• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
2011.gadu pavadot


Šo aizejošo 2011.gadu mēs pavadām laikā, kad visa pasaule un arī mēs joprojām tiekam nežēlīgi malti pasaules finanšu un ekonomiskās krīzes dzirnavās.

Bailes, uztraukums un nedrošība par iztiku, par darba vietu, par bērnu nākotni tiek ģenerēta kā no valdības, tā arī no darba devējiem, kuri arvien vairāk sāk izmantot cilvēku bailes pazaudēt savu darba vietu, kā instrumentu darba samaksas ”optimizācijai”.

Tieši tāpēc,  jau priekšlaikus paredzot šādu notikumu attīstības virzienu pasaulē, mūsu UNI globālā arodbiedrība pieņēma rezolūciju „Pret bailēm” .
Cīņa pret bailēm – tas ir viens no arodbiedrību darbības pamatvirzieniem.
Mums jābūt vairogam, aizsargam, palīgam, lai stātos pretī baiļu kultivācijai, jo bailes stindzina un atņem spēku cīņai par savām tiesībām.

Šodien redzam, ka pat par likumos paredzētajām garantijām ir jācīnās, lai varētu tās saņemt.
Valsts budžeta konsolidācijas nolūkos „non-stop” režīmā valsts vīri ekonomē un taupa uz darbinieku, darba devēju, vai pat uz vismazāk aizsargāto - pensionāru, invalīdu, jauno māmiņu un bērnu rēķina.
Vienīgais spēks, kas šodien oponē un pretojas šiem centieniem, ir arodbiedrības.

2012 gadā LSAB atzīmēs arī mūsu – sakarnieku arodbiedrību kustības dibināšanas 90.gadadienu.
Tālajā 1922.gadā tika nodibināta mūsu nozares arodbiedrība, jo cilvēki izjuta nepieciešamību apvienoties, lai kolektīvi pasargātu sevi, lai kolektīvi iestātos par savām interesēm.

Diemžēl dzīve ir pilna dažādiem pārsteigumiem un nepieciešamība pēc ekonomiskas, juridiskas, finansiālas, darba tiesību, darba drošības un cita veida palīdzības arī šodien ir aktuāla –  strādājošiem cilvēkiem to var dot tikai arodbiedrība.

LSAB 5.kongresā pieņemtie dokumenti par mūsu stratēģiskiem mērķiem liecina, ka arodbiedrības redzeslokā ir ne tikai darbinieku pienācīgi darba apstākļi un darba samaksa, bet arī ārpusdarba aktivitātes, kas palīdz cilvēkam relaksēties, arī ģimene un sadzīve.

Labu veselību, izturību un ticību saviem spēkiem Jaunajā gadā !

Būsim vienoti !   Būsim kopā !

 Zoja SEMJONOVA, LSAB prezidenteJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.