• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO
Pozitīvas pārmaiņas algu pārrunās ar LP vadību


 Pēc biedru pieprasījuma, LSAB š.g.  jūlijā aktualizēja atalgojuma palielinājuma nepieciešamību „Latvijas Pastā”;

Šobrīd divas trešdaļas darbinieku LP strādā uz minimālām algām vai tuvu tai;
LSAB konsultācijas ar Latvijas Republikas Satiksmes ministru ļoti pozitīvi ietekmēja pārrunu gaitu. Augustā, divu nedēļu ietvaros, notika divas tikšanās Satiksmes Ministrijā. Uzreiz pēc tam turpinājās konsultācijas  ar LP vadību, kuru rezultātā LSAB un LP apsēdušies pie pārrunu galda.
LSAB  pieprasa  jau šogad atgriezt strādājošiem  pirmskrīzes atalgojuma līmeni, kā arī motivācijas (prēmēšanas)  iespējas kā tas ir noteikts Koplīgumā.
LP vadība sakarā ar  pasta pakalpojumu apjoma kritumu, piedāvā kompromisa variantu  atalgojuma situācijas uzlabošanai :
                                -algu pārskati sāksies 2/3 darbinieku jau šogad  ( tajā skaitā oktobrī );
                                - jau šogad un 2015. gada sākumā sāksies motivācijas (prēmēšanas)  iespēju daļēja realizācija;
                                - 2015 gadā sākumā (janvārī) turpināsies algu pārskati pa darbinieku algu grupām;
                                - 2014. gada novembrī  LP kopā ar arodbiedrību turpinās algu pārrunas par atalgojumu situācijas uzlabošanu LP 2015.gadā.
Š.g. 19 septembrī  LP vadība izklāstīs  savu konkrēto piedāvājumu LP arodbiedrības aktīvistiem  (aicināti 50 arodorganizāciju pārstāvji no visas Latvijas)

 Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.