• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Iznākusi jauna grāmata "Interešu pārstāvības process. Skaidrojumi un komentāri"


Iznākusi jauna grāmata "Interešu pārstāvības process. Skaidrojumi un komentāri" ar LSAB PRO prezidentes I. Liepiņas dalību.

Grāmata būs labs materiāls gan darbiniekiem - LSAB PRO biedriem, darba devējiem, tiesu varas pārstāvjiem un citā iesaistītajām pusēm.

I. Liepiņa: "Liels darbs padarīts un dziļas atziņas par sociālo dialogu, koplīgumiem un arodbiedrībām Latvijā, vadoties no pieredzes Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO.

Neliels ieskats grāmatas nodaļā “Interešu pārstāvība un sociālais dialogs: valsts, darba devēji, arodbiedrības” ieskicēju sociālā dialoga jēdzienu, dalībniekus, procesu, tiesisko regulējumu, kā arī vajadzību pēc attīstības un arodbiedrību atjaunotnes.
Ilustrēju iespējamos trīspusējā un divpusējā sociālā dialoga attīstības scenārijus Latvijā.

Šobrīd Latvijā nepieciešama arodbiedrību atjaunotne un transformācija no postpadomju domāšanas kultūras uz sociāldemokrātisku Ziemeļvalstu kultūru, kur sociālā dialoga centrā ir dizaina domāšanas principi, demokrātiskums un drosme. Cilvēcību veido empātija un drosme, un arodbiedrībām jāveicina šīs kvalitātes cilvēkos."Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.