017.gada 31.decembrim skatiet Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ CiviltiesībasJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.