• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
NTSP


Vakar, 9.novembrī LSAB prezidente Z.Semjonova piedalījās Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē, kur sociālie partneri – Valdība, Darba devēju konfederācija (LDDK) un Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS),  apsprieda 2012. gada valsts budžeta projektu un budžeta konsolidācijas pasākumus.

Izskatīja Finanšu ministrijas sagatavotu ziņojumu par sekojošu jautājumu bloku:
- Par vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2012. – 2014.gadam,
- Par budžeta konsolidācijas pasākumiem 2012. – 2014.gadam,
- Par Latvijas pozīciju sarunās ar Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem
- Par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012.-2014.gadam.
 

Ministru prezidents V.Dombrovskis uzsvēra, ka valdība līdzšinējās sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem ir skaidri paudusi savu nostāju par to, ka 2012. gadā nav pieļaujama ne nodokļu paaugstināšana ne pensiju samazināšana, un šī nostāja nav maināma. 2012. gada valsts budžets tiek plānots, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un stabilu valsts attīstību un finanšu stabilitāti. Pārliecību par Latvijas ekonomikas izaugsmes ilgtspēju stiprina arī tas, ka pašlaik ražošanas un eksporta apjomi jau ir pārsnieguši pirmskrīzes līmeni, tādēļ jāturpina darbs pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, lai šīs tendences turpinātos.
 

Sociālie partneri norādīja uz nepieciešamību veikt pasākumus tautsaimniecības attīstības stimulēšanai, vērienīgāk īstenot strukturālās reformas, kā arī aktīvāk iesaistīt Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Tirdzniecības un rūpniecības kameru budžeta projekta izstrādē. Tāpat sociālie partneri uzsvēra, ka valdībai jāizstrādā strukturālo reformu plāns nākamajiem 2-3 gadiem, īpaši – par valsts uzdevumu deleģēšanu.
 

Sociālie partneri apliecināja gatavību aktīvi iesaistīties Valdības rīcības plāna tapšanā un vienojās, ka nākamreiz valsts budžeta projektu NTSP sēdē apspriedīs pirms budžeta projekta iesniegšanas Saeimā, kas plānota 6.decembrī.

NTSP sēžu materiāli pieejami Ministru kabineta mājaslapā - http://www.mk.gov.lv/lv/mp/vaditas-padomes/ntsp/NTSPsedes/
 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.