• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Konference “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs - valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”2019. gada 15. maijā sociālie partneri - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Valsts kanceleja organizēja konferenci “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs - valsts pārvaldes loma sociālā dialoga sekmēšanā”. 

Konference tika rīkota ES fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros.

Konferences mērķis ir veicināt izpratni par sociālo partneru lomu, tiesībām un pienākumiem, kā arī skaidrot, kādi instrumenti pieejami un kādas iespējas tie sniedz nozaru autonomai pašregulācijai, kādi ir šī brīža šķēršļi un nepieciešamā rīcība to novēršanai. Sociālie partneri vēlas veicināt valsts pārvaldes izpratni par sociālo partneru lomu, tiesībām un pienākumiem, autonomiju, kā arī skaidrot nozares koplīgumu (ģenerālvienošanās) būtību, priekšrocības, sekmējot sociālā dialoga atpazīstamību. Tāpat LBAS un LDDK atgādināja par likumdevēja un izpildvaras lomu koplīgumu sekmēšanā atbilstoši starptautiskajām konvencijām un ES līgumiem.

Lai risinātu darbaspēka trūkuma un godīgas konkurences problēmjautājumus, sociālie partneri rosina stiprināt nozaru sociālo dialogu un sociālo partneru autonomiju pašiem risināt nozares attīstībai atbilstošus un svarīgus jautājumus.

Konferences laikā Eiropas Komisijas, Valsts kancelejas, Valsts kontroles, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji kopā ar sociālajiem partneriem – darba ņēmējiem un darba devējiem - diskutēja par valsts pārvaldes lomu sociālā dialoga sekmēšanā, kā arī identificēja potenciālos sadarbības mehānismus sekmīga sociālā dialoga attīstībai nozaru līmenī.

http://www.lbas.lv/news/1822

http://www.lddk.lv/notikums/generalvienosanas-instruments-nozaru-konkuretspejas-un-valsts-labklajibas-veicinasanai-2/

 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.