• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Par piekto UNI Pasta un loģistikas konferenci un LSAB 95          2017.gada 3.-5.oktobrī veiksmīgi noritēja 5. UNI Eiropas Pasta un loģistikas konference un LSAB 95 pasākums Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pirmo reizi Austrumeiropā notika šāda mēroga pasākums. Tas ir liels pagodinājums LSAB un Latvijai uzņemt viesus no Eiropas Savienības valstīm, Šveices, Krievijas, Palestīnas, Amerikas un analizēt pasta un loģistikas nozares nākotni darbinieku un arodbiedrības acīm.
Starptautiski atzītā konference pulcēja vairāk kā 150 pasta un loģistikas sektora ekspertus un arodbiedrību pārstāvjus no visas pasaules, tādējādi nodrošinot labākās starptautiskās prakses ieviešanu arī Latvijā un vērtīgu ideju apmaiņu. No LSAB piedalījās 75 pārstāvji.
        Konferences nosaukums ir "Mūsu zīmogs pasta nākotnē" [Our stamp on Future] un tajā tika analizēts nepieciešamais pasta nozares regulējums, nozares izaicinājumi un jaunu pakalpojumu attīstība ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas darba vietas. Konferences norises laikā tika organizētas arī darba grupas un diskusijas par pasta un loģistikas sektoram nozīmīgiem tematiem.

        UNI Eiropas Pasta konferenci atklāja tās prezidente Ingeborg Saetre un LSAB prezidente Irēna Liepiņa. Konferences atklāšanas ceremoniju 3. oktobrī pagodināja Rīgas Domes izpilddirektors Juris Radzevičs, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns un VAS "Latvijas Pasts" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns. Eiropas Komisijas pārstāvis ne tikai uzrunāja konferences dalībniekus, bet arī aktīvi piedalījās konferencē 1,5 dienas garumā.
       Konferenci organizēja LSAB un UNI Global Union. UNI Global Union ir starptautiska arodbiedrību apvienība, kas pārstāv 20 miljonus strādnieku pakalpojumu nozarē vairāk kā 900 arodbiedrībās 150 valstīs. 
         Atzinīgi novērtējot konferenci, tās noslēgumā tika izvēlēti jaunie UNI Eiropas pasta un loģistikas sektora goda amati: prezidents un viceprezidents. Par prezidentu tika ievēlēts Zviedrijas arodbiedrības SEKO pārstāvis Jens Saverstam un par viceprezienti - Irēna Liepiņa, LSAB prezidente. Tas ir goda amats UNI Eiropa pasta un loģistikas sektorā kā augstākā iespējamā atzinība par sasniegumiem darbinieku aizsardzībā un arodbiedrību kustības Latvijā un ārvalstīs stiprināšanā un modernizēšanā. 
          Varam lepoties ar LSAB sasniegumiem starptautiskajā arodbiedrību kustībā! 
Konferences noslēgumā ar svinīgām vakariņām arī tika atzīmēta 95. gadadiena kopš LSAB dibināšanas. 
Sirsnīgs paldies visiem LSAB biedriem par atbalstu!Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.