• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Domājot par LBAS kampaņu „Nebaidies no šefa...”


Pašlaik  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība īsteno kampaņu „Nebaidies no šefa...”
 
 
Latvijā šodien  daudz cilvēku valsts institūcijās runā par nepieciešamību palielināt arodbiedrības lomu, lai sekmīgāk apkarotu ēnu ekonomiku un stātos pretī darbinieku un visu iedzīvotāju garantiju jeb labumu samazināšanās tendencēm.
Tajā pašā laikā  saņemam signālus par prettiesisku darba devēju rīcību, kuras mērķis ir mazināt arodbiedrības ietekmi.

Arodbiedrību brīvība, kā viena no cilvēktiesību pamatvērtībām,  tās misija demokrātiskas un tiesiskas sabiedrības veidošanā ir nodeklarēta mūsu Valsts dzimšanas dokumentā un suverenitātes apliecībā – Satversmē.
Arī Latvijas likumdošanā ir nostiprinātas arodbiedrību tiesības, tajā skaitā, pret iespējamu darba devēja rīcību, vērtējot darbiniekus ne pēc kompetences, bet pēc piederības arodbiedrībai. No likuma viedokļa tā ir  klaja diskriminācija, tāpat kā vērtēšana pēc rases, tautības, politiskiem uzskatiem vai seksuālās orientācijas. Darba devējam nav tiesības pat pieņemot darbā vai darba attiecību laikā uzdot šādus jautājumus, kas ir tieši vai netieši diskriminējoši.
 
 
Iestājoties darbā mūsu nozarē strādājošie iekļaujas civilizētās darba attiecībās. Tas nozīmē, ka pastāv sociālais dialogs starp LSAB, kā darba ņēmēju interešu pārstāvi uzņēmumā un valsts institūcijās, un uzņēmuma vadību, kā akcionāru interešu un uzdevumu izpildes nodrošinātāju.
Viens no sociālā dialoga iznākumiem ir Koplīgums jeb divpusējas saistības. Koplīgumā arī ir atzīta arodbiedrības partnerība, pienākumi un tiesības. Pilnā sparā notiek arī pārrunas un konsultācijas par darba samaksas, darba organizācijas, uzņēmuma optimizācijas un restrukturizācijas lietām.
 Lai sakārtotu uzņēmējdarbības vidi (piemēram – iepirkumu procedūras vai attaisnoto izdevumu noteikšanu sociāli atbildīgiem darba devējiem, kuri slēdz koplīgumus), kopīgi strādājam arī pie nodokļu sistēmas sakārtošanas. Vēl daudz kas cits tiek darīts, lai nostiprinātu un paplašinātu legālās ekonomikas robežas, lai sakārtotu vidi, kurā mēs atrodamies un gribam palikt.
 
Tāpēc dīvaini, ka šai arodbiedrību iniciatīvai „Nebaidies no šefa...” ir arī negatīvi piemēri mūsu nozarē...
Tā vienā no mūsu nozares uzņēmumiem Lattelecom BPO viena no struktūrvienību vadītājām Larisa Ķirsone arodbiedrības piederību agresīvi pretstata darbinieka lojalitātei uzņēmumam un viņa karjeras iespējām, iesakot darbiniekiem neiestāties arodbiedrībā vai arī izstāties no LSAB.
 
Tagad es domāju – Vai tas ir šīs vadītājas pašas kompetences jautājums, vai kā savādāk?
Kurš zina atbildi?
 
 
Pārbaudi arī sevi, cik tu esi drošs vai bailīgs !
ŠEIT >>> http://www.nebaidiesnosefa.lv/
Jo vairāk tu zini par darba tiesiskām attiecībām, jo mazāk baiļu ir tevī !
Zoja SEMJONOVA

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.