• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Par pasta pakalpojumu sektora liberalizāciju


Šodien, 23.aprīlī LSAB nosūta vēstuli LR Ministru prezidentam V.Dombrovskim, kurā aicina veikt neatliekamus pasākumus, lai nepieļautu, ka Latvijas pasta pakalpojumu tirgus pilnīga atvēršana brīvai konkurencei no 2013.gada 1.janvāra negatīvi atsaucas gan uz pasta darbiniekiem - samazinās darba vietas un atalgojums, gan pasta pakalpojumu klientiem - samazinās pakalpojumu apjoms, kvalitāte un  pieejamība.

Ministru prezidenta kungs!

2013.gada 1.janvārī Latvijā pilnībā tiks atvērts pasta pakalpojumu tirgus un vairs nepastāvēs VAS „Latvijas Pasts” līdzšinējais monopols uz vēstuļu korespondences pasta sūtījumiem svarā līdz 50 gramiem (2,5 reižu tarifu ierobežojums).
Rezultātā šajā jomā aktīvāk sāks darboties pasta komersanti, kuri sniedz pasta pakalpojumus lielās pilsētās ar labi attīstītu infrastruktūru, kas neprasa lielas izmaksas pasta tīkla uzturēšanai.
Tādējādi šiem pasta komersantiem būs iespēja sniegt pasta pakalpojumus par daudz zemākiem tarifiem, nekā piedāvā VAS „Latvijas Pasts”, kuram noteikts pienākums sniegt pasta pakalpojumus par vienotiem tarifiem visā Latvijas teritorijā.

Konkurence attīstīsies pārsvarā lielās pilsētās un paredzams, ka universālā pasta pakalpojuma sniedzējam pārsūtāmo pasta sūtījumu apjomi var samazināties pat par 60 %.
Kopumā, ja vēl tiks samazināts universālā pasta pakalpojuma saraksts, pasta apjomu kritums un ieņēmumu samazināšanās graujoši ietekmēs VAS „Latvijas Pasts” un uzņēmuma darbiniekus: viņiem samazināsies slodze un attiecīgi darba samaksa, turpināsies arī darbinieku skaita samazināšana, jo universālā pasta pakalpojuma sniedzējs būs spiests optimizēt izmaksas, kas saistītas ar universālā pasta pakalpojuma saistību nodrošināšanu.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība,  gatavojoties šīm pārmaiņām,  izpētīja citu Eiropas Savienības dalībvalstu (Zviedrija, Vācija, Nīderlande, Beļģija), kurās liberalizācija jau notikusi, kā arī globālās arodbiedrības UNI Europe pieredzi.
Globālā arodbiedrība UNI ir organizējusi virkni akciju un nepārprotami paudusi savu viedokli Eiropas Parlamentam: Neregulēta liberalizācija negatīvi atsaucas gan uz pasta darbiniekiem - samazinās darba vietas un atalgojums, gan pasta pakalpojumu klientiem - samazinās pakalpojumu apjoms, kvalitāte un  pieejamība.

Lai nodrošinātu iespēju plānot izmaksas un darba vietas atvērtā pasta pakalpojumu tirgus apstākļos, ir svarīgi pēc tirgus atvēršanas saglabāt universālā pasta pakalpojuma sniedzēja konkurētspēju.
Kā viens no risinājumiem ir iespēja pagarināt universālā pasta pakalpojuma saistības uz diviem gadiem, saglabāt esošo universālā pasta pakalpojuma sarakstu un līdz 2012.gada beigām izveidot zaudējumu kompensācijas mehānismu.

Ministru prezidenta kungs, bez  aktīvas valsts regulējošās ietekmes pasta sektorā nebūs iespējams izpildīt pienākumu, kas nosaka, ka arī brīvās konkurences apstākļos valstij jāgarantē vispārējo jeb universālo pasta pakalpojumu pieejamība jebkuram iedzīvotājam,  jebkurā valsts vietā.

Cerībā uz izpratni,
ar cieņu,                                                                         Z.Semjonova  
                                                                                  LSAB prezidenteJaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.