• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības paziņojums par atbalstu valdības rīcībai, lai ierobežotu Covid- 19 izplatību un samazinātu krīzes ietekmi uz Latvijas uzņēmumiem un strādājošajiemValdības sociālie partneri - Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) un  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) - ņemot vērā Ministru prezidenta K.Kariņa 2020.gada 14.marta rīkojumu Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu  ar mērķi ierobežot Covid- 19 izplatību, izsaka pārliecību par uzņēmēju un visu Latvijas iedzīvotāju izpratni un spēju uzņemties atbildību, lai sniegtu atbalstu valdības ieviestajiem pasākumiem saslimšanas izplatības mazināšanai.

LDDK un LBAS turpinās sniegt atbalstu saviem biedriem un strādās ciešā sadarbībā ar valdību, lai pārstāvētu darba devēju un darba ņēmēju intereses.

Sociālo partneru organizācijas pilnībā atbalsta līdz šim veiktos valdības pasākumus un aicina Saeimu, valdību un Latvijas banku un citas institūcijas  darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas vairāk uzņēmumu pārdzīvo šo krīzi, saglabājot darba vietas un nodarbinot Latvijas iedzīvotājus, maksājot nodokļus un sociālās iemaksas, tādejādi nodrošinot Latvijas valsts budžetu, lai pēc krīzes pēc iespējas ātrāk varētu palīdzēt atjaunot Latvijas ekonomiku un nostiprināt sociālās drošības sistēmu pēc tam, kad būs pārvarēta COVID19 izraisītā krīze.

Sociālo partneru organizācijas pauž atbalstupasākumiem, kas vajadzīgi, lai ierobežotu turpmāku COVID19 izplatīšanu. Sabiedrības veselība ir pirmā prioritāte un tā prasa papildus finansējumu pakalpojumu nodrošināšanai. Mēs pateicamies veselības aprūpes nozarē strādājošajiem, kas, pildot savu pienākumu, izrāda drosmi un izturību, gan lai ārstētu slimos, gan lai uzturētu vitāli svarīgās preces un pakalpojumus, no kuriem mēs visi esam atkarīgi.

Globālās pandēmijas izraisītā krīze ir ne tikai liels izaicinājums sabiedrības veselībai, bet tai būs arī būtiska negatīva ietekme uz tautsaimniecības izaugsmi 2020. gadā.

Daudzās nozarēs darba ņēmēji un uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, jau izjūtieviesto ierobežojošopasākumu sekas.

Sociālie partneri uzsver, ka ir nepieciešama

  • valdības, uzņēmumu, darba ņēmēju un iedzīvotāju kopīga līdzatbildība, lai nodrošinātu, ka viss, ko mēs darām, palīdz risināt šo krīzi;
  • izlēmīga valdības rīcība, lai saglabātu mūsu uzņēmumu darbību tuvākajā nākotnē, saglabātu darba vietas unnovērstu jauna emigrācijas viļņa attīstību;
  • atbildīgs politiķu lēmums, nekavējoties nodrošinot darba nespējas lapu 100% apmaksu no valsts budžeta.

Lūdzam visus izturēties atbildīgi un ar izpratni un strādāt kopā, lai pēc iespējas samazinātu Covid- 19  izraisītās krīzes ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību.Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.