• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Par Pasta attīstībuLabdien, dārgie Pasta sektora biedri! 

Ar mērķi uzlabot Pasta darbinieku situāciju (raksts), Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO:

  • gatavojas ārkārtas Attīstības padomei ar darba devēju,
  • tiekas ar Satiksmes ministru;
  • tiekas ar SPRK;
  • un veic citas darbības - gatavo sociālo plānu darbinieku situācijas uzlabošanai.

Diemžēl līdzīga situācija ir arī Šveices un Nīderlandes pastos, no kuriem esam saņēmuši Sociālo plānu attiecībā uz darbiniekiem. LSAB PRO tic labam un konstruktīvam dialogam ar darba devēju! Viss ir mūsu pašu rokās! Atbalstām Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO: iestājamies un ģenerējam idejas darba vietu saglabāšanai un uzņēmuma attīstībai!

Iesaistāmies & rakstām uz lsab@lsab.lv vai zvanām tel. 29569377 (Ilze) vai mob. tel. 22367496 (Elga). Esam vienoti šajos pārmaiņu laikos!

Un neaizmirstam iestāties arodbiedrībā, ja vēl neesam paspējuši to izdarīt!

Publicējam pirmās idejas pēc tikšanās ar Sabiedrisko pakalpjumu regulēšanas komisiju:

Universālais pasta pakalpojums – VAS ,, Latvijas Pasts “ panākumu atslēga. 2024.gada 12.janvārī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO pārstāvji tikās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ( turpmāk – SPRK ) pārstāvjiem sapulcē, MS TEAMS platformā.

SPRK reģistrē un regulē pasta komersantu darbību pasta nozarē, nosaka Universālā pasta pakalpojuma sniedzēju konkursa kārtībā un apstiprina VAS ,, Latvijas Pasts “ Universālā pasta pakalpojuma tarifus. Tāpēc komisijas lēmumi ir ļoti svarīgi VAS ,, Latvijas Pasts “ darbībai pašlaik, nākotnē un ilgtspējas nodrošināšanai.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO iestājas par VAS ,, Latvijas Pasts “ darbības turpināšanu, darba vietu saglabāšanu, pakalpojumu diversifikāciju un tradicionālo pasta pakalpojumu sniegšanu nemainīgi augstā kvalitātē.

VAS "Latvijas Pasts" ir lielākais un vēsturiski senākais, šogad aprit pastāvēšanas 105 gadi, pasta pakalpojumu un Universālā pasta pakalpojumu sniedzējs Latvijā. Iedzīvotāji uzticas pasta darbiniekiem un pozitīvi novērtē pasta pakalpojumu pieejamību šobrīd gan Rīgā, gan visattālākajos Latvijas reģionos.

Gan Eiropas Pasta direktīva, gan Latvijas Republikas Pasta likums un SPRK lēmumi ienes izmaiņas pasta nozarē.

Diemžēl, ir novērojama tendence pāriet uz pasta pakalpojumu sniegšanu attālināti, klientam neapmeklējot pasta nodaļas, liekot uzsvaru paku saņemšanai pakomātos un pasta pakalpojumu sniegšanu pēc izsaukuma ar mobilo pastnieku starpniecību. Tas pēc būtības grauj vēsturisko pasta pakalpojumu sniegšanas veidu pasta nodaļās, kaut gan tajās tiek sniegti daudz un dažādu veidu pakalpojumi : finanšu darījumi, norēķinu pakalpojumi, sūtījumu pieņemšana un izsniegšana, abonēšanas, muitojamo sūtījumu no trešajām pasaules valstīm un ar pēcmaksu sūtījumu apstrāde un vēl daudz ko citu. 

Tas prasa augstu darbinieku sagatavotības pakāpi, atbildību, digitālās un komunikācijas prasmes,pasta un muitas likumdošanas prasību pārzināšanu. Visas pasta nodaļā veicamās darbības, mobilais pastnieks pēc iepriekšēja izsaukuma pie klienta mājās, nespēj izpildīt.

VAS "Latvijas Pasts" ir sistēmisks valsts uzņēmums, kura darbība nodrošina pasta pakalpojumus visā Latvijas Republikas teritorijā un sniedz visu pasta pakalpojumu klāstu, neizvēloties tikai finansiāli ienesīgus pakalpojumu veidus un tas būtiski samazina VAS "Latvijas Pasts" konkurētspēju pasta nozarē. 

Latijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO iestājas par pasta nodaļas, kā galvenās pasta pakalpojumu sniegšanas vietas saglabāšanu un attīstību. Šeit ļoti būtisks ir valsts regulējums – Latvijas Rebublikas Satiksmes ministrijas organizēta pasta nozares struktūrpolitika ar mērķi saglabāt VAS "Latvijas Pasts" kā tradicionālo pasta pakalpojumu sniedzēju visām iedzīvotāju grupām, ieskaitot mazāk aizsargātākās iedzīvotāju grupas ( seniori, iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, māmiņas ar bērniem ).

Secinājumi un priekšlikumi nākamajiem SPRK lēmumiem un nolikumiem :

– vajadzīgi skaidri kritēriji, kas nosaka, ka pasta pakalpojumu sniegšanas vieta ir pasta nodaļa

– jāizstrādā efektīvs kompensācijas mehānisms par Universālā pakalpojuma sniegšanu. Jāmaina Universālā pasta pakalpojuma kompensācijas aprēķina algoritms, iekļaujot tajā visas funkcijas un izmaksas, ko reāli veic VAS "Latvijas Pasts" . Pašreizējā formula nekompensē visus izdevumus, ko nacionālais operators ir veicis Universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanai.

– pasta pakalpojumi ir ļoti vajadzīgi, it īpaši veicot piegādes lauku rajonu iedzīvotājiem. Universālā pasta pakalpojuma nodrošināšana ir pasta panākumu atslēga un ir vajadzīgs valsts atbalsts ar efektīvu pakalpojuma sniegšanas izmaksu kompensācijas mehānismu.

– valsts atbalsts un izmaiņas likumdošanā ir nepieciešamas, lai VAS "Latvijas Pasts" darbotos tādos pašos apstākļos kā konkurenti.

– noteikt, ka Universālā pakalpojums sniedzējs ir sociāli atbildīgs darba devējs, kas noslēdzis Koplīgumu ar arodbiedrību

– valsts iepirkumos par pasta pakalpojumiem, piešķirt priekšrocības sociāli atbildīgam darba devēja, kas noslēdzis Koplīgumu ar arodbiedrību

– pasta pakalpojumu diversifikācija, lai palielinātu pārdošanas apjomu. Piemēram, pasta pakalpojumu kombinācija ar finanšu pakalpojumiem, īpaši lauku rajonos.

– jārada pievilcīga darba vide, ejot kopsolī ar jauno tehnoloģiju ieviešanu pastā, piesaistītu gados jaunu darbinieku ienākšanu uzņēmumam un arodbiedrībā. Arodbiedrība palīdz biedriem runāt ar darba devēju līdzvērtīgi.

– pasta darbinieki veic arī sociālo funkciju, jo katru dienu apmeklē iedzīvotājus pilsētās un lauku rajonos un ir labi informēti par viņu vajadzībām sociālajā jomā. Sadarbība ar sociālajiem dienestiem.

– saglabāt un noturēt darbiniekus pasta nozarē. Strādāt un iestāties par labiem darba apstākļiem un pienācīgu atalgojumu – tā ir galvenā arodbiedrību loma un uzdevums. Nodrošināt sociālo dialogu ar darba devējiem, jo tas veicina pozitīvas pārmaiņas uzņēmumā.

– Win-win ( abpusēji izdevīga ) situācija ir nepieciešama pasta iesaistei e-komercijā. Jāatrod noturīga darbības forma, uzsverot Universalā pakalpojuma lomu pasta nozares attīstībā, jauns līdzsvars starp tradicionālajiem pasta pakalpojumiem un e-komerciju.

– pastam ir priekšrocības attiecībā pret konkurentiem, jo ir attīstīta infrastruktūra valsts mērogā.

– pastu sagaida jauni izaicinājumi, patērētāju ieradumu maiņa, iedzīvotāju un darba spēka novecošanās

– darbiniekiem jābūt gataviem mainīties, apgūt jaunas prasmes un iemaņas, saglabājot un nostiprinot reālās prasmes un talantus. Prasme pielāgoties pārmaiņām, kļūs par galveno prasmi.

– darba devējam galvenais ir iegūt un saglabāt darbinieku uzticību un lojalitāti. Vienoties par mobilitāti, apmācību kursiem uzņēmuma iekšienē, gan ārpus tā., vienmēr atbalstīt darbiniekus, informēt par izmaiņām. Savukārt, arodbiedrības būtiska loma ir nodrošināt sekmīgas pārrunas ar darba devēju, lai panāktu labvēlīgu atbalstu darbiniekiem.

 

Vēlreiz un no sirds: iesaistāmies & rakstām uz lsab@lsab.lv vai zvanām tel. 29569377 (Ilze) vai mob. tel. 22367496 (Elga). Esam vienoti šajos pārmaiņu laikos!

 

Un neaizmirstam iestāties arodbiedrībā, ja vēl neesam paspējuši to izdarīt!

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.