• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Krājbankas klientiem


Ekonomikas ministrija informē AS „Latvijas Krājbanka” klientus par jautājumiem kas saistīti ar šīs bankas darbības apturēšanu un turpmāko rīcību:

Savā mājaslapā esam  izveidojuši sadaļu informācija „Latvijas Krājbankas” klientiem (www.em.gov.lv/krajbanka), kur apkopotas aktuālākās atbildes un jautājumi par AS „Latvijas Krājbanka” darbības apturēšanu un turpmāko rīcību bankas klientiem. Sadaļu papildināsim atbilstoši aktualitātēm un notikumiem.
 
Tiklīdz zināsim detalizētāku informāciju par to, kas notiks ar Krājbankas kredītportfeli par to ziņosim, bet pagaidām, kamēr klients turpina pildīt savas saistības, uztraukumam nav pamata, jo, ja saistības tiek pildītas, nevienam nav tiesību neko piedzīt no klienta.
 
Pielikumā  Faktu lapaJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.