• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Sociālajam dialogam Latvijā - 2530. novembrī Rīgas pilī norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un sociālā dialoga 25. gadadienai veltīta LDDK Gada balvas 2018 pasniegšanas ceremonija. Šogad īpaši tika godināti tautsaimniecības nozaru līderi, kuri šajos gados stiprinājuši Latvijas tautsaimniecību un nozaru attīstību, sekmīgi darbojoties sociālā dialoga ietvaros.

 Sociālais dialogs - starp darba devējiem, valsti un arodbiedrībām ir demokrātiskas valsts uzbūves iezīme. Sociālais dialogs ir interešu līdzsvarošanas modelis, kas nodrošina sociālo stabilitāti, tas ir konsultāciju mehānisms, kurā piedalās valdība, darba devēji un arodbiedrības.

 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) kopš tās izveidošanas 1990. gadā aktīvi iesaistījās konceptuālo jautājumu izstrādāšanā par trīspusējo sadarbību Latvijā. 1993. gadā tika dibināta Latvijas Darba devēju konfederācija. LDDK ir darba devēju organizāciju apvienība un apvieno darba devējus un nozaru darba devēju organizācijas. Tieši šogad Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar saviem partneriem – Latvijas valdību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību – atzīmē divdesmit piecus gadus kopš ir izveidots sekmīgi funkcionējošs sociālā dialoga institucionālais mehānisms Latvijā.

Vēsturisks brīdis bija 1993. gada 19. oktobrī, kad Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma Koncepciju par trīspusējās sadarbības veidošanas pamatprincipiem un nepieciešamību Latvijā. 1993. gada 23. decembrī darbu uzsāka Latvijas Trīspusējā darba devēju, valsts un arodbiedrību konsultatīvā padome.

Jau vēlāk – 1994. gada 5. jūlijā – Latvijas Republikas Saeima ratificēja Starptautiskās darba organizācijas konvenciju nr. 144 par ar trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai un konvenciju nr. 154 par kolektīvo pārrunu atbalstīšanu.

Vairāk lasī:

www.lbas.lv

www.lddk.lv

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.