• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB ZELTA BIEDRIMarutai Eizentālei – 80!

2020. gada 2. jūnijā Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) ilggadējā biedre, Maruta Eizentāle atzīmēja savu 80 gadu jubileju. Sirsnīgi sveicam! LSAB vārdā jubilāri sveica LSAB prezidente Irēna Liepiņa, vēlot stipru veselību, panākumus un enerģiju!

Maruta ir mūsu arodbiedrības biedre pasta sektorā jau no 18 gadu vecuma. Kopā tie ir 62 gadi, kopā ar Latvijas pastu un arodbiedrību! Daudzus gadus Maruta ir Cēsu pasta arodorganizācijas priekšsēdētāja. Ir piedzīvoti laiki, kad arodbiedrībā bija 99,9% darbinieku! Katrā pasta nodaļā bija arodgrupas. Visi aktīvi iesaistījās, bija saliedēti gan darbā, gan ārpus darba. Organizēja dažādus pasākumus komandas gara uzturēšanai.

Maruta pieredzējusi darbībā trīs LSAB prezidentus - A. Bekeru, Z. Semjonovu un I. Liepiņu (no 2016.gada). Maruta ir pateicīga katram par iegūtajām zināšanām, pieredzi un iespējām darboties arodbiedrībā. Katrs ir devis savu pienesumu arodbiedrības LSAB izaugsmei pāri laikam.

Īpaši pozitīvi ir vērtējama Pasaules un Eiropas pieredze un arodbiedrības vienotības atjaunošana pēdējos gados. Īpašs pasākums bija 2017.gada UNI Global Pasta un loģistikas konference Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Skat. vairāk - http://www.lsab.lv/lv/Galerija/?id=566.

Visu dzīvi, esot arodbiedrībā, ir bijusi iespēja mācīties arvien kaut ko jaunu un attīstīties līdzi laikam. Maruta saka: “Ja grib, tad var visu.” Viņas mazdēls vienmēr sakot, ka visu var iemācīties. Un viņa visu dzīvi to arī dara - mācās. Visu cieņu!

Arodbiedrībā vienmēr ir iespēja apmeklēt dažādas mācības, kursus, seminārus, arī ārpus Latvijas. Kādu laiku iepriekš, vērojot, kā darbojas arodbiedrības ārpus Latvijas, likās, ka Latvijā tas nav iespējams. Tad pašlaik, pēc Marutas domām, LSAB jau šobrīd darbojas tuvu Eiropas arodbiedrību līmenim. TTT- Tā Tikai Turpināt !

LSAB: “Kas, Tavuprāt, ir galvenais arodbiedrībā?”

Maruta: “Galvenais ir cilvēks.” LSAB - #cilvēkipirmajāvietāJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.