• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
LSAB Rēzeknes – Krāslavas AO priekšsēdētāja Jeļena Novikova piedalījās Friedrich-Ebert-Stiftung fonda rīkotajā starptautiskajā konferencē Budapeštā, Ungārijā2018. gada 02. un 03. oktobrī LSAB Rēzeknes – Krāslavas AO priekšsēdētāja  Jeļena Novikova piedalījās Friedrich-Ebert-Stiftung fonda rīkotajā starptautiskajā konferencē Budapeštā, Ungārijā "Dzimumu līdztiesība Austrumeiropā un Centrāleiropā, “Ideālā darbinieka" perspektīvas digitālajā laikmetā”.

Konferencē piedalījās eksperti, arodbiedrību pārstāvji un aktīvisti no Austrumeiropas un Centrāleiropas.

Kā viens no galvenajiem jautājumiem tika izskatīts jautājums par to, kā pieaugošā digitalizācija ietekmē "ideālā darbinieka" ideju: spēja strādāt mājās, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanas jautājums. Tika analizēts, vai šīs pārmaiņas vairo vai pat pastiprina esošās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm darba tirgū. Vai pašreizējā situācija dod iespēju pārvarēt šo nevienlīdzību.

Gan ekonomika, gan darba vide mainās, ņemot vērā darba vietu daudzumu un kvalitāti kā arī darba apstākļus un procesus.

Konferenci atklāja Jörg Bergstermann, FES Budapest līdzdirektors. Tika apskatītas tādas tēmas kā “Dzimumu līdztiesības perspektīvas darba tirgū “, “Digitāli atbalstīta darba organizācija un dzimumu līdztiesības princips” , “’Ideāls darbinieks digitalizācijas laikmetā” u.c.

Daži secinājumi pēc konferences:

1) Spēja piemēroties digitālā darba tirgus prasībām ir cieši saistīta ar:

  • Iespēju noslēgt vienošanos ar darba devēju par elastīgu darba laiku;
  • Darba organizāciju digitālā vidē;
  • Sabiedrībā pieņemtajiem standartiem, sadzīves kultūras aspektiem;
  • Uzņēmuma prasībām attiecībā uz veicamo darbu;
  • Darbinieka spēju sabalansēt darbu ar privāto dzīvi, novilkt robežas starp darbu un mājas dzīvi.

2) Vienošanās par elastīgu darba laiku ietekmē tradicionālo lomu sadalījumu ģimenē un pienākumu sadali starp       dzīvesbiedriem. Ne vienmēr ģimene ir gatava tādām pārmaiņām.

3) Sievietēm ir mazāk iespēju izvēlēties darbus ar elastīgu grafiku, kas nodrošina darba un ģimenes dzīves līdzsvaru.Tas ir saistīts ar priekšstatu par ideālu darbinieku un diskrimināciju darba vietā. 

Notika arī paneļdiskusija - politiskās iespējas, korekta procesu izstrādāšana.

Izveidoti kontakti ar vairākiem kolēģiem no Igaunijas, Vācijas, Beļģijas.

Ar cieņu,                                               

Jeļena Novikova

Rēzeknes – Krāslavas AO priekšsēdētāja

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.