• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
LBAS 7.kongresā


Piektdien, 2. decembrī, Rīgā, Latviešu biedrības namā, notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 7. kongress. Tajā piedalījās 184 delegāti no 19 LBAS dalīborganizācijām, tajā skaitā arī 7 delegāti no mūsu - Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības. 
 
Kongresā piedalījās arī viesi no citu valstu arodbiedrībām, sadarbības partneri un valsts pirmās amatpersonas.
 
Kongresā tika izvērtēta LBAS iepriekšējā darbība, nosprausti tālākie mērķi.
Par LBAS priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Pēteri Krīgeru, par vietniekiem - Līviju Marcinkēviču un Egīlu Baldzēnu.
 
Kongresa delegāti apstiprināja LBAS stratēģiskās darbības virzienus 2011. – 2016. gadam un vairākās rezolūcijās izvirzīja prasības Saeimai un valdībai.
- PAR VALSTS BUDŽETU
- PAR NODARBINĀTĪBAS, DARBA TIRGUS UN NODOKĻU POLITIKU
- PAR SOCIĀLĀS DROŠĪBAS PAKALPOJUMU KVALITĀTI UN ILGTSPĒJU
- PAR VALSTS NEPRIVATIZĒJAMIEM UZŅĒMUMIEM
- PAR LBAS TIESĪBĀM IEGŪT SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSU
- PAR SOLIDARITĀTES STREIKU
- PAR DROŠIEM UN VESELĪBAI NEKAITĪGIEM DARBA APSTĀKĻIEM
- PAR ARODBIEDRĪBU SOLIDARITĀTI 
 
Plašāka informācija >>> http://www.lbas.lv/resources/congress

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.