• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Atskaite par UNI-Eiropa reģionālo konferenci Tulūzā.


Ņemot vērā ekonomiskās krīzes smago ietekmi uz strādājošo atalgojumu, sociālām garantijām un nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, šā mēneša sākumā Francijas pilsētā Tulūzā mēs, ES dalībvalstu arodbiedrību pārstāvji, pulcējāmies, lai lemtu par vienotu nostāju un nekavējošu rīcību strādājošo labklājības aizsargāšanai. UNI-Eiropa 3.reģionālās konferences devīze „Union, Vision, Action” jeb „Arodbiedrība, Vīzija, Rīcība”.

ES arodbiedrību vīzija jeb skatījums uz šodienas situāciju īsumā:
- 50 gadus Eiropa baudīja izaugsmi. Šodien jūtama depresija kā pagājušā gadsimta 20-tos gados – samazinās atalgojums, sociālās garantijas, nodarbinātība, palielinās pensionēšanās vecums;
-  Valdību rīcība liecina, ka nekādi secinājumi no krīzes situācijas nav izdarīti. Parādus bankām joprojām apmaksā valdības un sabiedrība kopumā, šodien tie sastāda 4,5 triljonus eiro .

Konferencē runāja par spekulatīvām menedžmenta algām, par to, ka finansistiem jāizbeidz spekulācijas ar darbiniekiem. Runāja arī par to, ka arodbiedrību darbībai jābūt efektīvākai. Ir jāstrādā pie tā, lai būtu panākta sociāli-ekonomiskā izaicinājuma un politikas konsekvence.
Galvenais sociālās politikas un demokrātijas atbalsts Eiropā ir arodbiedrības un tā ir UNI galvenā misija.

Jauniešu problēmas: nav darba, trūkst kvalifikācijas, izglītības pārorientācija.
Vai jaunieši ir „pazudusī paaudze”? – šis jautājums arī ir UNI redzes lokā. Ir izstrādāti speciāli darbības plāni arī par jauniešu problemātiku.

Asi kritizēja ekonomijas politiku (saving policy), tās negatīvo ietekmi uz darbinieku labklājību. Pieņēma stratēģiju nodarbinātības palielināšanai. Sociālais dempings nevar padarīt Eiropu labāku. Labas algas nav ekonomikas ienaidnieks, bet tās motors!

Delegāti ziņoja arī par neo-liberālās politikas intervenci, demokrātijas deficītu.
Dzirdējām jaunus jēdzienus, piemēram „Eurobond” – arodbiedrības to uztver pozitīvi, kā arī „European Bank for Sovereign Debt”
Asi tika kritizēta „Troika” (EC, ECB, IMF) – Eiropas komisijas, Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda rīcība attiecībā pret Grieķiju.  Arodbiedrības pieprasa jaunu Maršala plānu priekš Grieķijas un citām ES valstīm, kas nonākušas finansiālās grūtībās.

ES valstīs ir atšķirīga ekonomikas pārvaldes struktūra, nav vienotas ekonomikas un fiskālās politikas.
Arodbiedrības kopā ar citiem pilsoniskās sabiedrības spēkiem pieprasa līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanas procesos.
Tika pieprasīta speciāla regulējoša uzraudzība banku sektoram.
Pieņēma arī rezolūciju par ātrāku finanšu darījumu nodokļa (Financial transaction tax) ieviešanu, lai apkarotu spekulatīvos darījumus.

Konferences materiāli par arodbiedrības darbību tuvākam laika posmam ir lasāmi šeit: Emergency Motion on the Economic Crisis (Neatliekamās darbības ekonomiskās krīzes situācijā) un Declaration on the Arab Spring (Deklarācija sakarā ar „arābu pavasari”)

Konferencē ir ievēlēta mūsu UNI reģionālā vadība: UNI-Eiropa prezidents – Frank Bsirske (atkārtoti) un reģionālais sekretārs Oliver Roething (UNI Finanšu sektora līdzšinējais vadītājs). LSAB pārstāve I.Kalniņa tika ievēlēta UNI-Europa Izpildkomitejas sastāvā no Centrālās un Austrumeiropas valstīm.

Cerībā uz labāku nākotni!
Z.Semjonova, LSAB prezidenteJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.