• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
NTSP - par minimālo algu


Vakar Ministru kabinetā  notika kārtējā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā sociālie partneri – valdība, darba devēji un arodbiedrības vienojās, ka  minimālās darba algas apmērs nākamgad valstī ir jāsaglabā esošo 200 latu apmērā.

Minimālās algas saglabāšanu pašreizējā līmenī kopīgi piedāvāja Labklājības, Finanšu un Ekonomikas ministrijas. Otrs iespējamais variants gan paredzēja minimālās algas palielināšanu līdz 210 latiem, tomēr šāds piedāvājums netika atbalstīts.
Arodbiedrības uzskata, ka nepieciešams lemt par neapliekamā minimuma palielināšanu, tomēr skaidru apņemšanos no valdības puses nesaņēma un nākamgad tas, visticamāk, netiks mainīts.
Premjers uzsvēra, ka nākamgad budžeta deficīts būs jāsamazina «līdz saprātīgam līmenim un jāveic konsolidācija plus mīnus 100 miljonu latu apmērā» un tādā brīdī nav iespējams mainīt neapliekamo minimumu. Maksimums valdība varot apsolīt tikai nodokļu nepalielināšanu.
 Arī Finanšu ministrs Andris Vilks izteicās, ka nākamā gada valsts budžeta ietvaros nebūs iespējams pacelt minimālo algu vai neapliekamo minimumu, bet, sākot ar 2013.gadu, tomēr būšot jāvirzās uz neapliekamā minimuma izlīdzināšanu ar kaimiņvalstīm.
Pēc diskusijām NTSP gan vienojās, ka līdz oktobrim Finanšu ministrijai uzdots sagatavot ziņojumu par laika termiņiem, kā nodrošināt neapliekamā minimuma izlīdzināšanu Baltijas valstu līmenī.

NTSP sēdē tika apspriests arī Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumu par profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas īstenošanu. Gan valdība, gan sociālie partneri atbalstīja nostādni, ka profesionālās izglītības sistēmas infrastruktūras sakārtošanai un tās saturiskai pilnveidei būtu nepieciešams rast papildu finansējumu, jo apmācības sistēmas uzlabošana sekmētu Latvijas uzņēmēju vajadzību īstenošanu, valsts konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi.
Valdības puse norādīja, ka ir gatava ciešāk sadarboties ar sociālajiem partneriem profesionālās izglītības pilnveidošanā, tai skaitā - atbalstīt duālās sistēmas ieviešanu profesionālajā izglītībā, tomēr tam nepieciešama uzņēmēju gatavība aktīvi iesaistīties audzēkņu apmācībā un nodrošināšanā ar prakses vietām.

Vēl notika diskusija par pasākumiem, kas nodrošina sabiedrības līdzdalību valdības lēmumu pieņemšanā. Sociālie partneri aicināja nevalstisko organizāciju pārstāvjus aktīvāk izmantot jau esošās, plašās iespējas pilsoniskai līdzdalībai, tai skaitā – aktīvāk kopā ar sociālajiem partneriem iesaistīties Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes apakšpadomju darbā.
 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.