• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība

Fondi

Pašu līdzekļiem veidoti fondi nodrošina biedru vajadzības dažādās dzīves situācijās.

LSAB Palīdzības fonds nodrošina apdrošināšanas palīdzības izmaksāšanu cietušajam, ja viņš darbā guvis miesas bojājumus, vai cietušā ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem vai vecākiem) cietušā nāves gadījumā.

 

LSAB Bezdarba fonds nodrošina materiālo palīdzību biedriem, kuru pēdējā darba vieta bija sakaru uzņēmums, iestāde vai organizācija,  viņu ilgstoša bezdarba gadījumā.

ABbiedru_naudas_iemaksu_veidlapa.xlsx

Iesnieg_BF.doc

LSAB Sociālais fonds nodrošina palīdzību biedriem pārejošas darba nespējas gadījumā, kā arī palīdzību pēc individuālo iesniegumu izskatīšanas LSAB Valdē.

Forma DNF 06 06 2017.docx

Forma DNG reģistrācijas žurnāls 

LSAB Rezerves fonds paredz materiālās palīdzības sniegšanu biedriem īpašos gadījumos (arodbiedrības akcijas, streiki), kā arī vispārējos gadījumos, kad izmaksas nevar attiecināt uz citiem fondiem. Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.