• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB PRO Ziņas 2/2023


Dārgie LSAB PRO biedri,

Aicinu iepazīties ar jaunākajām LSAB PRO ziņām LSAB PRO ZIŅAS 2/2023

Līgo svētki ir nosvinēti (LSAB PRO ir 13 Jāņi un 12 Līgas) un ir sācies lielais dziesmu un deju svētku laiks. Varam lepoties, ka Latvijā ir lielākais koris pasaulē. Latvija var! Dziesmā ir spēks un tā dziedē dvēseli. Lai mums izdodas dziedēt visas rētas un vērst skatu uz rītdienu. Vērst skatu uz spēku nevis nepilnībām. Arī arodbiedrībā ir spēks - tikai tas jāaptver un jāliek lietā! Prieks par mūsu aktīvajiem biedriem, kuri daudz strādā, un stiprina mūsu kopīgo indentitāti. LSAB PRO biedri ir paši labākie - to mēs zinām un novērtējam. Paldies par aktivitāti, iedvesmu un spēku strādāt biedru labā, saskaņā ar labākajiem Eiropas arodbiedrību piemēriem. Kopā varam pārvarēt daudz un pārvērst krīzes laiku par iespēju un izaugsmes laiku!

Eiropas Savienība 2023. gadu ir pasludinājusi par jaunu prasmju gadu. Vai zinājāt, ka pilnveidojot prasmi ik dienu tikai 18 minūtes, gadā tās ir 100 stundas! Tātad tikai 18 minūtes dienā, un Tu vari pilnveidot savas angļu vai citas valodas prasmes ar Duolingo lietotni, digitālās prasmes, komunikācijas prasmes u.c.

LSAB PRO iespēju robežās atbalsta biedru iniciatīvas. Aktīvi biedri, kas rūpējas gan par sevi, gan arodbiedrību kopumā ir LSAB PRO lielākā bagātība. Šobrīd no darba ņēmējiem tiek prasīta personīgā un profesionālā izaugsme (pat jaunas profesijas apguve) un augstākais profesionālais līmenis savā darba vietā.Prasmi uztvert jaunas zināšanas (inteliģenci) veido:

  • mentālā (IQ – intelektuālā prasme);
  • emocionālā (EQ – emocionālā prasme);
  • garīgā (SQ – garīgā prasme);
  • ķermeņa (BQ – ķermeņa uztveres prasme).

Vai mums jākonkurē ar robotiem vai roboti ir mūsu jaunie darba rīki? Atbilde ir, protams, nav jākonkurē.

Šobrīd var daļēji piekrist frāzei, ka mākslīgajam intelektam NAV intelekta.

Cilvēki ir pirmajā vietā. #Cilvekipirmajavietā ir LSAB PRO vadmotīvs jau no 2019. gada, kad noritēja pirmais LSAB PRO Koplīgumu forums ar Fr. Eberta fonda Baltijas valstīs atbalstu.

Šogad rīkosim jau ceturto Koplīgumu forumu un piekto Jauniešu forumu. LSAB PRO var lepoties ar to, ka sieviešu un jauniešu iesaistes dimensija ir īpaša vērtība mūsu darbībā. Tā ir pašsaprotama. Mēs, LSAB PRO biedri, esam proaktīvi un tālredzīgi.

Sociālais dialogs ir būtisks sabiedrības attiecību, politikas, kultūras un sabiedrības problēmu risināšanas instruments. Interesanti, ka arī mākslīgais intelekts uzskata sociālo dialogu par vērtību, proti - "Sociālais dialogs ir vērtīgs, jo veicina sapratni, empātiju, konfliktu risināšanu, inovāciju un demokrātiskas sabiedrības attīstību". Vērtība, atvērtība, ilgtspēja un dialogs brīnišķīgi sader kopā.Un starp citu, algu kāpināšana nav iemesls hiperinflācijai. Peļņas kritēriji gan. Tāpēc peļņas uzstādījumiem jābūt taisnīgiem. Ne velti Eiropas Arodbiedrību kongresa pamattēze bija "Kopā par taisnīgu vienošanos darbinieku labā"!

Tikai apvienojot spēkus un iesaistoties arodbiedrībā - LSAB PRO -panāksim vairāk darbinieku un demokrātijas labā. Pasīvi nogaidot un uzliekot šo nastu uz kolēģu pleciem (panāciet to un tad vēl to un varbūt tad iestāšos) nebūs kārotā rezultāta. Mums jātiecas uz tādu saliedētību kā Īrijas Pastā, kur 90% strādājošo ir arodbiedrībā un darbinieki ievēl pat uzņēmuma padomes locekli!

Ar sociālo dialogu nodrošinām atvērtību un darbinieku iesaisti, cienīgas darba vietas un ekonomisko izaugsmi.

Prieks par katru jaunu biedru arodbiedrībā! Paldies esošajiem biedriem! Kopā mēs esam stipri un vienoti. Arodbiedrība-> Spēks 

Ar cieņu,
Irēna Liepiņa

LSAB PRO prezidenteJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.