• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB konference "Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē - attīstībai un izaugsmei" , ES fonda projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/0                                     

Piektdien, 2018. gada 6. aprīlī notika LSAB konference “Darba koplīgums uzņēmumā un nozarē – izaugsmei un attīstībai”. Konference tika rīkota ES fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros.

Šī konference galvenokārt tika veltīta ģenerālvienošanās nozarē slēgšanas veicināšanai un koplīgumu iespējamiem uzlabojumiem uzņēmuma līmenī. Šobrīd ar būtisku LSAB un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības iesaisti ir parakstīts pirmais sadarbības memorands starp Latvijas Darba devēju konfederāciju un LMT par ģenerālvienošanās slēgšanas veicināšanu telekomunikāciju nozarē.

LSAB biedri atzina, ka „šī ir viena no labākajām konferencēm” un, ka “viss ir pārdomāts līdz pēdējam sīkumam”.  Īpaši biedriem patika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja Egils Baldzēna uzruna par koplīgumu nozīmi Latvijas strādājošo darba vides un standartu uzlabošanā. Ar neviltotu interesi biedri klausījās  Lattelecom SIA padomes priekšsēdētāja Gata Kokina uzrunā par pārmaiņām uzņēmumā un VAS „Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētāja prezentācijā par uzņēmuma attīstību un ceļu uz sasniegumiem. Savukārt Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Valters Bajārs kā nozares pārvaldes institūcijas pārstāvis ilustrēja svarīgākās sakaru nozares attīstības tendences.

Ļoti noderīga bija LSAB valdes locekles Karīnas Hohbergas prezentācija par datu regulas ietekmi.

Tā kā īpaša uzmanība tika veltīta arī ģenerālvienošanās izpētei Latvijā un ārvalstīs, liela nozīme bija LBAS eksperta tautsaimniecības jautājumos Mārtiņam Svirska prezentācijai par ģenerālvienošanos teorijā un praksē ar piemēriem un skaidrojumiem. Prezentācija pieejama LSAB birojā.

Konferences noslēgumā LSAB prezidente Irēna Liepiņa informēja par plānotajām inovācijām LSAB, uzsverot kolektīvo pārrunu nozīmi un nepieciešamību nodrošināt vienlaicīgu ekonomisko un sociālo progresu. Sociālā un ekonomiskā attīstība ir vienas monētas divas puses – tās ir nesaraujamas un risināmas vienlaicīgi (A. Larson). Ideāls instruments ekonomisko un sociālo jautājumu sistemātiskai un pragmatiskai risināšanai ilgtermiņā ir koplīgums uzņēmumā un nozarē.

 

Sirsnīgs paldies visiem LSAB biedriem par atzinīgo vērtējumu un ieguldījumu, darba devējiem un Satiksmes ministrijai par aktīvo dalību! Arodbiedrība ir risinājums darbinieku iesaistei un produktivitātes veicināšanā uzņēmumā.

 

Solidaritātē,

 

Irēna Liepiņa,

LSAB prezidente

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.