• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
DLTSA sēdē


DLTSA darba kārtībā bija likumprojekts „Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas likums”. Ziņotājs par šo darba kārtības jautājumu - Labklājības ministrijas (LM) Eiropas un juridisko lietu departamenta vecākais nozares eksperts Eiropas Savienības tiesību jautājumos Māris Badovskis.

Likumprojekts ”Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas likums” izstrādāts, lai īstenotu institucionālas un strukturālas reformas saistībā ar valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanu darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bāriņtiesu darbības, kā arī sociālo pakalpojumu jomā, tādējādi padarot efektīvāku valsts pārvaldi.

Likumprojekts paredz Darba un sociālo lietu valsts inspekcijas izveidošanu, apvienojot un reorganizējot līdz šim LM pārraudzībā esošās divas atsevišķās valsts pārvaldes iestādes - VDI un VBTAI, un nododot jaunizveidotās inspekcijas pārziņā uzraudzības un kontroles uzdevumus darba tiesību un sociālo pakalpojumu jomā.

Arodbiedrība pauda bažas, ka apvienošanas rezultātā var vājināties darba tiesību uzraudzība. Panākts kompromiss, ka tiks ņemti vērā  attiecīgi arodbiedrību priekšlikumi.Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.