• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Tikšanās ar Fridriha Eberta fonda pārstāvjiem2019. gada 6.augustā Fridriha Eberta fonda (FES) pārstāvji tikās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietnieci un LSAB prezidenti Irēnu Liepiņu un Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības (LBNA) priekšsēdētāja vietnieku Mārtiņu Dunski, kā arī LSAB pārstāvi.

F. Eberta fonda pārstāvniecības Baltijas valstīs vadītājs Peer Krumrey un Matthias Weber pauda fonda ieinteresētību arodbiedrību un sociāldemokrātiskās kustības atbalstīšanā, īpaši akcentējot dažādu jauniešu projektu lielo nozīmi.

I. Liepiņa pateicās F. Eberta fondam par sadarbību un atbalstu demokrātiskām arodbiedrībām Latvijā (LBAS un tās nozarēm). FES atbalsta LBAS pasākumu organizēšanai, kas notiek jau tradicionāli – Darba tiesību forumam, semināriem par digitalizāciju un dzimumu līdztiesību, arodbiedrību jauniešu vasaras nometnēm, diskusijām u.c.

Arī turpmāk FES atbalstīs visas iepriekš minētās LBAS organizētās aktivitātes, turklāt LBAS varēs iesaistīties arī FES atbalstītos starptautiskos projektos starp 11 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

FES uzskata par svarīgu dzirdēt arodbiedrību balsi jautājumos, kas skar strādājošos. 
Ceram uz lielisku sadarbību!Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.